API

Współpraca między zespołami i narzędziami jest najbardziej efektywna, gdy wszyscy są na bieżąco, a procesy realizowane są płynnie i bez przestojów. Dlatego właśnie mamy API Asana. Jest to platforma, na której upewnisz się, że wszystkie informacje są aktualne, a Twoje zespoły pracują wydajnie i są o wszystkim na bieżąco informowane.

API Asany umożliwia programom oraz skryptom odczytywanie informacji znajdujących się wewnątrz Asany, wprowadzenie do niej informacji z zewnątrz oraz wykonywanie czynności automatycznych w przypadku zmian. Mogą one obejmować: wykonywanie czasochłonnych lub powtarzających się zadań, tworzenie raportów dotyczących statusu zadań i projektów lub synchronizację z innymi aplikacjami używanymi w Twojej organizacji, na przykład Slack lub Salesforce.

Platforma Asana jest elastyczna i potężna. Jest na tyle intuicyjny, że może z niego korzystać każdy zespół, zyskując tym samym przejrzystość co do tego, jakie zadania muszą zostać wykonane.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z API Asana, zapoznaj się z naszą dokumentacją dla deweloperów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat aplikacji, zapoznaj się z naszą stroną aplikacji.


Asana Connect

Asana Connect to prosty i bezpieczny sposób na przyznanie dostępu do API aplikacjom zewnętrznym, bez konieczności udostępniania swojej nazwy użytkownika i hasła.

Asana Connect korzysta ze standardowego uwierzytelniania OAuth 2.0. Uwierzytelnianie OAuth wykorzystywane jest również podczas logowania do różnych usług za pomocą konta Facebook, Twitter lub Google.

Zawsze uważnie zapoznawaj się z treścią żądań przyznania dostępu lub uprawnień od usług, z którymi się łączysz. Zaleca się również regularnie przeglądać autoryzowane aplikacje i wycofywać dostęp do integracji, których już nie potrzebujesz lub które nie wymagają już dostępu do Twojego konta. Zaleca się również regularnie przeglądać autoryzowane aplikacje i wycofywać dostęp do integracji, których już nie potrzebujesz lub które nie wymagają już dostępu do Twojego konta. Zawsze możesz ponownie przyznać im dostęp później.

Użyj tego linku, aby przejść do konsoli dla programistów lub wykonaj poniższe kroki:`

 

Aby sprawdzić, które aplikacje zostały autoryzowane dla Twojego konta:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe znajdujące się na pasku górnym i wybierz Moje Ustawienia.
 2. Przejdź do zakładki „Aplikacje”.
 3. Sprawdź sekcję Autoryzowane 

Z tej zakładki możesz wycofać autoryzację dla aplikacji za pomocą przycisku Dezautoryzuj znajdującego się obok nazwy danej aplikacji.


Zarządzanie osobistymi tokenami dostępu i aplikacjami deweloperskimi

Jeśli jesteś deweloperem, przejdź na stronię zarządzania aplikacjami deweloperskimi, aby tworzyć osobiste tokeny dostępu.

Użyj tego linku, aby przejść do konsoli dla programistów lub wykonaj poniższe kroki:

Aby przejść do strony zarządzania aplikacjami deweloperskimi (Developer aplikacja Management):

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe znajdujące się na pasku górnym i wybierz Moje Ustawienia.
 2. Przejdź do zakładki „Aplikacje”.
 3. Kliknij Zarządzaj aplikacjami dla programistów

  .

Na stronie zarządzania aplikacja deweloperską możesz:

 1. Rejestrować należące do Ciebie aplikacje oraz nimi zarządzać
 2. Tworzyć nowe osobiste tokeny dostępu oraz nimi zarządzać

Osobiste tokeny dostępu

Osobiste tokeny dostępu umożliwiają indywidualnym użytkownikom uzyskanie dostępu do API Asany podczas pisania skryptów, pracy z narzędziami wiersza poleceń lub aplikacjami do prototypowania. W większości przypadków nie należy udostępniać osobistych tokenów dostępu aplikacjom, których twórców nie znasz lub którym w pełni nie ufasz.

Użyj tego linku, aby przejść do konsoli dla programistów lub wykonaj poniższe kroki:

Tworzenie osobistego tokenu dostępu

 • Kliknij swoje zdjęcie profilu na górnympasku
 • Wybierz Moje Ustawienia...
 • Otwórz kartę Aplikacje.
 • Kliknij Zarządzaj aplikacjami dla programistów.
 • Kliknij + Nowy token dostępu.

Utwórz osobisty token dostępu ze strony zarządzania aplikacjami deweloperskimi:

 1. Wprowadź opis sposobu korzystania z osobistego token dostępu
 2. Kliknij „Create” (Utwórz
 3. Skopiuj swój token i korzystaj z niego, aby autoryzować żądania

Dowiedz się więcej na temat uwierzytelniania w API Asana, zapoznając się z naszą dokumentacją dla deweloperów.


Aplikacje, które obsługują dostęp do Asana w imieniu wielu użytkowników powinny używać Asana Connect zamiast osobistych tokenów dostępu.

Zaleca się regularnie przeglądać i wycofywać autoryzację dla tokenów, które nie są już używane.

Podoba Ci się to, co widzisz? Już dziś wypróbuj Asana, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo.