Kieruj procesem zarządzania celami w organizacji za pomocą Celów w Asanie

Dlaczego Cele w Asanie?

Śledzenie celów łączy pracę z jej celem. Dzięki niemu firma i jej zespoły są skoordynowane, zaangażowane i elastyczne w świetle zmieniających się potrzeb.

Dzięki Celom w Asanie cele i praca firmy, takie jak kamienie milowe, projekty oraz portfolio, są połączone w jednym miejscu.

Asana wspiera osoby na wszystkich szczeblach organizacji - od kadry kierowniczej po indywidualnych pracowników. Dowiedz się, jak Cele w Asanie mogą pomóc Tobie i Twojemu zespołowi połączyć cel z pracą.

Śledzenie celów może być niełatwe. Cele w Asanie pomagają na każdym etapie.

Pięć fundamentów zarządzania celami

Pomyślne zarządzanie celami musi opierać się na 5 głównych fundamentach. Dowiedz się, czym są i jak sprawdzić, czy są solidne.

Pomyślny proces zarządzania celami zawiera wszystkie z poniższych elementów:

  1. Cała organizacja lub zespół zgadzają się, że śledzenie celów jest sprawą priorytetową i wartą inwestycji.
  2. Została wyznaczona osoba kierująca zarządzaniem celami organizacji lub zespołu.
  3. Czytelna metodologia określająca, czym jest dobry cel i jak należy go zapisać (na przykład OKR-y).
  4. Proces z odpowiednimi kamieniami milowymi służący do prowadzenia celów od ich utworzenia po realizację.
  5. Odpowiednie zasoby dla zespołów, dzięki którym poznają one proces celów, metodologię oraz narzędzie, jakim jest Asana.

Cele w Asanie zapewniają narzędzia i zasoby potrzebne do stworzenia tych fundamentów oraz przeprowadzenia organizacji przez pomyślny proces zarządzania celami.

1. Synchronizacja

Bez względu na to, czy zajmujesz się zarządzaniem celami w całej organizacji czy w jednym zespole, musisz zapewnić interesariuszom w całej organizacji odpowiednią motywację, aby zgadzali się oni, że śledzenie celów jest istotne.

W tym filmie możesz zobaczyć, jaką wartością dla wszystkich osób w organizacji są Cele w Asanie: od pracowników przez liderów zespołów po kadrę kierowniczą. Poświęć trochę czasu, aby spotkać się z osobami zaangażowanymi w proces zarządzania celami i odpowiedzieć na ich pytania oraz pomysły. Pomóż im zrozumieć, dlaczego śledzenie celów jest niezbędne w Twojej organizacji.

Najbardziej wydajne procesy zarządzania celami zaczynają się od odgórnej akceptacji oraz misji i strategii organizacji.

2. Mistrz celów

Drugim fundamentem jest mistrz celów. Osoba odpowiedzialna za proces zarządzania celami. Osoba ta pielęgnuje kulturę, w której tworzone są efektywne cele, oraz wdraża w życie działania potrzebne na każdym etapie procesu śledzenia celów.

Duże organizacje, które pomyślnie śledzą cele, mają wyznaczoną co najmniej jedną osobę, która na pełny etat napędza proces celów. Jednak zarządzanie celami w Twoich zespołach jest całkiem prostym zadaniem!

Nie obawiaj się, jeśli zostało Ci powierzone zadanie napędzania procesu, a nie jest to Twój jedyny obowiązek! Cele w Asanie zapewnią narzędzia i zasoby do wydajnego wykorzystania czasu podczas śledzenia celów w całej organizacji.

3. Metodologia celów

Elastyczność Asany sprawia, że jest ona doskonała podczas adaptowania się do OKR-ów, celów SMART i innych odmian tych standardowych struktur.

Jeśli dopiero zaczynasz śledzenie celów i interesuje Cię prosta metodologia, której możesz nauczyć swoje zespoły, zapoznaj się z przewodnikiem Asany dotyczącym pisania celów.

Jeśli chcesz używać Asany dla OKR-ów i uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, sprawdź ten film w Akademii Asany oraz nasz e-book dotyczący OKR-ów.

4. Proces celów

Kluczem do pomyślnego zarządzania celem jest wysiłek włożony w stworzenie czytelnego procesu, który przedstawia kamienie milowe do osiągnięcia przez zespoły w różnych momentach roku. Dowiedz się więcej na temat celów od pomysłu po realizację w artykule o procesie śledzenia celów Asany.

5. Zasoby wdrażające i wspierające Twoje zespoły

Priorytetem Asany jest ułatwienie Ci śledzenia pracy i celów. Zapewniamy także zasoby ułatwiające wdrożenie i szkolenie zespołów, dzięki którym mogą one rozpocząć śledzenie celów w Asanie. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, możesz zawsze skontaktować się z naszym zespołem!

Jak używać Celów w Asanie?

Proces celów i metodologia

Uzyskaj pomoc bezpośrednio od naszego zespołu