Jak stosować macierz RACI w Asana

Macierz RACI zwiększa odpowiedzialność i wyjaśnia role w projekcie, dzięki czemu wiesz, kto, co i na kiedy musi wykonać. W tym artykule dowiemy się, jak zastosować macierz RACI w Asana, aby skutecznie zarządzać projektami.

Macierz RACI to struktura decyzyjna, która przypisuje role i obowiązki członkom zespołu i składa się z czterech kluczowych ról:

  1. Osoba odpowiedzialna: ta osoba jest odpowiedzialna za określone zadanie. Przypisz tylko jedną rolę odpowiedzialną dla każdego zadania, aby uniknąć nieporozumień.
  2. Osoba odpowiedzialna: upewnia się, że zadanie zostało wykonane, chociaż może nie wykonać rzeczywistej pracy. Przypisz tylko jedną rolę odpowiedzialną dla każdego zadania, aby uniknąć nieporozumień.
  3. Consulted: Sprawdzają pracę przed jej dostarczeniem. Dla każdego zadania można przypisać wiele ról kontrybutora.
  4. Osoba poinformowana: te osoby lub grupy powinny być na bieżąco informowane o postępach projektu, ale nie mogą być bezpośrednio zaangażowane w pracę.

Ustalając te role z góry, zespoły mogą usprawnić współpracę, wyeliminować nieporozumienia i zapewnić wydajną realizację zadań.

Konfigurowanie macierzy RACI w Asana

Aby rozpocząć, przejdź do projektu w Asana, w którym chcesz zastosować macierz RACI. Projekt musi mieć jasno określone zadania z określonymi produktami końcowymi.

Utwórz trzy niestandardowe pola osób dla ról Osoba odpowiedzialna, Osoba kontaktowa i Osoba poinformowana. Dla roli osoby odpowiedzialnej będziemy używać pola „osoba odpowiedzialna”. Po skonfigurowaniu struktury projektu należy przypisać członków zespołu do odpowiednich zadań.

people custom fields

Aby utworzyć nowe pole niestandardowe osób, kliknij znak + i wybierz Osoby lub utwórz nowe pole niestandardowe za pomocą przycisku Dostosuj.

  • Osoba odpowiedzialna lub osoba odpowiedzialna będzie odpowiedzialna za wykonanie zadania.
  • Odpowiedzialny będzie miał władzę decyzyjną nad zadaniem.
  • Osoby, z którymi się skonsultowano, mogą w razie potrzeby udzielić spostrzeżeń, porad i dodatkowych informacji.
  • Poinformowani interesariusze to członkowie zespołu, którzy muszą być informowani o postępach zadania bez aktywnego udziału.

Zarządzanie i utrzymywanie macierzy RACI w Asana

Przegląd i aktualizacja macierzy RACI są niezbędne, aby zapewnić jej skuteczność przez cały cykl życia projektu.

Aby skutecznie zarządzać macierzą RACI:

  1. Śledź postępy i dostosowuj obowiązki: monitoruj postępy zadań w Asana i w razie potrzeby dostosowuj obowiązki. Jeśli zadanie napotyka opóźnienia lub wymaga dodatkowego wsparcia, odpowiednio przypisz rolę osoby odpowiedzialnej.
  2. Informowanie o zmianach i aktualizacjach: informuj interesariuszy o wszelkich zmianach w projekcie za pomocą aktualizacji statusu lub pozostawiając komentarze w zadaniu. Dzięki temu wszyscy będą świadomi zmian wprowadzonych w zadaniach i obowiązkach.

Dowiedz się więcej o szablonach macierzy RACI.

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback