Adnotowanie

Adnotowanie jest dostępne dla wszystkich klientów planu Asana Business oraz Enterprise.

Adnotowanie umożliwia interesariuszom zostawianie konkretnych, wykonalnych informacji zwrotnych na obrazach, dzięki czemu każdy w zespole wie, co trzeba zrobić, aby doprowadzić zadanie do końca. Możliwość automatycznego tworzenia podzadań z adnotacji pozwala usprawnić proces przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych, zmniejszyć poziom frustracji i wprowadzić przejrzystość do zespołu.

Dowiedz się, jak usprawnić cykle informacji zwrotnych dzięki sprawdzaniu w naszym wirtualnym szkoleniu z zakresu międzyfunkcyjnych przepływów pracy. Zarejestruj się już teraz.

Utwórz zadanie z adnotacją

Możesz dodawać komentarze do obrazów i śledzić następne kroki w podzadaniach, aby zostawiać wykonalne informacje zwrotne dla swojego zespołu i popychać pracę do przodu.

Proofing 1

Aby dodać informację zwrotną:

  1. Kliknij załączony obraz w zadaniu
  2. Kliknij Dodaj informację zwrotną w prawym górnym rogu.
  3. Kliknij obszar na obrazie, w którym chcesz zostawić informację zwrotną
  4. Zostanie utworzone podzadanie z informacją zwrotną.

Z poziomu podzadania możesz zmienić jego nazwę, dodać osobę odpowiedzialną, ustawić datę wykonania oraz dodać opis, aby uwzględnić więcej szczegółów.

Możesz używać funkcji Adnotowania dla plików w formatach PDF, PNG, jpg, gif i BMP.

Zostawianie informacji zwrotnych

image feedback

Po powrocie do zadania nadrzędnego zobaczysz adnotacje w formie listy wykonalnych podzadań i na załączonym obrazie.

Adnotowanie pliku PDF

Możesz używać funkcji Adnotowania w plikach PDF. Twoja opinia zostanie przekształcona w wykonalne podzadania.

PDF Proofing

Adnotowanie plików PDF jest dostępne również na IOS i Androidzie.

Adnotowanie w aplikacji mobilnej

Adnotowanie jest również dostępne w aplikacjach mobilnych dla systemów iOS i Android dla wszystkich klientów planów Asana Business i Enterprise.

Proofing mobile

Po przejściu do załączonego obrazu w zadaniu:

  1. Kliknij obszar na obrazie, w którym chcesz zostawić informację zwrotną.
  2. Wprowadź informację zwrotną i kliknij Utwórz.
  3. Przejdź do podzadania, aby dodać dodatkowe informacje

Przekazuj i otrzymuj wykonalne informacje zwrotne w jednym miejscu. Wypróbuj Asanę, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo