Jira Server

Dostępne w ramach planów Asana Starter ,Advanced , EnterpriseEnterprise+, a także wcześniejsze plany Premium, Business i legacy Enterprise.   

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę z cenami.

Integracja Asana dla Jira Server umożliwia płynną współpracę i zwiększa widoczność pomiędzy zespołami korzystającymi z Jira i Asany.

Ta integracja przynosi użytkownikom Jira Server korzyści porównywalne z tymi płynącymi z integracji z Jira Cloud.

Umożliwia ona zespołom biznesowym i produktowym (spędzającym większość czasu na planowaniu i wykonywaniu swojej pracy w Asana) płynną współpracę z zespołami inżynieryjnymi (używającymi Jira). Celem tej integracji jest optymizacja planowania poprzez monitorowanie sprintów i zapewnianie użytkownikom Asana bieżących informacji na temat prac deweloperskich w Jira.

Integracja Asana dla Jira Server wypełnia lukę pomiędzy etapem planowania w Asanie i fazami tworzenia oprogramowania w Jira, od realizacji, aż po dostarczenie finalnej wersji.

Integracja ta tworzy i monitoruje status zgłoszeń Jira wewnątrz zadań w Asanie. 

Powiązane artykuły 

Często zadawane pytania dotyczące serwera Jira

Asana dla Jira Cloud

Asana dla Jira Cloud - Często zadawane pytania 

Wymagania dotyczące instalacji

Wymagania Asany:

Podczas pierwszych kroków instalacji administrator Jira musi mieć dostęp do następujących elementów:

 • Konto Asana
 • Płatny plan

Szukasz lepszego sposobu zarządzania swoją pracą? Wypróbuj Asana, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo.

Wymagania Jira:

Instancje Jira Software Server lub Data Center są obsługiwane i konfigurowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w poniższym linku. Odwiedź aukcję Jira Marketplace , aby uzyskać informacje o wsparciu dla określonej wersji.

Jeśli używasz Jira Cloud, skorzystaj z integracji Asana dla Jira Cloud.

Jak zainstalować

Administrator Jira musi utworzyć link do aplikacji, instalując rozszerzenie pobrane z Jira Server Marketplace. Administrator Jira musi wykonać pierwsze kroki, a użytkownicy Asany będą mogli dodać integrację do każdego projektu, do którego mają dostęp.

Kroki instalacyjne dla administratorów Jira:

Następnie, administrator w Jira musi dokonać uwierzytelnienia aplikacji, klikając Połącz z Asana

 • Zostanie wyświetlony monit o uwierzytelnienie za pomocą Asany
 • Po przyznaniu uprawnień, wybierz odpowiednią domenę w Asanie, aby połączyć z nią nową integrację
 • Kiedy w Jira wyświetli się potwierdzenie, oznacza to, że kroki, które należy wykonać w serwerze są ukończone, a dalszą konfigurację mogą samodzielnie przeprowadzić użytkownicy Asany

Kroki dla użytkowników Asany:

 1. Przejdź do projektu w Asanie, do którego chcesz dodać integrację
 2. Kliknij opcję Dostosuj w prawym górnym rogu ekranu, a następnie przewiń menu w dół i wybierz opcję Dodaj aplikację add apps

  Jeśli podczas uwierzytelniania wyświetli się wiadomość „Asana nie została dodana do Jira Server” wróć do kroku „Kroki instalacyjne dla administratorów Jira” i upewnij się, że organizacja Asana jest uwierzytelniona, wybrano odpowiedni obszar roboczy oraz że jest on widoczny w sekcji administratora Jira Server. 

Jira server

Po zakończeniu konfiguracji, aplikacja zostanie dodana do projektu, a użytkownicy powinni zobaczyć w zadaniach pole Jira Server, do którego mogą dodać istniejące zgłoszenia w Jira lub utworzyć nowe bezpośrednio z Asana.

Jira Server field

Jeśli próbujesz dodać aplikacja do projektu po raz pierwszy, konieczne będzie przejście przez cykl uwierzytelniania Jira i Asana. Po jego zakończeniu możliwe będzie połączenie zgłoszeń z zadaniami w danym projekcie.

OAuth 2.0 dla Jira Server oraz Jira Data Center

OAuth 2.0 jest obsługiwane dla Jira Server oraz Jira Data Center w wersji 8.22 i nowszych.

Istnieją dwa sposoby zainstalowania integracji dla Jira Server oraz Jira Data Center. W ramach procesu instalacyjnego OAuth 1.0 klienci muszą zainstalować dodatek Asana dla Jira Server z Atlassian Marketplace.

W przypadku, gdy używany jest OAuth 2.0, ten krok nie jest wymagany do przeprowadzenia procesu instalacji, co oznacza, że administrator Jira może przeprowadzić cały proces instalacji bezpośrednio ze swojej instancji Jira.

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji

Ten proces może zostać przeprowadzony wyłącznie przez administratorów Jira.

 1. Wygeneruj poświadczenia linków aplikacji:
 • Otwórz menu rozwijane Applications (Aplikacje), klikając ikonę koła zębatego
 • Otwórz aplikacja w menu rozwijanym
 • Utwórz nowy link do aplikacji przychodzącej o następujących parametrach:
 1. Po kliknięciu Zapisz nastąpi przekierowanie do strony z poświadczeniami: klient ID oraz klient Secret. Nie zamykaj tej strony, gdyż te informacje będą Ci potrzebne w kroku 5.
 2. W osobnej zakładce przeglądarki otwórz  stronę konfiguracji przechodząc pod adres https://jira-api.integrations.asana.plus/setup.
 3. Zaloguj się na swoje konto w Asana i potwierdź, że chcesz udzielić wymaganych zezwoleń, klikając „Zezwól”. Po pomyślnym zalogowaniu się, wybierz obszar roboczy w Asanie, z którym chcesz zintegrować swoją instancję Jira.
 4. Wprowadź następujące informacje:
 • Domena Jira: domena Jira, z którą chcesz się połączyć. Twoja instancja Jira musi być dostępna z publicznego Internetu; jeśli Twoja instancja Jira jest dostępna tylko przez sieć firmową lub VPN, nie będzie to działać.
 • Identyfikator klienta: z kroku 2.
 • Tajny klucz klienta: z kroku 2.
 • Kliknij Zapisz.
 1. Pojawi się prośba o zezwolenie Asanie na dostęp do Twojej domeny w Jira. Kliknij Zezwól, aby kontynuować.

Funkcje

Z tej integracji można teraz korzystać, aby połączyć istniejące zadanie w Asanie z istniejącym zgłoszeniem w Jira lub utworzyć nowe zgłoszenie.

Połącz zadanie w Asanie z istniejącym zgłoszeniem w Jira

Istniejące zgłoszenie można dodać z poziomu menu rozwijanego w polu Jira Server.

add field

Następnie wprowadź adres URL zgłoszenia w Jira lub po prostu wpisz nazwę zgłoszenia w polu tekstowym.

url

Tutaj możesz utworzyć zgłoszenie w Jira, udostępnić informacje zwrotne lub usunąć zgłoszenie z zadania.


Utwórz zgłoszenie Jira z zadania Asana

Wybierz opcję Utwórz nowe zgłoszenie z pola Jira Server w zadaniu w Asana.

create issue

Pojawi się nowe wyskakujące okno dialogowe, które należy wypełnić. Jeśli to możliwe, wypełnij wszystkie pola, w szczególności projekt i rodzaj zgłoszenia. Możesz również załączyć pliki z zadania w Asanie.

create issue

Kliknij „Create issue” (Utwórz zgłoszenie)

Asana załaduje odpowiednie informacje z wypełnionych przez Ciebie pól, aby utworzyć zgłoszenie.

Po utworzeniu lub połączeniu zgłoszenia, zaktualizowane informacje na jego temat pojawią się w zadaniu w Asana. Do jednego zadania w Asanie można dodać tylko jedno zgłoszenie z Jira.


Po utworzeniu zgłoszenia w Jira, widżet Jira będzie na bieżąco informować Cię o statusie, priorytecie i osobie przypisanej do zgłoszenia w Jira. Kliknij w niego, aby wyświetlić więcej informacji.

asana changes


Zmiany wprowadzone w zgłoszeniu w Jira pojawią się również w Asanie po odświeżeniu strony.

Kluczowe funkcje

 • Wypełnienie luki pomiędzy etapem planowania i przekazywanie pracy: menedżerowie projektów mogą łatwo utworzyć zgłoszenie w Jira z poziomu Asana, kiedy zadania są gotowe do przekazania zespołom inżynieryjnym. Etap planowania w Asanie został zakończony i menedżer produktu jest gotowy, aby przekazać prace do działu inżynieryjnego, który z kolei może zaplanować swój sprint w Jira. Ta integracja pozwala zaoszczędzić czas i zapewnić spójność danych.

 • Aby zaoszczędzić kroki i zoptymalizować swój przepływ pracy, możesz zautomatyzować tworzenie zgłoszeń w Jira za pomocą reguł. Dowiedz się, jak to zrobić.

Adding rules jira

Z poziomu wyskakującego okienka „Dodaj regułę”:

 1. Pod Jira Server, kliknij Utwórz nowe zgłoszenie
 2. Wypełnij wszystkie pola w polu Utwórz nowy problem 
 3. Kliknij Utwórz regułę, aby zautomatyzować zgłoszenia w Jira Server.
 • Przejrzystość podczas prac deweloperskich w Jira: użytkownicy Asana mogą na bieżąco monitorować status prac, które odbywają się w Jira, aby móc informować interesariuszy i ważnych klientów o kluczowych datach wydania, naprawy błędów itp. Menedżer produktu chce mieć elastyczność, aby móc śledzić, planować i wykonywać pracę z Jira w Asana. To obopólna korzyść.

Sprawdź nasz artykuł, aby znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące integracji Asana dla Jira Server.

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback