Działy

 

Uprzednio wybierając płatny plan Asany większość użytkowników miała do wyboru trzy opcje. Możliwe było wykupienie planu dla obszaru roboczego, indywidualnego zespołu w ramach organizacji lub całej organizacji. Ta oferta doskonale sprawdzała się w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak w przypadku większych firm nie zawsze możliwe jest zobowiązanie się do wykupienia pełnego planu dla organizacji, a plany zespołowe również nie do końca spełniają ich potrzeby. Teraz, dzięki działom, możliwe jest wykupienie dostępu dla części firmy. Umożliwia to uzyskanie widoczności i kontroli nad tym, którzy członkowie zespołu otrzymują płatny dostęp i jakie dane on obejmuje. Jeśli chcesz wykupić plan dla działu w swojej organizacji, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Podoba Ci się to, co widzisz? Już dziś wypróbuj Asanę, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo

 

 

Przejdź do konsoli administratora działu

Access Admin Console

Aby uzyskać dostęp do konsoli administratora w swojej organizacji

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe.
 2. Z menu rozwijanego wybierz Konsola administratora.

Tylko osoba zarządzająca rozliczeniami w ramach działu może uzyskać dostęp do konsoli administratora działu, ale może przyznać uprawnienia administratora innemu członkowi zespołu w ramach działu.

Zarządzanie wszystkimi członkami działu

Managing Members

Z poziomu zakładki „Członkowie” możesz:

 1. Usuń tylko członków ze swojego działu lub całej organizacji najeżdżając kursorem na ich imię i klikając Usuń
 2. Zaprosić nowych członków do dołączenia do zespołu w Twoim dziale.

 

Usuwanie użytkownika z działu

Administratorzy działu mogą usuwać użytkowników ze swojego działu za pośrednictwem zakładki „Członkowie” w konsoli administratora działu. Usunięcie użytkownika z działu nie spowoduje dezaktywacji konta użytkownika ani nie spowoduje usunięcia użytkownika z organizacji. Usunięcie członka organizacji z działu sprawi, że nie zajmie on miejsca w płatnym planie. Goście mogą zostać usunięci w ten sam sposób.

Usunięcie użytkownika z działu nie powoduje usunięcia użytkownika z organizacji ani żadnych innych zespołów lub działów, do których należy. Zapoznaj się z sekcją Dezaktywacja członka organizacji za pośrednictwem konsoli administratora działu poniżej, aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu dezaktywacji członka organizacji.

Dezaktywacja członka organizacji za pośrednictwem konsoli administratora działu

Aby usunąć wybraną osobę z Twojej organizacji za pomocą konsoli administratora działu, przejdź do zakładki Członkowie w konsoli administratora.

Odszukaj osobę, którą chcesz usunąć na liście lub skorzystaj z wyszukiwarki. Po odnalezieniu osoby, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Usuń.

remove member 1
remove member 2

Z poziomu następnej karty możesz:

 1. Wybierz członka, któremu chcesz delegować zadania
 2. Kliknąć Usuń, aby potwierdzić dezaktywację

Dezaktywowany członek pojawi się na Twojej liście członków jako Usunięty.

remove member 3

Co stanie się z zadaniami należącymi do użytkownika, któremu anulowano aprowizację?

Po dezaktywacji członka organizacji za pomocą konsoli administratora działu automatycznie wygenerowany zostanie prywatny projekt zawierający uprzednio przypisane do tej osoby zadania. Możesz przypisać te zadania sobie lub innemu członkowi działu. Umożliwi to łatwe delegowanie nieprzypisanych zadań do odpowiedniej osoby, by mogła nimi zarządzać.

W razie potrzeby prostym następnym krokiem do delegowania byłoby wielokrotne wybranie usuniętych zadań, w którym możesz wykonać zbiorcze działania na zadaniach, a nawet przypisać je do siebie lub innych członków działu.

Czas dezaktywacji pojawi się w kolumnie Ostatnia aktywność.

Przywracanie dezaktywowanego członka

Przywróć dezaktywowanego członka odszukując go w zakładce „Członkowie”. Następnie, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Przywróć.

restore 1

W następnym oknie wybierz opcję Przywróć.

restore 2

Jeśli przywracanie się nie powiedzie, administrator Twojego działu otrzyma zadanie z prośbą o skontaktowanie się z zespołem obsługi klienta.

Filtruj według typu członka

Z poziomu zakładki Członkowie znajdującej się w konsoli administratora, możesz filtrować listę członków według ich typu. Aby to zrobić, kliknij strzałkę rozwijaną obok filtru typu członka i wybierz opcję WszyscyAdministratorCzłonekGośćZaproszeni lub Usunięci.

member type filter

Utwórz nowy zespół w dziale

W dowolnym momencie możesz utworzyć zespół w dziale, bezpośrednio z poziomu konsoli administratora.

Create Team 1

Aby utworzyć nowy zespół w dziale:

 1. Kliknij Dodaj zespoły z zakładki Zespoły w Konsoli administratora.
 2. Przewiń w dół strony i kliknij Utwórz nowy zespół.
Create Team 2

W oknie tworzenia nowego zespołu możesz:

 1. Wpisz nazwę zespołu
 2. Zaproś członków zespołu
 3. Zmienić ustawienia zespołu na prywatny lub dołączanie na prośbę użytkownika, a następnie utworzyć zespół klikając przycisk „Utwórz zespół

Zarządzanie zespołami w dziale

Osoba zarządzająca rozliczeniami może w dowolnym momencie dodać lub usunąć zespoły z działu. Może również edytować ustawienia każdego zespołu bezpośrednio z poziomu konsoli administratora.

Administratorzy działu nie muszą być członkami wszystkich zespołów w dziale. Administratorzy mogą również dodać do działu każdy darmowy zespół w swojej organizacji.

Dodaj zespół do działu

Adding Teams 1

Aby dodać zespoły do działu:

 1. Przejdź do zakładki „Zespoły” w konsoli administratora.
 2. Wybierz „Dodaj zespoły”.

Jeśli zespół już jest klientem w ramach płatnej subskrypcji lub okresu próbnego nie można dodać go do działu. Jeśli musisz anulować subskrypcję lub okres próbny w celu przekształcenia w dział, zwróć się do właściciela rozliczeń, gdyż tylko ta osoba może to zrobić. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta.

Adding Teams 2

Z poziomu okienka dodawania zespołów:

 1. Wybierz ze swojej organizacji zespoły, które chcesz dodać do działu
 2. Następnie kliknij Dodaj zespoły.

W dziale nie może znajdować się zespół, który jest publiczny w ramach organizacji. Zespoły w działach mogą być prywatne lub z dołączaniem na prośbę użytkownika.

Usuwanie zespołu z działu

Remove a team

Aby usunąć zespół z działu:

 1. Najedź kursorem na zespół i kliknij ikonę z trzema kropkami, która się pojawi
 2. Wybierz Usuń zespół z działu.

Aby można było usunąć dział, należy najpierw usunąć z niego zespół.

Eksportuj dane zespołu do pliku CSV

Administratorzy działów mogą eksportować listę członków zespołu do pliku CSV z zakładki Zespoły w Konsoli administratora.

export CSV

Z poziomu konsoli administratora:

 1. Przejdź do zakładki Zespoły 
 2. Kliknij Eksportuj plik CSV.

Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania.

Wielu administratorów

Działy mogą mieć wielu administratorów. Administratorzy działów mogą wyznaczać innych członków działu na administratorów i nie muszą być członkami każdego zespołu w dziale.

Ta funkcja jest odpowiednia dla dużych działów, w których przypisanie obowiązków administratora jednej osobie mogłoby nie być rozsądne.

grant admin access 1

Aby przyznać dostęp administratora:

 1. Kliknij Edytuj ustawienia profilu.

Następnie, w polu typu członkostwa wybierz Administrator, a następnie kliknij Zapisz zmiany.

grant admin access 2

Przyznawanie dostępu administratora z zakładki „Bezpieczeństwo”

Tutaj możesz dodać administratora i wyświetlić administratorów działu.

admin access 2

Z poziomu zakładki „Bezpieczeństwo” w konsoli administratora:

 1. Przejdź do ustawień dodatkowych
 2. Przejdź do dostępu administratora i kliknij strzałkę.
admin access 2

Pojawi się wyskakujące okienko, które umożliwi Ci dodanie administratora. Nastąpi przekierowanie do zakładki „Członkowie”, gdzie możesz wybrać, komu chcesz przyznać dostęp administratora.

Zarządzanie rozliczeniami dla działu

Managing Billing

Z poziomu zakładki „Rozliczenia” możesz:

 1. Wyświetlić lub zmienić rodzaj planu
 2. Edytuj swoje informacje rozliczeniowe
 3. Wyświetlić lub pobrać ostatnią fakturę

Rozliczenia samoobsługowe

Osoby zarządzające rozliczeniami mają pełny dostęp do zarządzania rozliczeniami. Obejmuje to wyświetlanie informacji o koncie, dodawanie i usuwanie miejsc, edytowanie szczegółów i możliwość samodzielnego zarządzania fakturami.

Mogą oni również zmienić częstotliwość płatności z miesięcznej na roczną oraz zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami.

Tylko osoba zarządzająca rozliczeniami może zmienić rodzaj planu i szczegóły dotyczące płatności. Administratorzy mogą dodawać lub usuwać członków oraz dodawać lub usuwać zespoły.

Jak zwiększyć lub zredukować liczbę miejsc

Z sekcji Wykorzystane miejsca na stronie rozliczeń możesz: zobaczyć ile miejsc jest jeszcze dostępnych dla Twojego działu, ile miejsc obejmuje Twój plan, dodać więcej miejsc lub zmniejszyć ich liczbę.

Dodawanie lub usuwanie miejsc dla planów opłacanych kartą kredytową

credit card

Dodawanie i usuwanie miejsc dla planów opłacanych na podstawie faktury wystawianej ręcznie

manual plan

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój plan opłacany jest za pomocą karty kredytowej czy faktury wystawianej ręcznie, przejdź do sekcji Informacje dotyczące płatności na stronie rozliczeń.

Jak zmienić częstotliwość rozliczeń samoobsługowych dla działu

Przejście na plan roczny możliwe jest z zakładki Rozliczenia. Aby to zrobić, kliknij przycisk Przełącz na plan roczny.

monthly-annual

Jak zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami

Ten przepływ umożliwia osobom zarządzającym rozliczeniami przeniesienie tej roli na innego członka działu. Nowy użytkownik zarządzający rozliczeniami musi być członkiem działu. Goście organizacji nie mogą stać się osobą odpowiedzialną za rozliczenia.

reassign bo

W zakładce „Rozliczenia” w konsoli administratora:

 1. Przejdź do osoby zarządzającej rozliczeniami i kliknij Zmień osobę zarządzającą rozliczeniami.
 2. Wprowadź nazwę użytkownika lub adres e-mail osoby, która od teraz będzie zarządzać rozliczeniami lub wybierz użytkownika z rozwijanego menu
 3. Po dokonaniu wyboru kliknij Zmień osobę zarządzającą rozliczeniami, aby potwierdzić.
reassign bo
reassign bo

Osoba, która uprzednio zarządzała rozliczeniami, pozostanie administratorem działu, ale nie będzie już odpowiadać za żadne kwestie związane z rozliczeniami w ramach planu. W razie potrzeby każdy administrator działu może odebrać innemu administratorowi uprawnienia.

SAML dla działów Enterprise

SAML to standard, który umożliwia integrację Asany z firmowymi systemami logowania jednokrotnego, takimi jak Okta, OneLogin lub Microsoft Active Directory. SAML jest dostępny dla organizacji Enterprise i może być również włączony lub wymagany dla członków planu Enterprise dla działów. Jeśli jesteś już klientem planu Enterprise dla działów i chcesz włączyć SAML, wypełnij formularz tutaj.