Podstawy obszarów roboczych

Konta w Asanie są darmowe i powiązane z indywidualnymi osobami. Umożliwiają dostęp do współdzielonych obszarów roboczych i organizacji w celu współpracy z innymi użytkownikami Asany.

W ramach pojedynczego konta w Asanie możesz utworzyć lub dołączyć do wielu obszarów roboczych i organizacji, aby współpracować z różnymi grupami użytkowników Asany. Obszary robocze i organizacje stanowią niezależne jednostki skupiające unikalne grupy osób, projektów oraz zadań.

Ponieważ obszary robocze i organizacje stanowią odrębne jednostki w Asanie, Twoi współpracownicy nie mogą zobaczyć innych obszarów roboczych ani organizacji, do których Ty należysz, a Ty nie możesz zobaczyć innych obszarów roboczych ani organizacji, do których należą Twoi współpracownicy. Dowiedz się więcej o prywatności w ramach każdego z tych obszarów.

account diagram

Dowiedz się więcej o ustawieniach uprawnień do projektów i zadań w ramach poszczególnych obszarów roboczych i organizacji tutaj.  

Podoba Ci się to, co widzisz? Już dziś wypróbuj Asanę, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo

 

Czym jest obszar roboczy?

Obszar roboczy to grupa osób, które współpracują ze sobą nad projektami i zadaniami. Obszary robocze mogą być tworzone przez dowolną grupę osób i, w przeciwieństwie do organizacji, nie wymagają posiadania wspólnej, firmowej domeny poczty e-mail.

Użytkownicy, którzy tworzą konto w Asanie przy użyciu osobistego adresu e-mail (np. @gmail.com lub @yahoo.com) rozpoczną pracę w Asanie od obszaru roboczego.

workspace diagram

Jeśli masz adres e-mail w firmowej domenie pocztowej, rozważ utworzenie organizacji.

Osoby w Twoim obszarze roboczym

Istnieją dwa typy użytkowników w obszarze roboczym: członkowie obszaru roboczego i członkowie z ograniczonym dostępem. Członkowie obszaru roboczego mają pełny dostęp do obszaru roboczego, natomiast członkowie z ograniczonym dostępem mają dostęp wyłącznie do tych projektów, zadań i wiadomości, które zostały im konkretnie udostępnione.

Członkowie obszaru roboczego

Członkowie obszaru roboczego mają pełny dostęp do wszystkich publicznych projektów, zadań oraz konwersacji w obszarze roboczym.

Wszyscy członkowie obszaru roboczego mogą:

 • Zmienić nazwę obszaru roboczego
 • Rozszerzyć obszaru roboczego do planu płatnego
 • Zostać wyznaczeni na osobę odpowiedzialną za rozliczenia w ramach płatnego obszaru roboczego
 • Zapraszać lub usuwać użytkowników z obszaru roboczego
 • Przekształcać użytkowników w członków lub członków z ograniczonym dostępem

Członkowie z ograniczonym dostępem

Członkowie z ograniczonym dostępem to użytkownicy posiadający ograniczony dostęp do Twojego obszaru roboczego. Członkowie z ograniczonym dostępem mogą zobaczyć tylko te projekty, które zostały im udostępnione. Jako członków z ograniczonym dostępem możesz zaprosić wykonawców, klientów lub inne osoby, przyznając im dostęp wyłącznie do wybranych zadań i projektów, a nie do całej zawartości obszaru roboczego.

Członkowie z ograniczonym dostępem nie mogą:

 • Zmienić nazwę obszaru roboczego
 • Rozszerzyć obszaru roboczego do planu płatnego
 • Zostać wyznaczeni na osobę odpowiedzialną za rozliczenia w ramach płatnego obszaru roboczego
 • Zapraszać użytkowników jako pełnych członków obszaru roboczego
 • Usuwać osób
 • Przekształcać użytkowników w członków lub członków z ograniczonym dostępem

Członkowie z ograniczonym dostępem mogą:

 • Tworzyć nowe projekty i zadania
 • Edytować projekty i zadania, które zostały im udostępnione
 • Zapraszać innych członków z ograniczonym dostępem
 • Tworzyć wiadomości

W obszarach roboczych nie ma gości.

Jak odróżnić członków od członków z ograniczonym dostępem

Identifying Members

Na karcie Członkowie na lewym pasku bocznym możesz:

 1. Zobacz przegląd statusu członkostwa
 2. Wybierz członków z ograniczonym dostępem
 3. Wybierz Usuń, aby usunąć członków
 4. Zaprosić członków

Z poziomu tego okna, członkowie obszaru roboczego mogą również przekształcić dowolnego członka w członka z ograniczonym dostępem i odwrotnie.

Utwórz obszar roboczy

Utwórz obszar roboczy, aby współpracować z innymi osobami w Asanie.

create workspace

Aby utworzyć nowy obszar roboczy:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz Moje ustawienia... z menu rozwijanego.
 2. Kliknij zakładkę Konto.
 3. Wybierz Utwórz nowy obszar roboczy.

W ramach pojedynczego konta w Asanie można tworzyć i dołączać do wielu obszarów roboczych. Twórz obszary robocze dla różnych grup osób, z którymi chcesz współpracować.

Przekształcanie istniejącego obszaru roboczego w organizację

Jeśli chcesz utworzyć wiele zespołów lub pracować z różnymi działami możesz przekształcić jeden z istniejących obszarów roboczych w organizację. Więcej informacji na temat różnic pomiędzy obszarami roboczymi i organizacjami znajdziesz tutaj.

Aby przekształcić obszar roboczy w organizację, musisz najpierw dodać do konta w Asanie firmowy adres e-mail.

Workspaces 1 (2).png

Aby uzyskać dostęp do konsoli administratora obszaru roboczego:

 1. Kliknij ikonę swojego profilu
 2. Kliknij Konsola administratora

  .
convert to Organization step 2

Z poziomu konsoli administratora:

 1. Przejdź do zakładki „Ustawienia”.
 2. Kliknij Przekształć w organizację.
convert to Organization step 3

Na karcie Przekształć w organizację:

 1. Wybierz swój służbowy adres e-mail.
 2. Zweryfikuj warunki korzystania z usługi

Jeśli ta domena e-mail nie jest jeszcze używana w innej organizacji, zostanie wyświetlony monit o kliknięcie przycisku Konwertuj.

 

W przypadku płatnego obszaru roboczego, tylko osoba zarządzająca rozliczeniami może przekształcić go w organizację.

Dowiedz się więcej

Czy masz problem z przekształceniem swojego obszaru roboczego?

 

Jeśli masz problem z przekształceniem jednego z istniejących obszarów roboczych w organizację i nie pojawiła się wiadomość, że Twoja domena poczty e-mail jest już w użyciu, skontaktuj się z obsługą klienta Asany, podając następujące informacje:

 • Nazwa Twojej organizacji lub największego/najbardziej aktywnego firmowego obszaru roboczego
 • Twoja domena e-mail

Wówczas pomożemy Ci przekształcić Twój największy obszar roboczy w nową organizację.

Skopiuj ten tekst, aby przyspieszyć proces:

Primary organization/workspace:
Email domain:

Jeśli korzystasz ze wspólnej, uniwersyteckiej domeny poczty e-mail (np. uniwersytet.edu), do utworzenia organizacji wymagana jest osobna subdomena (np. pracownik.uniwersytet.edu).

Konsola administratora obszaru roboczego

Przejdź do konsoli administratora, aby:

 • Edytować nazwę obszaru roboczego
 • Zarządzać osobami i zaproszeniami
 • Zarządzać rozliczeniami dla tych, którzy rozszerzyli plan do płatnego obszaru roboczego

Tylko członkowie obszaru roboczego mają dostęp do Konsoli administratora. Członkowie z ograniczonym dostępem nie mogą.

Admin console

Z Konsoli administratora możesz przejść do następujących zakładek: CzłonkowieRozliczeniaUstawieniaAplikacjeZasoby:

Członkowie

workspace

Z poziomu zakładki „Członkowie” możesz:

 1. Wyświetl listę członków i członków z ograniczonym dostępem w Twoim obszarze roboczym
 2. Przekształcić dowolnego członka w członka z ograniczonym dostępem] i odwrotnie
 3. Usuń dowolnego członka lub członka z ograniczonym dostępem z Twojego obszaru roboczego
 4. Zaprosić nowe osoby do swojego obszaru roboczego

Ustawienia

settings

Z poziomu zakładki „Ustawienia” możesz:

 1. Zmień nazwę obszaru roboczego
 2. Przekształcanie obszaru roboczego w organizację

Dezaktywacja obszaru roboczego

Ponieważ obszary robocze stanowią współdzielone przestrzenie, opuszczenie danego obszaru roboczego nie spowoduje usunięcia zawartych w nim zadań i projektów.

Jeśli nie potrzebujesz już obszaru roboczego, możesz dezaktywować go:

 • Usuwanie wszystkich zadań
 • Usuwam wszystkie projekty
 • Usuwając wszystkich innych członków

Dopiero, gdy wszystkie powyższe dane zostaną usunięte i pozostaniesz jedynym członkiem, możesz opuścić obszar roboczy.

Do obszaru roboczego dostęp mają tylko zaproszone osoby. Jeśli wszyscy członkowie zostali usunięci, nikt nie będzie miał dostępu do obszaru roboczego.

Archiwizacja obszarów roboczych nie jest możliwa.

Dołączanie do istniejącego obszaru roboczego

Aby dołączyć do obszaru roboczego, musisz wysłać prośbę do jego członka o zaproszenie Cię.

Opuść obszar roboczy

Możesz opuścić obszar roboczy, jeśli nie współpracujesz już aktywnie z jego członkami.

Jeśli opuścisz obszar roboczy, nie będziesz już mieć dostępu do projektów ani zadań znajdujących się w tym obszarze roboczym, a sam obszar roboczy nie będzie już się pojawiał, kiedy klikniesz swoje zdjęcie profilowe, mimo że nadal będzie istniał.

Workspaces 2 (1).png

Opuść obszar roboczy

 1. Kliknij zdjęcie profilowe.
 2. Kliknij Więcej
 3. Wybierz Usuń mnie z tego obszaru roboczego.

 

Po opuszczeniu obszaru roboczego nie będziesz już mieć dostępu do znajdujących się w nim projektów ani zadań.

Zarządzanie członkami obszaru roboczego i członkami z ograniczonym dostępem

Jako członek obszaru roboczego, możesz wykonać następujące czynności w konsoli administratora:

 • Zapraszać innych członków i członków z ograniczonym dostępem
 • Anulowanie zaproszeń
 • Przekształcić użytkownika z członka w członka z ograniczonym dostępem i odwrotnie
 • Usuwać członków i członków z ograniczonym dostępem
access workspace members list

Uzyskaj dostęp do karty Członkowie za pośrednictwem konsoli administratora

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz opcję Konsola administratora z menu rozwijanego.
 2. Przejdź do zakładki „Członkowie”.

U góry menu zobaczysz również liczbę członków obszaru roboczego i członków z ograniczonym dostępem. Rozszerz plan dla obszaru roboczego, aby dodać więcej osób po osiągnięciu limitu.

Przekształcanie członków w członków z ograniczonym dostępem i odwrotnie

Możesz przekształcić dowolnego członka w członka z ograniczonym dostępem, aby ograniczyć jego dostęp, lub przekształcić dowolnego członka z ograniczonym dostępem w członka, aby przyznać mu dostęp do wszystkich projektów publicznych w Twoim obszarze roboczym.

member guest convert

Aby przekształcić członka w członka z ograniczonym dostępem i odwrotnie:

 1. Przejdź do zakładki Członkowie w konsoli administratora obszaru roboczego
 2. Kliknij ikonę z trzema kropkami po prawej stronie nazwy wybranej osoby i kliknij opcję Członek (lub Członek z ograniczonym dostępem).

Zaproś osoby

Zapraszanie osób z zakładki „Członkowie” w konsoli administratora

Możesz zapraszać osoby do swojego obszaru roboczego z zakładki „Członkowie” w konsoli administratora

invite People to team

Aby zaprosić za pomocą konsoli administratora:

 1. Przejdź do zakładki „Członkowie”.
 2. Kliknij przycisk „Zaproś członków”.
 3. Wprowadź adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić
 4. Wybierz projekt z menu rozwijanego
 5. Kliknij przycisk Wyślij.

W zakładce Członkowie w konsoli administratora możesz nadać użytkownikowi obszaru roboczego status członka z ograniczonym dostępem, klikając ikonę z trzema kropkami obok jego imienia i nazwiska.

Zapraszanie osób z poziomu projektu

Możesz również zapraszać osoby z poziomu projektu w następujący sposób:

 1. Z paska bocznego lub paska wyszukiwania wybierz projekt, do którego chcesz kogoś zaprosić
 2. Kliknij ikonę „Członkowie” u góry projektu, aby otworzyć okno „Udostępnij projekt
 3. Zaproś użytkowników, wprowadzając imię i nazwisko lub adres e-mail wybranych członków projektu.

Otrzymasz alert, jeśli osoba, którą chcesz zaprosić do projektu nie jest jeszcze członkiem Twojego obszaru roboczego.

Anulowanie zaproszeń

cancel workspace invite

Aby anulować zaproszenie z poziomu konsoli administratora:

 1. Przejdź do zakładki Członkowie w Konsoli administratora
 2. Znajdź użytkownika, którego zaproszenie chcesz anulować
 3. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
 4. Zobaczysz opcję Anuluj zaproszenie - kliknij ją, aby anulować zaproszenie.

Osoba, której zaproszenie anulujesz, nadal będzie miała dostęp do wiadomości e-mail z zaproszeniem, ale po kliknięciu w link nie zostanie przeniesiona do Twojego obszaru roboczego ani projektu. Zamiast tego zobaczy komunikat o błędzie „Przepraszamy, nie masz do tego dostępu”.

Usuwać członków i członków z ograniczonym dostępem

Usuń członków lub członków z ograniczonym dostępem ze swojego obszaru roboczego, jeśli nie chcesz, aby mieli dostęp do projektów i zadań w ramach obszaru roboczego.

remove from workspace

Usuwanie osób z obszaru roboczego:

 1. W zakładce Członkowie kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy członka.
 2. Kliknij Usuń.

Po usunięciu danej osoby z obszaru roboczego, utworzone przez nią zadania, projekty, wiadomości, załączniki i komentarze) pozostaną nienaruszone, a uprzednio przypisane do niej zadania będą nieprzypisane.

Aby upewnić się, że żadne zadanie nie pozostanie bez właściciela, zalecamy przejście do listy „Moje zadania” danej osoby i ponowne przypisanie jej zadań przed jej usunięciem.