Dodawanie metod płatności w przypadku klientów opłacających plan na podstawie faktury wystawianej ręcznie

Informacje ogólne

Klienci opłacający plan na podstawie faktury wystawianej ręcznie mogą dodać metodę płatności do swojego konta w Asanie. Ta funkcja zapewnia klientom bardziej elastyczne opcje płatności i bezpieczny sposób na dodanie metody płatności do ich kont w Asanie dla przyszłych transakcji, w tym płatności otwartych faktur lub płatności cyklicznych.

W tym celu osoba odpowiedzialna za rozliczenia w ramach konta w Asanie musi dodać metodę płatności.

 

Jak dodać metodę płatności w przypadku organizacji

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za rozliczenia i chcesz dodać konto bankowe do swojego profilu w Asanie, wykonaj poniższe kroki:

add bank account

Aby dodać konto bankowe:

  1. Uzyskaj dostęp do konsoli administratora
  2. Przejdź do zakładki „Rozliczenia”.
  3. Wybierz opcję Dodaj metodę płatności.
select  method

Otworzy się okno z informacją na temat metod płatności dostępnych w Twojej lokalizacji. Wybierz żądaną metodę płatności i uzupełnij wymagane informacje, a następnie kliknij Aktualizuj informacje.

sales

Wybierz opcję Skontaktuj się z działem ds. rozliczeń lub wyślij e-mail na adres ar@asana.com, aby użyć metody płatności dodanej w celu dokonania płatności jednorazowej lub cyklicznej.

 

 

Jak dodać metodę płatności w przypadku konta zespołowego

W tym celu osoba odpowiedzialna za rozliczenia w ramach konta zespołowego w Asanie musi wykonać następujące kroki:

add bank account

Na pasku bocznym przejdź do sekcji Zespoły, kliknij ikonę z trzema kropkami znajdującą się przy żądanym zespole, a następnie kliknij Zarządzaj rozliczeniami.

add bank account

Aby dodać metodę płatności do swojego konta:

  1. Wybierz opcję Dodaj metodę płatności na karcie Rozliczenia.
  2. Otworzy się okno z informacją na temat metod płatności dostępnych w Twojej lokalizacji. Wybierz żądaną metodę płatności i uzupełnij wymagane informacje, a następnie kliknij Aktualizuj informacje.
  3. Po wybraniu metody płatności i wykonaniu wymaganych kroków kliknij „Potwierdź”, aby dodać tę metodę płatności do swojego konta w Asanie.

Wybierz opcję Skontaktuj się z działem ds. rozliczeń lub wyślij e-mail na adres ar@asana.com, aby użyć metody płatności dodanej w celu dokonania płatności jednorazowej lub cyklicznej.