Rozmowy kwalifikacyjne

Skuteczna rekrutacja nowych członków zespołu wymaga koordynacji działań pomiędzy różnymi pracownikami Twojej firmy. Dzięki Asanie rekruterzy i menedżerowie ds. rekrutacji mogą współpracować ze sobą, tworząc zestaw pytań. Dzięki temu każdy kandydat będzie musiał odpowiedzieć na te same pytania, ale nie ma obaw, że będą się one powtarzać. Przecież podczas rozmowy kwalifikacyjnej, nie tylko kandydatom zależy na tym, aby dobrze wypaść. Zapewnij kandydatom pozytywne doświadczenia i ułatw pracę rekruterom dzięki Asanie.

Jak utworzyć szablon pytań rekrutacyjnych

Zacznij od naszego szablonu przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, aby zaoszczędzić czas.

  1. Stwórz nowy projekt dla każdego wolnego stanowiska i zatytułuj go np. „Pytania do rekrutacyjne na stanowisko głównego projektanta”. W materiałach referencyjnych dodaj link do opisu stanowiska. W opisie umieść instrukcje dla osób przeprowadzających rozmowę, aby przypisali sobie zadania i po każdym pytaniu odznaczali je jako ukończone.

  2. Zaproś menedżera ds. rekrutacji i członków zespołu zaangażowanych w proces rekrutacji, klikając przycisk „+” w prawym górnym rogu projektu.

  3. Poproś menedżera ds. rekrutacji o dodanie zadania dla każdego pytania, które chcesz zadać kandydatom ubiegającym się o to stanowisko.

  4. Rozpocznij konwersację w projekcie, aby zbierać pomysły dotyczące pytań. Możesz tworzyć zadania bezpośrednio z konwersacji, by dodawać te pytania do listy.

  5. Po utworzeniu projektu, zapisz go jako szablon, klikając listę rozwijaną nagłówka projektu i wybierając opcję Przekształć w szablon. Po zapisaniu możesz zduplikować szablon, przechodząc do zakładki szablony podczas tworzenia nowego projektu.

  6. Osoby przeprowadzające rozmowę powinny przypisać sobie pytania dla każdego kandydata, a po zadaniu każdego pytania, odznaczać odpowiednie zadania.

Interview Questions project in Asana

Asana umożliwia utworzenie bazy danych z pytaniami rekrutacyjnymi i przypisanie ich do poszczególnych rekruterów, aby każdy wiedział, które pytanie ma zadać. Dzięki temu Twój zespół może zadawać bardziej różnorodne pytania, a co za tym idzie - dokładniej ocenić kandydata.

Wskazówki dotyczące zarządzania projektem z pytaniami rekrutacyjnymi

Utwórz pola niestandardowe

Możesz utworzyć pola niestandardowe do użycia w szablonie rozmowy kwalifikacyjnej, które zostaną skopiowane po zduplikowaniu projektu szablonu. Możesz utworzyć niestandardowe pole liczbowe, aby uzyskać wynik 1–5 w zakresie odpowiedzi na pytanie.

Build an interview question template in Asana

Dodaj do projektu rozmowy kwalifikacyjnej pola niestandardowe, klikając niebieski link Dodaj pola niestandardowe, znajdujący się u góry projektu. Tutaj możesz utworzyć i zarządzać polami niestandardowymi dla kosztów czy innych ważnych danych.

Prowadź komunikację dzięki komentarzom

Użyj pola komentarzy w każdym zadaniu z pytaniem, aby zapisywać notatki. Możesz też tworzyć notatki w formie nowych zadań i udostępnić je, aby przesłać informacje zwrotne na temat kandydata.

Używaj sekcji

Utwórz sekcje dla swojego projektu. Podziel pytania na kategorie, które mają sens dla danego stanowiska. Czasami używamy sekcji takich jak „Behawioralne”, „Techniczne” i „Zarządzanie”.

Utwórz projekt główny

Utwórz projekt główny zawierający ogólne pytania rekrutacyjne. Pobieraj z tego projektu odpowiednie pytania za każdym razem, kiedy tworzysz nowy szablon.

Nie rozpoczynaj wszystkiego od nowa

Podczas przeprowadzania następnej rekrutacji korzystaj z Asany w trakcie całego procesu. Dzięki temu, później możesz wykorzystać szablony z pytaniami rekrutacyjnymi jako inspirację.

Korzystanie z Asany w celu śledzenia pytań umożliwi Ci uporządkowanie procesu rekrutacyjnego i zwiększenie jego efektywności, co oznacza, że szybciej zatrudnisz najlepszego kandydata.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback