Reguły

Dostępne w ramach planów Asana Starter, Advanced, Enterprise i Enterprise+, a także wcześniejsze plany Premium, Business i legacy Enterprise. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę z cenami.

Reguły pozwalają usprawnić wykonywanie rutynowych zadań i ułatwiają tworzenie przepływów pracy. Aby reguła mogła zadziałać, potrzebny jest wyzwalacz aktywujący regułę oraz akcja, która zostanie automatycznie wykonana po jej wyzwoleniu. Na przykład, reguła może zostać utworzona w celu automatycznego przypisania zadania (akcja) po ustawieniu jego daty wykonania (wyzwalacz).

Zapoznaj się z zasadami za darmo. Rozpocznij darmowy okres próbny Asana już dziś.

Powiązane artykuły:

Usprawnij procesy za pomocą reguł w Asana. Dołącz do naszego wirtualnego szkolenia Tworzenie podstawowych przepływów pracy w Asana, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Zarejestruj się teraz

Zapoznaj się z naszym artykułem, aby uzyskać szczegółowy przegląd stosowania reguł.

Tworzenie reguły

Istnieją dwa sposoby tworzenia reguł w projekcie. Możesz wybrać automatyzację z galerii reguł w projekcie lub utworzyć własną regułę niestandardową. 

rules1.gif
 
Aby utworzyć regułę z galerii:
 1. Przejdź do Dostosuj w prawym górnym rogu projektu.
 2. Kliknij + Dodaj regułę
 3. Wybierz regułę z galerii
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Uruchamiana dla zadań lub Uruchamiana dla zadań i podzadań.
 5. Wprowadź określony parametr
 6. Kliknij Opublikuj regułę.

Konstruktor reguł niestandardowych

Z konstruktora reguł niestandardowych można korzystać w ramach planów Asana Starter, Advanced, Enterprise i Enterprise+, a także wcześniejsze plany business i legacy Enterprise. 

 
customrulesbuilder.gif
 
Aby utworzyć niestandardową regułę:
 1. Przejdź do Dostosuj w prawym górnym rogu projektu.
 2. Kliknij + Dodaj regułę
 3. Wybierz Utwórz regułę niestandardową
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Uruchamiana dla zadań lub Uruchamiana dla zadań i podzadań.
 5. Wybierz nazwę dla swojej reguły
 6. Wybierz wyzwalacze i akcje oraz dodaj warunki
 7. Po wybraniu odpowiednich opcji, kliknij "Opublikuj regułę"

Reguły będą uruchamiane tylko dla pierwszego poziomu podzadań (tj. reguły nie będą uruchamiane dla podzadań pierwszego poziomu, podzadań drugiego poziomu itp.)

Edytowanie reguły

Możesz w dowolnym momencie edytować swoje reguły. Aby to zrobić, przejdź do projektu i wybierz regułę, którą chcesz zaktualizować.

Aby edytować regułę, kliknij ją na pasku bocznym.

edit.gif

Wszelkie zmiany wprowadzone w regułach będą miały zastosowanie tylko do zadań i treści projektu na bieżąco. Zmiany nie zostaną zastosowane z mocą wsteczną.

Wstrzymywanie reguły

Możesz wstrzymać regułę w dowolnym momencie, klikając regułę na pasku bocznym i klikając Aktywny. Jeśli chcesz ponownie uaktywnić regułę, wykonaj te same kroki, ale kliknij Wstrzymano. 

pauserule.gif

Usuwanie reguły

Możesz usunąć regułę w dowolnym momencie, klikając ją na pasku bocznym, a następnie klikając przycisk Usuń regułę.

deleterule.gif

Reguły oparte na sekcjach

W płatnych planach ikona błyskawicy reguł będzie widoczna w sekcjach (w widoku listy i tablicy) zawierających reguły. Po wyzwoleniu reguły, ikona zostanie animowana. Kliknięcie ikony spowoduje otwarcie menu „Reguły” dla tej sekcji, umożliwiając użytkownikom dodanie nowych reguł lub edycję istniejących.

Możesz edytować regułę, klikając ikonę ołówka, która pojawi się po najechaniu na nią kursorem.

section based rule

Kombinacje wyzwalaczy i akcje wielokrotne

Możesz także użyć kombinacji wyzwalaczy i/lub logiki warunkowej oraz akcji wielokrotnych do zautomatyzowania rutynowych zadań, aby Twój zespół nie musiał zaprzątać sobie nimi głowy.

Możesz użyć czynności wykonanej przez jedną regułę, aby uruchomić inną.

trigger1.gif

Tworząc regułę niestandardową,

możesz dodać maksymalnie 20 różnych kombinacji wyzwalaczy i wybrać maksymalnie 20 różnych akcji. Choć możesz wybrać ten sam wyzwalacz więcej niż raz, w przypadku akcji możliwy jest wyłącznie jednokrotny wybór danej akcji.

Po dodaniu zadania do projektu z widoku listy lub tablicy, przez formularz, wiadomość e-mail lub inny obszar produktu, reguła niestandardowa powinna zostać niezwłocznie wyzwolona.

Dodatkowe wyzwalacze i akcje

Korzystanie z innych wyzwalaczy i akcji:
 1. Możesz określić akcję, która nastąpi, gdy zmieni się status zatwierdzenia 
 2. Utwórz komentarz, który zostanie opublikowany przez Asanę za każdym razem, gdy zostanie uruchomiony wybrany wyzwalacz

Typy reguł

Maksymalna liczba reguł na projekt wynosi 50, niezależnie od wielkości planu lub progu.

Reguły niestandardowe

Wyzwalacze

 • Do każdej reguły niestandardowej możesz dodać maksymalnie 20 wyzwalaczy 
 • Możesz użyć dany wyzwalacz więcej niż jeden raz
 • Nie możesz wybrać wyzwalaczy dla podzadań, takich jak zbliżająca się data wykonania lub zaległe zadanie . Aby użyć jednego z tych wyzwalaczy, musisz zmienić regułę na Runs on tasks.

Akcje wielokrotne

 • W ramach jednego lub kilku wyzwalaczy możliwy jest wybór do 5 akcji wynikowych.
 • Nie możesz dodać tej samej akcji więcej niż jeden raz.

Wyzwalacze oparte na kolumnach lub sekcjach

Wyzwalacze oparte na kolumnach lub sekcjach dotyczą projektów z widokiem tablicy lub projektów z zwijanymi sekcjami.

Reguły pól niestandardowych

Reguły pól niestandardowych są dostępne we wszystkich projektach obejmujących pola niestandardowe. Obsługiwane są również pola niestandardowe osób.

cfrule.gif

Aby móc skorzystać z tych reguł, musisz najpierw dodać pole niestandardowe do swojego projektu.

Aktualizowanie błędnie skonfigurowanych reguł

Jeśli reguła zostanie uszkodzona (na przykład: ustawiono regułę „Oznaczono zadanie jako ukończone > Przenieś do kolumny „Zrobione”, ale ktoś usunie kolumnę„Zrobione”), wyślemy wiadomość e-mail do właściciela reguły, aby poinformować go o konieczności jej naprawienia.

 • Wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail, gdy reguła zostanie wyzwolona, ale nie będzie mogła zostać uruchomiona z powodu błędnej konfiguracji. Nie wyślemy do Ciebie ponownej wiadomości, chyba że po naprawieniu reguły i jej pomyślnym uruchomieniu co najmniej jeden raz jej konfiguracja zostanie ponownie uszkodzona.

 • Wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do odczytu dla danej reguły, zobaczą jej aktualny status.

 • Po zaktualizowaniu reguły do poprawnych ustawień, ostrzeżenia te znikną.

Cennik

Reguły są dostępne na każdym płatnym poziomie w Asana. Z konstruktora reguł niestandardowych można korzystać w ramach planów Asana Starter, Advanced, Enterprise i Enterprise+, a także wcześniejsze plany business i legacy Enterprise. 

Dla klientów na starszym poziomie Premium, dostępny jest następujący zbiór reguł:

 • Przenieś do kolumny/sekcji > Oznacz jako ukończone
 • Oznacz jako ukończone > Przenieś do kolumny/sekcji
 • Zmieniono pole niestandardowe > Przenieś do kolumny/sekcji
 • Przenieś do kolumny/sekcji > Ustaw pole niestandardowe
 • Zmiana pole niestandardowe > Oznacz jako ukończone
 • Oznacz jako ukończone > Ustaw pole niestandardowe

Akcje odwrotne dla reguł

Akcje odwrotne są dostępne na poziomach Asana Starter, Advanced, Enterprise i Enterprise+, a także oraz wcześniejsze plany business i legacy Enterprise. 

Akcje odwrotne stanowią uzupełnienie dla istniejących reguł i oferują możliwość resetowania lub usuwania danych. Wprowadzając akcje odwrotne dla reguł, stworzyliśmy potężniejszy silnik, który skuteczniej mapuje strukturę, jakość i wydajność przepływów pracy naszych klientów.

Dostępne działania odwrotne:

 • Anuluj przypisanie zadania
 • Przenieś zadanie do innego projektu
 • Wyczyść datę wykonania
 • Oznacz zadanie jako nieukończone
 • Usuń współpracowników
 • Usuń z projektu
inverse.png

Akcje odwrotne umożliwiają ponowne przypisywanie, resetowanie i przenoszenie zadań z jednego projektu do drugiego.

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback