Szablony zadań

Dostępne w planach Asana StarterAdvancedEnterpriseEnterprise+, a także wcześniejsze plany Premium, Business i legacy Enterprise. 

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę z cenami.

Szablony ułatwiają standaryzację zadań w projekcie, umożliwiając szybkie tworzenie podobnych zadań. W ten sposób możesz tworzyć powtarzalne przepływy pracy i oszczędzać czas dzięki temu, że nie musisz za każdym razem tworzyć tego samego zadania od nowa.

Szablony na zadanie są dostępne tylko w projektach. Istnieje jednak możliwość duplikowania zadań, które nie są częścią projektów.

Za pomocą szablonów zadań możesz ustawić następujące szczegóły:

 • Typ zadania (zadanie, kamień milowy lub zatwierdzenie)
 • Tytuł zadania
 • Osoba odpowiedzialna
 • Względna data wykonania
 • Project
 • Zależności zadań
 • Wszystkie pola niestandardowe
 • Opis zadania
 • Współpracownicy
 • Podzadania
 • Załączniki

 

Komponenty

Typ zadania

Możesz ustawić typ zadania w szablonie tak, aby każde kolejne zadanie utworzone z szablonu miało ten sam typ.

Osoba odpowiedzialna

Możesz ustawić osobę odpowiedzialną w szablonie zadania, aby usprawnić powtarzalne przepływy pracy.

Względne daty wykonania

Szablony na zadanie pozwalają Ci na ustawienie względnych dat wykonania. Oznacza to, że zamiast tworzyć zadania z datą bezwzględną (np. 21 stycznia), możesz tworzyć szablony zadań, w których daty wykonania zadań są ustawione na dowolną liczbę dni w przyszłości, względem daty ich utworzenia.

Projekty

Łączenie szablonów zadań z projektami może pomóc w usprawnieniu przepływów pracy poprzez uporządkowanie szablonów powiązanych z konkretnymi inicjatywami i celami na liście lub tablicy.

Zależności zadań

Dodawanie do szablonów zadań zależności pozwoli Ci oznaczyć zadanie jako oczekujące na inne zadanie. Umożliwi to zespołom korzystającym z przepływów pracy opartych na współpracy łatwe sprawdzenie, które zadania oczekują na wykonanie innych i dowiedzieć się, kiedy mogą rozpocząć swoją część pracy.

Wskazówka Asana: w celu włączenia zależności, podzadania muszą być dodane do szablonów zadań.

Tagi

Tagi zapewniają dodatkowy kontekst i ułatwiają pogrupowanie i skategoryzowanie podobnych zadań, aby umożliwić ich łatwiejsze przeglądanie.

Załączniki

Dodanie do szablonów zadania załączników umożliwia przesłanie do niego briefu kreatywnego, obrazów, dokumentów, plików PDF i więcej.

 

Jak utworzyć szablon zadania?

Przekształć istniejące zadanie w szablon

remove chart

Aby przekształcić zadanie w szablon:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
 2. Wybierz przekształć zadanie w szablon

Za pomocą przycisku „Dostosuj” z poziomu paska narzędzi projektu

Task templates 1 (1).png

Aby dodać szablon:

 1. Kliknij przycisk „Dostosuj”.
 2. Przewiń w dół i wybierz Dodaj szablon.

 

Edytowanie istniejącego szablonu

customize template

Podczas edycji istniejącego szablonu będziesz mieć możliwość:

 1. Oznacz szablon jako zadaniekamień milowy lub zatwierdzenie
 2. Dodać tytuł
 3. Ustaw przypisaną osobę
 4. Dodaj względną datę wykonania lub zakres dat
 5. Dodaj projekt
 6. Dodaj zależności
 7. Edytowanie lub ustawianie pól niestandardowych
 8. Dodaj opis zadania
 9. Dodaj współpracowników
 10. Dodaj podzadania i załączniki
 11. Usuń swój szablon

Po dokonaniu edycji szczegółów szablonu, kliknij Gotowe, aby zapisać zmiany.

Tworzenie zadań z istniejących szablonów

Możesz używać szablonów do tworzenia zadań przy użyciu dowolnie wybranej metody dodawania zadań w projekcie. Szablony zadań w projekcie można wyświetlać i otwierać, klikając menu rozwijane Dodaj nowy lub zadanie + obok nagłówków sekcji. Spowoduje to otwarcie dodatkowego menu rozwijanego ze wszystkimi szablonami zadań związanymi z projektem.

Z menu rozwijanego „Dodaj nowy

Task templates 2 (1).png

Za pomocą ikony + 

Task templates 3 (1).png

Wskazówki, jak wykonać zadanie

 • W nazwie zadania użyj słów „szablon” lub „zduplikuj mnie”, aby można było łatwo je znaleźć za pomocą wyszukiwania i zapobiec jego przypadkowej modyfikacji.
 • Zduplikuj zadanie, klikając przycisk ... w prawym górnym rogu zadania, a następnie wybierając opcję Duplikuj zadanie....
 • Utwórz bibliotekę zadań szablonu, tworząc tag „szablon”. Otaguj wszystkie zadania szablonu, a następnie dodaj tag do ulubionych, aby umożliwić dostęp do listy z paska bocznego.

Informacje dodatkowe

 • Szablony zadań nie są dostępne w aplikacji mobilnej.
 • Przekształcenie zadania w szablon spowoduje zamknięcie oryginalnego zadania.
 • Goście organizacji nie mogą edytować ani tworzyć szablonów zadań.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Poznaj wszystkie funkcje związane z zadaniami projektowymi w Asanie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback