Asana dla Salesforce

Integracja Asana dla Salesforce jest dostępna dla klientów planów Business i Enterprise.

Zespoły sprzedaży muszą współpracować z zespołami międzyfunkcyjnymi na wszystkich etapach cyklu sprzedaży. Dzięki integracji Asana dla Salesforce, możesz inicjować nowe etapy pracy dla współpracowników używających Asany i uzyskać wgląd w ich postępy.

Integracja Asana dla Salesforce wnosi wartość dodaną do organizacji poprzez umożliwienie zespołom sprzedaży wydajnej współpracy z innymi członkami zespołów międzyfunkcyjnych na wszystkich etapach cyklu sprzedaży, dzięki czemu transakcje sprzedaży są zamykane szybciej. Automatyzuje również przekazywanie informacji między zespołami sprzedażowymi, wdrożeniowymi i obsługi posprzedażowej, ograniczając ręczne czynności i zapewniając większą przejrzystość.

Możesz bezproblemowo łączyć postępy w realizacji transakcji z celami, integrując cele w Asanie z Salesforce, eliminując konieczność ręcznych aktualizacji i zapewniając dokładny obraz swojego wpływu na biznes.

Film przeglądowy dotyczący integracji Asana dla Salesforce

Dowiedz się więcej na temat połączenia Asany z Salesforce, oglądając nasz webinar Power up your work: Connecting Asana and Salesforce.

Wymagania dotyczące instalacji


Wymagania Asany

Integracja Asana dla Salesforce jest dostępna dla klientów planów Business i Enterprise.

Wymagania Salesforce

Integracja Asana dla Salesforce jest zoptymalizowana pod kątem wersji Lightning, ale jest kompatybilna z Salesforce Classic. Należy pamiętać, że mogą występować pewne różnice w krokach konfiguracji między Classic i Lightning.

Obsługujemy edycje Enterprise i Unlimited.

installation

Aby zainstalować integrację Asana dla Salesforce, musisz być administratorem Salesforce. Musisz też posiadać konto w Asanie.


Instalacja

Integracja Asana dla Salesforce - pierwsze kroki

Możesz skontaktować się ze swoim administratorem w celu skonfigurowania integracji lub zapoznać się z tym dokumentem, aby uzyskać pełne instrukcje.  

Automatyzacja procesów w Asanie i Salesforce

Współpracuj z zespołami międzyfunkcyjnymi i automatyzuj procesy między Asaną a Salesforce. Dowiedz się więcej o automatyzacji procesów w Asanie i Salesforce.

Cele i grupa sprzedażowa w Asanie

Połącz Cele w Asanie z Salesforce, aby monitorować wpływ i uzyskać dokładny obraz bez ręcznych aktualizacji. Dowiedz się więcej o celach i Salesforce w Asanie.