Asana dla Salesforce

Dostępne w planach Asana Enterprise i Enterprise+, a także wcześniejsze plany business i legacy Enterprise. 

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę z cenami.

Sprzedaż musi współpracować z zespołami międzyfunkcyjnymi na wszystkich etapach cyklu sprzedaży. Asana dla Salesforce pozwala inicjować nowe etapy pracy dla współpracowników używających Asana i uzyskać wgląd w ich postępy.

Integracja Asana dla Salesforce wnosi wartość dodaną do organizacji poprzez umożliwienie zespołom sprzedaży wydajnej współpracy z innymi członkami zespołów międzyfunkcyjnych na wszystkich etapach cyklu sprzedaży, dzięki czemu transakcje sprzedaży są zamykane szybciej. Automatyzuje również przekazywanie informacji między zespołami sprzedażowymi, wdrożeniowymi i obsługi posprzedażowej, ograniczając ręczne czynności i zapewniając większą przejrzystość.

Możesz bezproblemowo połączyć postępy w transakcjach ze swoimi celami, integrując cele Asana i Salesforce, eliminując potrzebę ręcznych aktualizacji i zapewniając dokładną reprezentację swojego wpływu na biznes.

Film przeglądowy integracja Asana dla Salesforce

Dowiedz się więcej na temat połączenia Asana + Salesforce, oglądając nasz webinar Power up your work: Connecting Asana and Salesforce.

Wymagania dotyczące
instalacji

Wymagania Asany

Integracja Asana dla Salesforce jest dostępna w planach Asana Enterprise i Enterprise+, a także wcześniejsze plany business i legacy Enterprise.

Wymagania Salesforce

Integracja Asana dla Salesforce jest zoptymalizowana pod kątem wersji Lightning, ale jest kompatybilna z Salesforce Classic. Należy pamiętać, że mogą występować pewne różnice w krokach konfiguracji między Classic i Lightning.

Obsługujemy edycje Enterprise i Unlimited.

installation

Aby zainstalować integrację Asana dla Salesforce, musisz być administratorem Salesforce. Musisz też posiadać konto w Asana.


Instalacja

Asana dla Salesforce - pierwsze kroki

Możesz skontaktować się ze swoim administratorem w celu skonfigurowania integracji lub zapoznać się z tym dokumentem, aby uzyskać pełne instrukcje.  

Automatyzacja procesów Asana i Salesforce

Współpracuj z zespołami międzyfunkcyjnymi i automatyzuj procesy między Asana a Salesforce. Dowiedz się więcej o automatyzacji procesów w Asana i Salesforce.

Asana - cele i grupa sprzedaży

Połącz cele Asana z Salesforce, aby monitorować wpływ i uzyskać dokładny obraz bez ręcznych aktualizacji. Przeczytaj więcej o tym, jak działają cele Asana i Salesforce.