Jira Server

Dostępne w planach Asana StarterAdvancedEnterpriseEnterprise+, a także wcześniejsze plany Premium, Business i legacy Enterprise.  

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę z cenami.

Integracja Asana dla Jira Server umożliwia płynną współpracę i zwiększa widoczność pomiędzy zespołami korzystającymi z Jira i Asany.

 

Ta integracja przynosi użytkownikom Jira Server korzyści porównywalne z tymi płynącymi z integracji z Jira Cloud.

Umożliwia ona zespołom biznesowym i produktowym (spędzającym większość czasu na planowaniu i wykonywaniu swojej pracy w Asana) płynną współpracę z zespołami inżynieryjnymi (używającymi Jira). Celem tej integracji jest optymizacja planowania poprzez monitorowanie sprintów i zapewnianie użytkownikom Asana bieżących informacji na temat prac deweloperskich w Jira.

Integracja Asana dla Jira Server wypełnia lukę pomiędzy etapem planowania w Asanie i fazami tworzenia oprogramowania w Jira, od realizacji, aż po dostarczenie finalnej wersji.

Integracja ta tworzy i monitoruje status zgłoszeń Jira wewnątrz zadań w Asanie.

Wymagania dotyczące instalacji

Wymagania Asany:

Podczas pierwszych kroków instalacji administrator Jira musi mieć dostęp do następujących elementów:

 • Konto Asana
 • Płatny plan

Szukasz lepszego sposobu zarządzania swoją pracą? Wypróbuj Asana, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo.

Wymagania Jira:

Instancje Jira Software Server lub Data Center są obsługiwane i konfigurowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w poniższym linku. Odwiedź aukcję Jira Marketplace, aby uzyskać informacje o wsparciu dla określonej wersji.

Jeśli używasz Jira Cloud, skorzystaj z integracji Asana dla Jira Cloud.

Jak zainstalować

Administrator Jira musi utworzyć link do aplikacji, instalując rozszerzenie pobrane z Jira Server Marketplace. Administrator Jira musi wykonać pierwsze kroki, a użytkownicy Asany będą mogli dodać integrację do każdego projektu, do którego mają dostęp.

Kroki instalacyjne dla administratorów Jira:

Następnie, administrator w Jira musi dokonać uwierzytelnienia aplikacji, klikając Połącz z Asana

 • Zostanie wyświetlony monit o uwierzytelnienie za pomocą Asany
 • Po przyznaniu uprawnień, wybierz odpowiednią domenę w Asanie, aby połączyć z nią nową integrację
 • Kiedy w Jira wyświetli się potwierdzenie, oznacza to, że kroki, które należy wykonać w serwerze są ukończone, a dalszą konfigurację mogą samodzielnie przeprowadzić użytkownicy Asany

Kroki dla użytkowników Asany:

 1. Przejdź do projektu w Asanie, do którego chcesz dodać integrację
 2. Kliknij opcję Dostosuj w prawym górnym rogu ekranu, a następnie przewiń menu w dół i wybierz opcję Dodaj aplikację add apps

  Jeśli podczas uwierzytelniania wyświetli się wiadomość „Asana nie została dodana do Jira Server” wróć do kroku „Kroki instalacyjne dla administratorów Jira” i upewnij się, że organizacja Asana jest uwierzytelniona, wybrano odpowiedni obszar roboczy oraz że jest on widoczny w sekcji administratora Jira Server. 

Jira server

Po zakończeniu konfiguracji, aplikacja zostanie dodana do projektu, a użytkownicy powinni zobaczyć w zadaniach pole Jira Server, do którego mogą dodać istniejące zgłoszenia w Jira lub utworzyć nowe bezpośrednio z Asana.

Jira Server field

Jeśli próbujesz dodać aplikacja do projektu po raz pierwszy, konieczne będzie przejście przez cykl uwierzytelniania Jira i Asana. Po jego zakończeniu możliwe będzie połączenie zgłoszeń z zadaniami w danym projekcie.


OAuth 2.0 dla Jira Server oraz Jira Data Center

OAuth 2.0 jest obsługiwane dla Jira Server oraz Jira Data Center w wersji 8.22 i nowszych.

Istnieją dwa sposoby zainstalowania integracji dla Jira Server oraz Jira Data Center. W ramach procesu instalacyjnego OAuth 1.0 klienci muszą zainstalować dodatek Asana dla Jira Server z Atlassian Marketplace.

W przypadku, gdy używany jest OAuth 2.0, ten krok nie jest wymagany do przeprowadzenia procesu instalacji, co oznacza, że administrator Jira może przeprowadzić cały proces instalacji bezpośrednio ze swojej instancji Jira.

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji

Ten proces może zostać przeprowadzony wyłącznie przez administratorów Jira.

 1. Wygeneruj poświadczenia linków aplikacji:
 • Otwórz menu rozwijane Applications (Aplikacje), klikając ikonę koła zębatego
 • Otwórz aplikacja w menu rozwijanym
 • Utwórz nowy link do aplikacji przychodzącej o następujących parametrach:
 1. Po kliknięciu Zapisz nastąpi przekierowanie do strony z poświadczeniami: klient ID oraz klient Secret. Nie zamykaj tej strony, gdyż te informacje będą Ci potrzebne w kroku 5.
 2. W osobnej zakładce przeglądarki otwórz  stronę konfiguracji przechodząc pod adres https://jira-api.integrations.asana.plus/setup.
 3. Zaloguj się na swoje konto w Asana i potwierdź, że chcesz udzielić wymaganych zezwoleń, klikając „Zezwól”. Po pomyślnym zalogowaniu się, wybierz obszar roboczy w Asanie, z którym chcesz zintegrować swoją instancję Jira.
 4. Wprowadź następujące informacje:
 • Domena Jira: domena Jira, z którą chcesz się połączyć. Twoja instancja Jira musi być dostępna z publicznego Internetu; jeśli Twoja instancja Jira jest dostępna tylko przez sieć firmową lub VPN, nie będzie to działać.
 • Identyfikator klienta: z kroku 2.
 • Tajny klucz klienta: z kroku 2.
 • Kliknij Zapisz.
 1. Pojawi się prośba o zezwolenie Asanie na dostęp do Twojej domeny w Jira. Kliknij Zezwól, aby kontynuować.

Funkcje

Z tej integracji można teraz korzystać, aby połączyć istniejące zadanie w Asanie z istniejącym zgłoszeniem w Jira lub utworzyć nowe zgłoszenie.

Połącz zadanie w Asanie z istniejącym zgłoszeniem w Jira

Istniejące zgłoszenie można dodać z poziomu menu rozwijanego w polu Jira Server.

add field

Następnie wprowadź adres URL zgłoszenia w Jira lub po prostu wpisz nazwę zgłoszenia w polu tekstowym.

url

Tutaj możesz utworzyć zgłoszenie w Jira, udostępnić informacje zwrotne lub usunąć zgłoszenie z zadania.


Utwórz zgłoszenie Jira z zadania Asana

Wybierz opcję Utwórz nowe zgłoszenie z pola Jira Server w zadaniu w Asana.

create issue

Pojawi się nowe wyskakujące okno dialogowe, które należy wypełnić. Jeśli to możliwe, wypełnij wszystkie pola, w szczególności projekt i rodzaj zgłoszenia. Możesz również załączyć pliki z zadania w Asanie.

create issue

Kliknij „Create issue” (Utwórz zgłoszenie)

Asana załaduje odpowiednie informacje z wypełnionych przez Ciebie pól, aby utworzyć zgłoszenie.

Po utworzeniu lub połączeniu zgłoszenia, zaktualizowane informacje na jego temat pojawią się w zadaniu w Asana. Do jednego zadania w Asanie można dodać tylko jedno zgłoszenie z Jira.


Po utworzeniu zgłoszenia w Jira, widżet Jira będzie na bieżąco informować Cię o statusie, priorytecie i osobie przypisanej do zgłoszenia w Jira. Kliknij w niego, aby wyświetlić więcej informacji.

asana changes


Zmiany wprowadzone w zgłoszeniu w Jira pojawią się również w Asanie po odświeżeniu strony.


Kluczowe funkcje

 • Wypełnienie luki pomiędzy etapem planowania i przekazywanie pracy: menedżerowie projektów mogą łatwo utworzyć zgłoszenie w Jira z poziomu Asana, kiedy zadania są gotowe do przekazania zespołom inżynieryjnym. Etap planowania w Asanie został zakończony i menedżer produktu jest gotowy, aby przekazać prace do działu inżynieryjnego, który z kolei może zaplanować swój sprint w Jira. Ta integracja pozwala zaoszczędzić czas i zapewnić spójność danych.

 • Aby zaoszczędzić kroki i zoptymalizować swój przepływ pracy, możesz zautomatyzować tworzenie zgłoszeń w Jira za pomocą reguł. Dowiedz się, jak to zrobić.

Adding rules jira

Z poziomu wyskakującego okienka „Dodaj regułę”:

 1. Pod Jira Server, kliknij Utwórz nowe zgłoszenie
 2. Wypełnij wszystkie pola w polu Utwórz nowy problem 
 3. Kliknij Utwórz regułę, aby zautomatyzować zgłoszenia w Jira Server.
 • Przejrzystość podczas prac deweloperskich w Jira: użytkownicy Asana mogą na bieżąco monitorować status prac, które odbywają się w Jira, aby móc informować interesariuszy i ważnych klientów o kluczowych datach wydania, naprawy błędów itp. Menedżer produktu chce mieć elastyczność, aby móc śledzić, planować i wykonywać pracę z Jira w Asana. To obopólna korzyść.

Poniżej znajdziesz listę często zadawanych pytań dotyczących integracji Asana dla Jira Server.

 • Standardowo integracja korzysta z uwierzytelniania OAuth. Użytkownicy pozostaną uwierzytelnieni do czasu, gdy token OAuth utraci ważność lub zostanie wycofany.

 • Aby połączyć istniejące zgłoszenia Jira z zadaniem w Asanie lub utworzyć nowe zgłoszenie z poziomu Asany, wymagane jest uwierzytelnienie dostępu do konta Jira.

Jak sprawdzić, czy korzystasz z Jira Server

 • Przejdź do adresu URL, którego używasz do logowania się na swoje konto Jira.

 • Jeśli Twój adres URL ma następującą strukturę: „.atlassian.net”, oznacza to, że korzystasz z Jira Cloud i nie możesz używać integracji z Jira Server. Zamiast tego, skorzystaj z integracji z Jira Cloud.

 • Jeśli Twój adres URL nie ma następującej struktury: „.atlassian.net”, oznacza to, że używasz Jira Server i możesz korzystać z tej integracji.

Kto musi zainicjować początkową konfigurację integracji z Jira?

Aby możliwe było połączenie się z Asana, administrator Jira musi utworzyć link do aplikacji dla Twojej instancji Jira Server. Jest to zdarzenie jednorazowe. Po wykonaniu tej czynności użytkownicy Asana będą mogli samodzielnie dokonać uwierzytelnienia, aby dodać je do swoich projektów.

Czy jest to integracja jedno- czy dwukierunkowa?

 • Gdy użytkownik tworzy nowe zgłoszenie w Jira lub łączy je z istniejącym zgłoszeniem w Jira z Asany, przekazujemy z Asany do Jira następujące elementy:
 1. Nazwa zadania
 2. Opis
 3. Załączniki
 • Dane te stają się częścią nowego wydania Jira. Ten transfer danych z Asana > Jira jest jednorazowy i ma miejsce wyłącznie podczas tworzenia nowego zgłoszenia w Jira. Jest to również jedyny moment, w którym przesyłamy dane z Asana do Jira.

 • Po utworzeniu zgłoszenia, widżet Jira pokazuje dane tylko do odczytu z połączonego zgłoszenia w Jira. Widżet synchronizuje więc dane bezpośrednio z Jira do Asany. Widżet działa w ten sam sposób podczas łączenia istniejącego zgłoszenia w Jira z zadaniem w Asanie.

Jak działają uprawnienia?

 • Podczas tworzenia nowego zgłoszenia Jira z Asany, integracja korzysta z modelu uprawnień Jira. Użytkownik może zatem utworzyć zgłoszenie Jira tylko w przypadku, gdy posiada uprawnienia do wykonania tej akcji w Jira. Jest to jedyna sytuacja, w której użytkownik może zapisać dane w Jira (aby utworzyć nowe zgłoszenie). To również jedyna sytuacja, w której integracja może odczytać dane z Asany.

 • Integracja odczytuje dane z Asany i tworzy nowe zgłoszenie Jira zapisując (opcjonalnie) niektóre dane z zadania w Asanie (nazwę zadania, opis i załączniki) w polach nowego zgłoszenia Jira (nazwa zgłoszenia itp.).

 • Użytkownicy mogą zatem połączyć istniejące zgłoszenia Jira z zadaniami w Asanie tylko, jeśli:

 • Uwierzytelnili dostęp do swojego konta Jira

 • Posiadają dostęp do tych konkretnych zgłoszeń w Jira

 • Po połączeniu zgłoszenia z zadaniem w Asanie, uprawnienia do odczytu są kontrolowane przez model uprawnień Asany. Na przykład, jeśli użytkownik połączy zgłoszenie Jira z zadaniem XYX, użytkownicy Asany z dostępem do tego zadania mogą wyświetlić jedynie dane z połączonego zgłoszenia Jira (tylko do odczytu). Jeśli chcesz, aby dane Jira pozostały prywatne w Asanie, możesz ustawić projekty lub zadania jako prywatne.

Czy możliwe jest utworzenie lub powiązanie zadań w Asanie ze zgłoszeniami w Jira?

Nie. Ta integracja wymaga utworzenia zadania w Asana i połączenia go z istniejącym zgłoszeniem w Jira.

Jak wycofać autoryzację integracji lub przełączyć konto w Jira

Użytkownicy mogą wycofać autoryzację, odbierając Asanie dostęp do integracji z Jira Server z poziomu Jira.

 1. Przejdź do Ustawienia konta > Połączone aplikacje > kliknij Odwołaj dostęp

Podczas kolejnej próby załączenia lub utworzenia nowego zgłoszenia w Jira, użytkownik otrzyma monit o ponowne uwierzytelnienie.

Jeśli chcesz połączyć inną instancję Jira Server ze swoim obszarem roboczym w Asana, skontaktuj się z obsługą klienta Asana.

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback