Widok tablicy

 

Tablice umożliwiają organizowanie pracy na podobnej zasadzie jak karteczki samoprzylepne, które możesz przenosić między sekcjami. Umożliwiają przejrzystą wizualizację pracy, oferując te same możliwości co projekty z widokiem listy. Dodaj zadania do tablicy, a następnie przeciągaj je i upuszczaj, aby zarządzać swoją pracą lub śledzić ją na wielu etapach.

boards

Tworzenie projektu z widokiem tablicy

Create a board view for your project 1

Utwórz nowy projekt, klikając przycisk „Szybkie dodawanie” na górnym pasku. Wybierz Projekt z menu rozwijanego. Kliknij +Pusty projekt.

Pojawi się okienko wyskakujące umożliwiające dodanie szczegółów projektu. Możesz wybrać Tablicę jako układ projektu i domyślny widok. Następnie kliknij „Create project” (Utwórz projekt).

Create a board view for your project 2

Tworzenie sekcji

Get started by adding sections

Kliknij + Dodaj sekcję. Nowa sekcja pojawi się zaraz po wprowadzeniu jej nazwy w polu nagłówka.

Użyj sekcji jako kategorii do grupowania powiązanych zadań lub jako etapów (np. „Gotowe”, „W toku” i „Zrobione”), aby śledzić określony przepływ pracy.

Dodawanie zadań

add tasks board view.png

Aby dodać zadania do widoku tablicy, możesz:

1. Kliknij przycisk +Dodaj nowe i wybierz Dodaj zadanie.

2. Kliknij przycisk + obok nazwy sekcji

3. Kliknij +Dodaj zadanie u dołu sekcji

Dodawanie obrazu tytułowego i inne opcje

Możesz dodać obraz tytułowy do zadania klikając je prawym przyciskiem myszy. Następnie wybierz Dodaj obraz tytułowy i wybierz, skąd chcesz przesłać obraz.

adding a cover image in board view (1).png

Po przesłaniu obrazu możesz wyświetlić najnowszy obraz, nie pokazywać żadnego obrazu lub dodać nowy obraz tytułowy.

Akcje zbiorcze na zadaniach

Aby wykonać akcje zbiorcze na zadaniach, przytrzymaj klawisz Command na swoim urządzeniu i wybierz żądane zadania.

Po wybraniu zadań pojawi się pasek narzędzi.

bulk actions 1

Z poziomu paska narzędzi możesz:

 1. Edytować projekt lub sekcję
 2. Kopiuj linki do zadań
 3. Usuń zadania
 4. Kliknij, aby wyświetlić więcej opcji

Więcej opcji

Kliknij ikonę z trzema kropkami na pasku narzędzi akcji zbiorczych, aby wyświetlić więcej opcji.

bulk actions 2

Przeciąganie i upuszczanie

Możesz przeciągać i upuszczać zadania i sekcje, aby reorganizować swoją pracę lub przenosić ją przez kolejne etapy realizacji. Członkowie projektu mogą w miarę potrzeb zmieniać kolejność zadań, a współpracownicy otrzymają aktualizacje o przeniesieniu zadania do innej sekcji, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu będą na bieżąco o wszystkim informowani.

Create new tasks with the plus button, then drag and drop them to the appropriate sections and assign and give a due date

Możesz przeciągnąć kilka zadań jednocześnie do innej sekcji, używając polecenia Ctrl/Cmd + Kliknij.

Zarządzanie sekcjami

Zmiana nazwy i usuwanie sekcji

Manage sections in Asana boards project

Aby edytować nazwę sekcji lub ją usunąć:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami po prawej stronie tytułu sekcji
 2. Możesz zmienić nazwę sekcji
 3. Możesz wybrać opcję Usuń sekcję

Aby usunąć sekcje, muszą być one puste. Przenieś zadania do innych sekcji lub usuń je, aby usunąć sekcję.

Filtrowanie i sortowanie zadań

Dostosuj układ widoku listy

customize board view and save for everyone.png
 1. Możesz filtrować i sortować zadania za pomocą opcji znajdujących się w lewym górnym rogu każdego projektu.
 2. Aby zapisać układ, kliknij ikonę z trzema kropkami i kliknij Zapisz dla wszystkich.

Kliknięcie Zapisz dla każdego zapisze widok projektu dla każdego, z kim współpracujesz.

 
save project view as default.png

Aby zapisać Tablicę jako widok domyślny, kliknij ikonę z trzema kropkami znajdującą się obok karty Tablica, a następnie kliknij Ustaw jako domyślny.

Pola niestandardowe

Wykorzystanie pól niestandardowych to pierwszy krok w śledzeniu wszystkich rodzajów pracy w Asanie. Dzięki nim możesz dodawać i śledzić jeszcze więcej informacji w sposób odpowiadający potrzebom Twojego zespołu.

Zarządzaj polami niestandardowymi

custom fields

Aby uzyskać dostęp do pól niestandardowych w projekcie z widokiem tablicy i nimi zarządzać:

 1. Kliknij przycisk „Dostosuj”.
 2. Kliknij + Dodaj pole niestandardowe lub przesuń przełącznik w prawo, aby włączyć pole. Niebieski kolor oznacza, że pole jest włączone.

Wyświetlanie pól niestandardowych w projekcie z widokiem tablicy

view fields

Aby wyświetlić pola niestandardowe zadania, kliknij dowolne zadanie w projekcie z widokiem tablicy, aby wyświetlić jego szczegóły.

Pola niestandardowe to najlepszy sposób na tagowanie, sortowanie i filtrowanie pracy. Zobacz, jak one działają, korzystając z Asany w bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo.

Możesz wyszukiwać zadania w określonych sekcjach projektów z widokiem tablicy za pomocą wyszukiwania zaawansowanego.

section search

Po otwarciu wyszukiwania zaawansowanego i wybraniu projektu(-ów):

 1. Kliknij ikonę strzałki obok projektu z widokiem tablicy i wybierz sekcję
 2. Kliknij Wyszukiwanie.

Liczba podzadań na tablicach

Możesz również wyświetlić liczbę podzadań w danym zadaniu bezpośrednio w swoim projekcie z widokiem tablicy.

subtask board

Liczba podzadań pojawi się obok nazwy zadania w projekcie z widokiem tablicy.

Rozwijanie podzadań

Kliknij strzałkę obok podzadań w widoku tablicy, aby je rozwinąć i wyświetlić.

expand subtasks
 
Chcesz dowiedzieć się więcej? Poznaj wszystkie funkcje widoków projektów w Asanie.