Kalendarz produkcji filmowej

Jak stworzyć kalendarz produkcji filmowej w Asanie

Kalendarz produkcji filmowej można utworzyć na kilka sposobów:

  1. Zaimportuj istniejący arkusz kalkulacyjny, w którym aktualnie śledzisz prace związane z produkcją wideo.
  2. Utwórz nowy projekt w Asanie. Wybierz widok Tablicy, aby zwizualizować postępy w realizacji kolejnych etapów produkcji. Kolumny na tablicy będą reprezentować etapy (np. pisanie scenariusza, edycja i promocja), a zadania - poszczególne filmy.

GIF demonstrating how to create a new project in Board View

 

 

Wskazówki dotyczące zarządzania kalendarzem produkcji filmowej

1. Twórz szablony zadań, aby szybciej rozpoczynać działania

Koordynacja produkcji filmowej będzie najczęściej opierać się na takim samym procesie. Utworzenie szablonu zadania wraz z podzadaniami, który obejmuje wszystkie elementy przepływu pracy, umożliwi każdemu twórcy wykonywanie tych samych kroków. Po utworzeniu szablonu zadania, zachęć twórców do zduplikowania go podczas tworzenia nowego filmu.

SCREENSHOT of a template task

Użyj zależności między podzadaniami, aby usprawnić przekazywanie projektu i upewnić się, że praca wykonywana jest we właściwym czasie. Dzięki zależnościom, właściciele podzadań otrzymają powiadomienie, kiedy będą mogli rozpocząć pracę, utrzymując płynny proces produkcji.

SCREENSHOT of how to make a task dependent on another

2. Używaj pól niestandardowych, aby dodać szczegółowe informacje na temat filmu

Pola niestandardowe ułatwiają śledzenie szczegółów każdego zadania, takich jak priorytet, temat filmu, postępy i więcej. Dzięki polom niestandardowym możesz śledzić te same informacje we wszystkich swoich filmach. W ten sposób każdy, kto przejrzy projekt, będzie mógł zobaczyć odpowiednie informacje wideo.

W przypadku procesu produkcji filmowej najbardziej przydatne są następujące pola niestandardowe:

  • Postęp: utwórz pole niestandardowe „Postęp”, aby monitorować status produkcji danego filmu. W tym przypadku, będzie to lista rozwijana, obejmująca opcje, takie jak Pisanie scenariusza, Filmowanie, Edycja oraz Postprodukcja.
  • Temat filmu: jeśli często tworzysz filmy, korzystaj z pola niestandardowego „Temat”, aby śledzić ich rodzaj, np. edukacyjny, informacyjny, promocyjny, reklamowy.
  • Adres URL pliku docelowego: po zakończeniu produkcji, konieczny jest sposób na udostępnienie filmu interesariuszom z innych zespołów. Utwórz pole niestandardowe z adresem URL, aby każda osoba, która zajmuje się promocją, miała łatwy dostęp do wszystkich plików, bez konieczności przeszukiwania komentarzy czy podzadań.

3. Uprość proces przeglądu dzięki zadaniom zatwierdzania

W trakcie produkcji musisz uzyskać zatwierdzenie od interesariuszy. Zadania zatwierdzania ułatwiają interesariuszom przekazywanie informacji zwrotnych. Interesariusze mogą zatwierdzać, żądać zmian lub odrzucać pracę za pomocą jednego kliknięcia.

SCREENSHOT of an Approval task

Wskazówki dotyczące raportowania podczas procesu produkcji filmowej

1. Wykorzystaj różne sposoby wizualizacji kalendarza produkcji

Widok tablicy to doskonały sposób na śledzenie realizacji kolejnych etapów produkcji, ponieważ umożliwia szybkie sprawdzenie statusu danego filmu. Ale oprócz tego widoku, dostępne są również inne.

SCREENSHOT of a project in Boards View
  • Widok listy umożliwia filtrowanie i sortowanie zadań według przypisanej osoby oraz pól niestandardowych, upraszczając przypisywanie pracy lub posortowanie filmu ze względu na jego temat.
  • Widok osi czasu jest idealny, jeśli chcesz zaplanować harmonogram produkcji. Na osi czasu możesz łatwo przeciągać i upuszczać zadania dla poszczególnych filmów, w razie potrzeby dostosowując także termin ich wykonania.
  • Widok kalendarza pozwoli szybko sprawdzić, kiedy filmy są gotowe do dystrybucji i zmierzyć wydajność kalendarza publikacji. Ten widok najlepiej sprawdza się podczas współpracy międzyfunkcyjnej, na przykład z zespołem ds. mediów społecznościowych lub głównego specjalisty ds. treści.

GIF of the project in List, Timeline, and Calendar view

Gdy znajdziesz widok, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, możesz zapisać go jako domyślny.

2. Twórz raporty i mierz postępy z pulpitami nawigacyjnymi

Czy obecnie masz sposób na śledzenie wglądu w projekty w czasie rzeczywistym w bieżącym procesie produkcji wideo? Wizualizacja i raportowanie danych jest proste dzięki pulpitom nawigacyjnym. W widoku pulpitów nawigacyjnych możesz zobaczyć wszystkie istotne informacje dotyczące projektu, od nieukończonych zadań, po podział postępów według przypisanej osoby. Dzięki pięciu konfigurowalnym wykresom możesz błyskawicznie podzielić dane, aby uzyskać łatwy wgląd w dane.

SCREENSHOT of a project Dashboard

3. Śledź pracę nad projektami za pomocą Portfolio

Jeśli obecnie monitorujesz pracę w wielu projektach, uzyskaj ogólny przegląd sytuacji dzięki Portfolio. W zakładce Przegląd portfolio możesz szybko uzyskać wgląd w postępy każdego projektu i zobaczyć najnowszą aktualizację statusu.

SCREENSHOT of Portfolios

Zasoby dotyczące zarządzania przepływem pracy związanej z produkcją filmową

Wolisz wiedzę podaną w formie wizualnej? Chcesz zobaczyć, jak nasi klienci zarządzają kalendarzami produkcji wideo? Sprawdź te zasoby:

Zasoby Link
Studium przypadku Zobacz, jak Discovery Digital Studios zarządza swoim procesem produkcji filmowej w Asanie.
Połącz się ze Społecznością Weź udział w nadchodzącym szkoleniu lub rozpocznij wątek na forum naszej społeczności 

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback