Postęp, status i łączenie pracy z celami

Śledź postępy w realizacji swoich celów i udostępniaj interesariuszom ważne informacje na ich temat dzięki aktualizacjom statusu.

Postęp i status to główne wskaźniki, za pomocą których organizacja śledzi wykonanie celów. Połączenie celów z pracą zapewnia czytelny obraz ich postępów i statusów.

Poznaj różne wskaźniki mierzenia postępów celu oraz dowiedz się, w jaki sposób udostępniać interesariuszom informacje kontekstowe na ich temat.

Rozpoczynasz cele w Asana? Sprawdź Rozpocznij pracę z Asana cele.

Mierzenie postępów w realizacji celu

Podczas tworzenia celu możesz wybrać sposób mierzenia postępów w jego realizacji. Metoda aktualizacji celów może być automatyczna lub ręczna.

choosing update method

Wybór metody aktualizacji

Ręczna

Jeśli metoda aktualizacji jest ustawiona na Ręczną, miarę postępów celu należy aktualizować ręcznie. Podczas tworzenia ręcznie aktualizowanego celu musisz dodać wartość bieżącą i docelową. Dostępne są trzy opcje: wartość procentowa, numeryczna i waluta.

Ta opcja najlepiej sprawdza się w przypadku celów o określonych kryteriach lub celów, których osiągnięcie opiera się na danych zewnętrznych, jakościowych (ocena postępów) lub binarnych (osiągnięte lub nieosiągnięte).

Konfiguracja metody ręcznej

manual measurement

W oknie dodawania celu:

 1. Wybierz ręczną metodę aktualizacji
 2. Wybierz typ miary
 3. Dodaj wartość bieżący i docelowy
update manual progress

Aby zaktualizować postępy w realizacji celów za pomocą metody ręcznej aktualizacji, możesz:

 1. Utworzyć aktualizację statusu i edytować postęp lub
 2. Na stronie szczegółów celu kliknij Edytuj ustawienia postępu i edytuj bieżący wynik

Metoda automatyczna

Za pomocą opcji Automatycznie możesz automatycznie obliczać postęp z trzech źródeł: celów podrzędnych,  projektów lub zadań. Zmiana postępów w źródle powoduje automatyczną aktualizację postępów rodzica.

Jeśli jako źródło postępów wybierzesz cele podrzędne, możesz wybrać jedną z trzech opcji: wartość procentową, numeryczną lub walutową. Miara procentowa będzie średnią celów podrzędnych, natomiast miary liczbowe i walutowe będą sumą celów podrzędnych.

Jeśli jako źródło postępu wybierzesz zadania, Twój postęp zostanie obliczony na podstawie ukończenia połączonych zadań.

Jeśli wybierzesz projekty jako źródło postępów, możesz mierzyć sukces, wykorzystując ukończone kamienie milowe lub ukończone zadania. Postęp celu zostanie określony na podstawie średniego odsetka kamieni milowych lub zadań ukończonych dla każdego projektu. Zobacz przykłady, jak to działa w tym filmie:

Ukończone zadania będą uwzględniać wszystkie zadania, kamienie milowe i zatwierdzenia.

Z automatycznym postępem można połączyć do 100 elementów (zadań, projektów lub celów).

Konfiguracja metody automatycznej

how to set up authomatic method for goals.gif

W oknie dodawania celu:

 1. Wybierz Automatyczną metodę aktualizacji
 2. Wybierz źródło postępów
 3. Wybierz typ miary
 4. Możesz również połączyć cele podrzędne, projekty lub zadania ze strony ze szczegółami celów.

Ta opcja najlepiej sprawdza się w przypadku celów, których sukces zależy wyłącznie od postępów projektów, zadań lub innych celów oraz celów podrzędnych.

Usuwanie celów podrzędnych i projektów

remove

Aby usunąć cele podrzędne, projekty lub zadania z celu nadrzędnego, przejdź do strony ze szczegółami celu nadrzędnego i kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy celu podrzędnego lub projektu. Możesz usunąć je z automatycznego śledzenia postępów lub całkowicie usunąć z celu nadrzędnego.

Edytowanie postępów w realizacji celów

Możesz zmienić metodę aktualizacji celu, źródło postępów oraz miarę poprzez edycję ustawień postępu celu.

edit progress settings

Aby edytować ustawienia postępów w realizacji celów:

 1. Kliknij menu rozwijane znajdujące się obok nazwy celu i wybierz Edytuj ustawienia postępu.
 2. Lub kliknij ikonę ołówka na pasku postępów celu.

status update goals.gif

Jeśli jesteś właścicielem celu, możesz ustawić przypomnienia, aby aktualizować status celu co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc lub co kwartał.

Zmiana z metody ręcznej na automatyczną

 1. Cele podrzędne połączone z celem nadrzędnym będą automatycznie przyczyniały się do jego postępów.
 2. Połączone projekty i zadania pozostaną w sekcji „Powiązane prace”

Zmiana z metody automatycznej na ręczną

 1. Cele podrzędne pozostaną połączone z celem nadrzędnym, ale nie będą już przyczyniały się do jego postępów.
 2. Zadania i projekty, które przyczyniały się do postępów, przechodzą do sekcji „Powiązane zadania”, ale nie przyczyniają się już do postępów.

Powiązana sekcja pracy

Related work section in goals.png

Sekcja „Powiązane prace” umożliwia odwoływanie się do zadań, projektów i portfolio, które są istotne dla celu, ale nie określają automatycznie jego postępu. Możesz dodać maksymalnie 120 pozycji, w tym te związane z automatycznym postępem.

Aktualizacje statusu celu

Aktualizacje statusu celu zapewniają jego członkom informacje kontekstowe dotyczące statusu i postępów danego celu. Możesz także użyć historii statusu, aby śledzić wcześniejsze postępy celu w czasie i obserwować jego rozwój.

Dowiedz się więcej na temat procesu zarządzania celami oraz poznaj rolę, jaką odgrywają w nim aktualizacje statusu.


status update

Aby utworzyć aktualizację statusu celu po raz pierwszy:

 1. Wybierz cel, który chcesz zaktualizować
 2. Możesz wybrać jeden z trzech statusów: na czas, zagrożony lub opóźniony  
 3. Wpisz nazwę swojej aktualizacji, a poniżej wpisz informacje dotyczące postępów
 4. Teraz możesz dodawać nowe sekcje, a także usuwać i edytować te istniejące
 5. Możesz ustawić przypomnienia o aktualizacji statusu z tygodniową, dwutygodniową, miesięczną lub kwartalną częstotliwością
 6. Możesz sprawdzić, ile osób otrzyma powiadomienie o aktualizacji statusu
 7. Wybierz Opublikuj, aby przesłać aktualizację.

Jeśli dopiero zaczynasz śledzenie celów, zapoznaj się z przewodnikiem Asana dotyczącym określania kryteriów oceny celów.

future status update

Dla przyszłych aktualizacji statusu, możesz aktualizować postępy w realizacji swojego celu poprzez kliknięcie przycisku Aktualizuj na stronie ze szczegółami celu.

Przypomnienia dotyczące celów

Przypomnienia dotyczące celów pozwalają właścicielowi celu pamiętać o ich aktualizacji, jednocześnie zapewniając, że interesariusze są informowani o postępach w realizacji celów oraz uzyskanych rezultatach.

reminders

Aby skonfigurować przypomnienia o celach:

 1. Otwórz edytor aktualizacji statusu
 2. Możesz ustawić przypomnienia z tygodniową, dwutygodniową, miesięczną lub kwartalną częstotliwością.

Tylko właściciele celów mogą ustawiać przypomnienia.

Zamykanie celu

Kiedy nadejdzie pora wystawienia oceny celu, możesz utworzyć aktualizację statusu, aby powiadomić jego członków o tym, czy cel został zrealizowany. Uwzględnij w niej również informacje dotyczące wpływu celu, odchylenia od pierwotnego planu lub powody, dla których cel nie został zrealizowany.

Możesz wybrać: OsiągniętyCzęściowoNieodebrany lub Porzucony.

Jeśli dopiero zaczynasz śledzenie celów, zapoznaj się z przewodnikiem Asana dotyczącym określania kryteriów oceny celów.

closing goal

Z poziomu strony „Aktualizuj postęp” możesz w dowolnym momencie zamknąć swój cel.

Aby ustawić status celu jako zamknięty, przejdź do Ustaw status. Wybierz jedną z opcji w sekcji Zamknięty i kliknij Opublikuj.

Właściciele celu otrzymają przypomnienie, aby ocenić i zamknąć okres lub niestandardową datę wykonania celu.