Konta usług

Dostępne w ramach planu Asana Enterprise konta usług umożliwiają superadministratorom pełny dostęp do wszystkich danych organizacji i eksportowanie ich za pomocą API Asany, korzystanie z bardziej zaawansowanych opcji raportowania oraz łatwiejsze tworzenie automatyzacji i integracji.

Dowiedz się więcej na temat używania API Asany.

Dowiedz się więcej o planie Asana Enterprise.

Uwaga: Konta usług są niedostępne dla działów Enterprise.

Konta usług umożliwiają:

  • Okresowe tworzenie kopii zapasowych danych
  • Zautomatyzowanie zarządzania użytkownikami i dostępem w oparciu o zasady obowiązujące w Twojej firmie
  • Zautomatyzowanie powtarzających się zadań administracyjnych, takich jak zarządzanie członkami zespołu i usuwanie nieaktywnych projektów
  • Dodawanie niestandardowych reguł biznesowych wyzwalanych przez akcje w Asanie
  • Eksportuj dane swojej organizacji za pomocą API Asany
  • Tworzenie specyficznych dla danej organizacji integracji pomiędzy innymi narzędziami wewnętrznymi i Asaną i nie tylko

Superadministratorzy mogą w dowolnym momencie wyświetlić listę kont usług w zakładce Aplikacje w konsoli administratora, a także zmienić nazwy kont lub wycofać autoryzację dla niepotrzebnych kont. Kontom usług można nadać nazwę i zdjęcie profilowe oraz przypisać czynności do wykonania, tak jak w przypadku zwykłego konta użytkownika.

Na poziomie organizacji, używaj tokenów konta usługi jako zamienników dla osobistych tokenów dostępu.

add service account

Aby dodać konto usługi:

  1. Kliknij zakładkę Aplikacje w konsoli administratora.
  2. Kliknij Konta usługi.
  3. Kliknij Dodaj konto usługi.

Zarządzanie kontami usług

edit service account

Kliknij ikonę z trzema kropkami znajdującą się obok istniejącego konta usługi, a następnie kliknij Edytuj.

Konta usług mają pełny dostęp programowy do danych Twojej organizacji. Pamiętaj, aby nie umieszczać na stałe tokenów konta usługi w swoich programach i regularnie przeglądać i cofać autoryzację dla tokenów, które nie są już używane.

delete service account

W oknie Edytuj konto usługi możesz zapisać swoje zmiany lub usunąć konto usługi.

Nie możesz zalogować się do Asany za pomocą konta usługi. Komunikacja między kontem usługi a organizacją odbywa się wyłącznie za pośrednictwem API Asany.