Uprawnienia zespołu

Dostęp do zespołu w Asanie zależy od kontekstu i istnieje kilka ustawień dotyczących uprawnień, które mają wpływ na to, kto może mieć dostęp do zespołu, powiązanych z nim projektów publicznych oraz wiadomości zespołowych.

Jeśli dany użytkownik przynależy do zespołu, ma on również dostęp do wszystkich wiadomości zespołowych oraz powiązanych z nim projektów publicznych.

Goście organizacji muszą należeć do zespołu, aby uzyskać dostęp do powiązanych z nim projektów publicznych oraz wiadomości zespołowych. Jeśli nie należą oni do zespołu, nie będą mieli do niego dostępu i nie mogą wysłać prośby o dołączenie, niezależnie od uprawnień tego zespołu.

Zespół: Dostępny dla: Może wysłać prośbę o dołączenie:
Członkostwo na prośbę użytkownika Członkowie zespołu Tak
Prywatna Członkowie zespołu Nie
Publiczny dla organizacji Członkowie zespołu i organizacji Tak

 

Jak sprawdzić ustawienia uprawnień zespołu

Aby sprawdzić, kto należy do zespołu w Asana i kto może wyświetlać powiązane z nim projekty, przejdź do sekcji Ustawienia zespołu.

tp1.gif

 

Aby uzyskać dostęp do Ustawienia zespół:

Na pasku bocznym kliknij nazwę zespołu, a następnie kliknij przycisk zaproszenia w prawym górnym rogu i wybierz opcję Ogólne.

Aby to zrobić, najedź kursorem na strzałkę znajdującą się obok nazwy zespołu na pasku bocznym, wybierz „Zaproś członków zespołu” i wybierz „Ogólne”.

Kto ma dostęp do zespołu?

tp2.png

Zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika

Zanim użytkownik uzyska dostęp do  publicznych projektów i wiadomości zespołowych zespołu na dołączanie na prośbę użytkownika, jego prośba musi zostać zatwierdzona przez aktywnego członka zespołu lub administratora zespołu. Tylko członkowie zespołu mają dostęp do publicznych projektów zespołu z dołączaniem na dołączanie na prośbę użytkownika i wiadomości zespołowych. Pełną listę członków zespołu można zobaczyć w zakładce członkowie w zakładce Ustawienia zespołu.

Zespół prywatny

Wyłącznie członkowie zespołu mają dostęp do publicznych projektów zespołu prywatnego i wiadomości zespołowych. Pełną listę członków zespołu można zobaczyć w zakładce członkowie w zakładce Ustawienia zespołu.

Zespół publiczny

Teoretycznie, tylko członkowie zespołu mają dostęp do publicznych projektów zespołu publicznego i wiadomości zespołowych. Jednak członkowie organizacji mogą również dołączyć do tego zespołu automatycznie, bez konieczności zatwierdzania, aby uzyskać dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych.

Kto może wysłać prośbę o dołączenie do zespołu?

Zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika

Każdy członek organizacji może wyszukać zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika. Wszyscy członkowie organizacji muszą wysłać prośbę o dołączanie na prośbę użytkownika.tp3y.png

Aby wysłać prośbę o dołączanie na prośbę użytkownika:

 1. Przewiń w dół pasek boczny i wybierz Zobacz więcej zespoły
 2. Znajdź zespół, do którego chcesz dołączyć i kliknij Wyślij prośbę o dołączenie.

Zanim użytkownik uzyska dostęp do  publicznych projektów i wiadomości zespołowych zespołu na dołączanie na prośbę użytkownika, jego prośba musi zostać zatwierdzona przez aktywnego członka zespołu.

Zespół prywatny

Jedynym sposobem na uzyskanie dostępu do zespołu prywatnego jest otrzymanie zaproszenia od członka tego zespołu.

Użytkownicy nie widzą zespołów, do których nie mają dostępu i nie mogą w związku z tym wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć publicznego zespołu na swoim pasku bocznym.

Zespół publiczny

Wszyscy członkowie organizacji mogą zobaczyć zespoły publiczne na swoim pasku bocznym i dołączyć do nich.

tp4.png

Aby dołączyć do zespołu publicznego:

 1. Przewiń w dół pasek boczny i wybierz Zobacz więcej zespoły
 2. Znajdź zespół, do którego chcesz dołączyć i kliknij Dołącz.

Do zespołów publicznych można dołączać bez zatwierdzania, więc otrzymasz dostęp do publicznych projektów i wiadomości danego zespołu natychmiast po dołączeniu do niego.

Goście organizacja nie widzą zespołów, do których nie mają dostępu na pasku bocznym i nie mogą w związku z tym wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć publicznego zespołu na swoim pasku bocznym.

Jak udostępnić zespół

Zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika

Istnieją dwa sposoby na udostępnianie zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika:

 1. Zaproś nowych członków zespołu - zaproszenie kogoś do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika spowoduje przyznanie mu dostępu do publicznych projektów i wiadomości zespołowych tego zespołu.
 2. Zmień status zespołu na zespół publiczny - zmiana statusu na zespół publiczny oznacza, że wszyscy członkowie organizacji będą mogli automatycznie uzyskać dostęp do publicznych projektów i wiadomości tego zespołu, bez konieczności zatwierdzenia prośby o dostęp. Goście organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć zespołu publicznego w swoim pasku bocznym.
tp5and7.png

Istnieją dwa sposoby na zaproszenie kogoś do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika:

 1. Kliknij + w nagłówku
 2. Kliknij ikonę + na pasku bocznym, a następnie wybierz Zaproś osoby z zespołu.
tp6.png

Aby zmienić zespół na publiczny:

Przejdź do zakładki „Settings” (Ustawienia) w ustawieniach zespołu i wybierz „Public to organization” (Publiczny w organizacji), a następnie kliknij przycisk „Update team” (Aktualizuj zespół).

Zespół prywatny

Istnieją trzy sposoby na udostępnienie zespołu prywatnego:

 • Zaproś nowych członków zespołu - zaproszenie kogoś do zespołu prywatnego spowoduje przyznanie mu dostępu do publicznych projektów i wiadomości zespołowych tego zespołu.
 • Zmień status zespołu na prośbę użytkownika - zmiana statusu oznacza, że wszyscy członkowie organizacji mogą wysłać prośbę o dołączenie do danego zespołu z paska bocznego, ale ich prośba musi zostać zatwierdzona, zanim otrzymają dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych. Goście organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika w swoim pasku bocznym.
 • Zmień status zespołu na zespół publiczny - zmiana statusu na zespół publiczny oznacza, że wszyscy członkowie organizacji będą mogli automatycznie uzyskać dostęp do publicznych projektów i wiadomości tego zespołu, bez konieczności zatwierdzenia prośby o dostęp. Goście organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć zespołu publicznego w swoim pasku bocznym.
tp5and7.png

Istnieją dwa sposoby, aby zaprosić kogoś na prywatny zespół:

 1. Kliknij + w nagłówku
 2. Kliknij ikonę + na pasku bocznym, a następnie wybierz Zaproś osoby z zespołu.
tp8.png

Aby zmienić zespół na zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika:

Przejdź do zakładki „Settings” (Ustawienia) w ustawieniach zespołu i wybierz „Membership by Request” (dołączanie na prośbę użytkownika), a następnie kliknij przycisk „Update team” (Aktualizuj zespół).

tp6.png

Aby zmienić zespół na publiczny:

Przejdź do zakładki „Settings” (Ustawienia) w ustawieniach zespołu i wybierz „Public to organization” (Publiczny w organizacji), a następnie kliknij przycisk „Update team” (Aktualizuj zespół).

Zespół publiczny

Zespoły publiczne można wyszukiwać i dołączać do nich bez konieczności zatwierdzania przez żadnego członka organizacji. Goście organizacji muszą otrzymać zaproszenie, aby uzyskać dostęp do zespołu publicznego:

 • Zaproś gości organizacji - zaproszenie gościa organizacji do zespołu publicznego spowoduje przyznanie mu dostępu do publicznych projektów i wiadomości zespołowych tego zespołu.
tp5and7.png

Istnieją dwa sposoby na zaproszenie kogoś do zespołu publicznego:

 1. Kliknij + w nagłówku
 2. Kliknij ikonę + na pasku bocznym, a następnie wybierz Zaproś osoby z zespołu.

 

Jak ograniczyć dostęp do zespołu

Ograniczanie dostępu do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika

Istnieją cztery sposoby na ograniczenie dostępu do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika:

 • Odrzucenie prośby o dołączenie do zespołu.
 • Usuń aktualnego członka zespołu - usunięcie użytkownika z zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika spowoduje, że nie będzie on miał dostępu do projektów danego zespołu (zarówno publicznych, jak i prywatnych) ani wiadomości zespołowych.
 • Zmień status zespołu na zespół prywatny - zmiana statusu zespołu na zespół prywatny oznacza, że inni członkowie organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie do tego zespołu z paska bocznego.
 • Wymagaj zatwierdzenia przez administratora zespołu - administrator zespołu może wymagać, aby wszelkie zaproszenia do zespołu zostały najpierw zatwierdzone. Ta opcja jest dostępna tylko dla klientów planów Enterprise i Enterprise+, a także klientów wcześniejsze plany legacy Enterprise. 
 

Aby odmówić dostępu:

Przejdź do ustawienia zespołu z nazwy zespołu na pasku bocznym. Jeśli ktoś wyśle prośbę o dołączenie do zespołu, widoczna będzie opcja Zatwierdź oczekujące członkowie.

Kliknij Odrzuć, aby odrzucić prośbę użytkownika o przyznanie dostępu do zespołu.

 

Aby usunąć członka zespołu:

Przejdź do zakładki członkowie w sekcji Ustawienia zespołu, a następnie najedź kursorem na wybranego członka zespołu i kliknij przycisk Usuń z zespołu.

Settings - Overlay (1).png

Aby zmienić zespół na zespół prywatny:

Przejdź do zakładki Ustawienia w sekcji Ustawienia zespołu i wybierz Prywatny, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Zespół prywatny

Istnieją dwa sposoby na ograniczenie dostępu do zespołu prywatnego, ponieważ można do niego dołączyć tylko po otrzymaniu zaproszenia:

Aby usunąć członka zespołu:

Przejdź do zakładki członkowie w sekcji Ustawienia zespołu, a następnie najedź kursorem na wybranego członka zespołu i kliknij przycisk Usuń.

Zespół publiczny

Istnieją cztery sposoby na ograniczenie dostępu do zespołu publicznego:

 • Usuń gości organizacji - usunięcie gościa organizacji z zespołu publicznego sprawi, że nie będzie on miał dostępu do projektów danego zespołu (zarówno publicznych, jak i prywatnych) ani wiadomości zespołowych.
 • Zmień status zespołu na zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika - zmiana statusu oznacza, że wszyscy członkowie organizacji mogą wysłać prośbę o dołączenie do danego zespołu z paska bocznego, ale ich prośby muszą zostać zatwierdzone, zanim otrzymają dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych.
 • Zmień status zespołu na zespół prywatny - zmiana statusu zespołu na zespół prywatny oznacza, że inni członkowie organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie do tego zespołu z paska bocznego ani go zobaczyć.
 • Wymagaj zgody administratora zespołu dla gości - administrator zespołu może wymagać, aby wszelkie zaproszenia gości do zespołu zostały najpierw zatwierdzone. Ta opcja jest dostępna tylko dla klientów planów Enterprise i Enterprise+, a także klientów wcześniejsze plany legacy Enterprise. 
Settings - Overlay (1).png

Aby usunąć członka zespołu:

Przejdź do zakładki członkowie w sekcji Ustawienia zespołu, a następnie najedź kursorem na wybranego członka zespołu i kliknij przycisk Usuń.

Teoretycznie możliwe jest usunięcie członka organizacji z zespołu publicznego, ale ponieważ zespół jest publiczny, może on i tak do niego ponownie dołączyć bez konieczności zatwierdzenia prośby, odzyskując tym samym dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych.

Aby zmienić zespół na zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika:

Przejdź do zakładki Ustawienia w sekcji Ustawienia zespołu i wybierz dołączanie na prośbę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

tp10.png

Aby zmienić zespół na prywatny:

Przejdź do zakładki Ustawienia w sekcji Ustawienia zespołu i wybierz Prywatny, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback