Uppgiftsåtgärder

Uppgifter utgör grunden för åtgärder i Asana. Du kan: skapa nya uppgifter, kopiera en befintlig uppgift, sammanfoga två uppgifter, skriva ut en uppgift eller ta bort en uppgift.

Uppgiftsnamn listas i huvudfönstret. Klicka på en uppgift för att visa detaljerna i uppgiftsdetaljfönstret.

Lär dig grunderna i uppgiftshantering i vår Kom igång med virtuell Asana-utbildningRegistrera dig nu.

Skapa uppgifter

Skapa uppgifter kvickt genom att skriva in dem i en lista i huvudfönstret eller genom vår genväg Snabbinfoga. Du kan även skapa uppgifter genom att skicka ett meddelande från någon av e-postadresserna som är kopplade till ditt konto eller via dina iOS- och Android-enheter.

Uppgiftsnamnet är ofta en uppmaning till att utföra en uppgift medan mer specifik information ges i uppgiftsbeskrivningen, ett redigerbart fält i uppgiftsdetaljfönstret, och i kommentarerna.

Skriv in uppgifter i en lista

Se Asanas huvudfönster som en textredigerare. Skapa och redigera uppgifter genom att skriva in text i huvudfönstret.

För att skapa en ny uppgift:

 1. Välj en befintlig uppgift i huvudfönstret
 2. Tryck på Enter på tangentbordet
 3. Börja skriva namnet på uppgiften

Uppgifter tas bort automatiskt om du inte namnger dem. Om du vill behålla en tom uppgift kan du lägga till ett mellanslag i titelfältet.

Lägg till uppgift från listvy

Så här lägger du till en ny uppgift från listvyn:

Klicka på knappen + Lägg till nytt längst upp till höger i huvudfönstret.

Använd snabbinfoga

Använd snabbinfoga för att enkelt skapa en uppgift varifrån som helst i Asana.

För att skapa en uppgift med snabbinfoga-knappen:

 1. Klicka på knappen Snabbinfoga i det övre fältet
 2. Välj uppgift

Tryck på Tab + Q på tangentbordet för att öppna uppgiftsdialogen från snabbinfoga.

New Quick Add

I uppgiftsfönstret för snabbinfoga kan du:

 1. Ge uppgiften ett namn
 2. Tilldela uppgiften
 3. Associera uppgiften till ett projekt
 4. Lägg till en uppgiftsbeskrivning
 5. Ladda upp en fil
 6. Ställ in ett slutdatum
 7. Lägga till medarbetare till uppgiften.

Tillgängliga anpassade fält kommer att visas i menyn Snabbinfoga när du lägger till en uppgift i ett projekt som använder fälten.

Uppgiftsbehörigheter

Läs mer om uppgiftsbehörigheter och hur du anpassar dem i avsnittet för behörigheter i guiden.

Uppgiftsåtgärder

Så här vidtar du åtgärder för en uppgift:

 1. Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret och välj från menyn för uppgiftsåtgärder.

Härifrån kan du:

 1. Starta helskärmsläge
 2. Lägg till i projekt
 3. Märk som milstolpe
 4. Skapa beroende
 5. Lägg till taggar
 6. Kopiera uppgift
 7. Skapa uppföljningsuppgift
 8. Göra uppgiften offentlig
 9. Utskrift
 10. Få tillgång till avancerade åtgärder

Milstolpar

Milstolpar är tillgängliga för alla Premium-Business- och Enterprise-kunder.

Milstolpar markerar specifika tidpunkter i projektets tidslinje och används för att spåra viktiga förloppspunkter som måste uppnås för att nå framgång. I Asana är milstolpar en uppgiftstyp. Det innebär att alla uppgifter i ett projekt kan göras till en milstolpe.

 

Det är ingen hemlighet -- Asana erbjuder 30-dagars gratis provperioder. Starta din idag.

Prova gratis

Skapa en milstolpe

Milestones 1

Så här skapar du en milstolpe från ett projekt:

 1. Klicka på den nedrullningsbara pilen bredvid knappen Lägg till ny 
 2. Välj Lägg till milstolpe

Det går även att omvandla befintliga uppgifter till milstolpar.

Milestones 1

Konvertera en uppgift till en milstolpe:

 1. Klicka på trepunktsikonen
 2. Välj Märk som milstolpe

Kopiera uppgifter

Så här kopierar du en uppgift:

 • Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret
 • Välj Kopiera uppgiften
 • Identifiera de komponenter i uppgiften som du vill se i kopian
 • Välj Skapa ny uppgift

Man kan endast kopiera en uppgift åt gången.

Sammanfoga duplicerade uppgifter...

Om en uppgift är väldigt lik en annan kan du sammanfoga dem i uppgiftsdetaljfönstret.

För att sammanfoga kopierade uppgifter:

 1. Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret och välj Sammanfoga duplicerade uppgifter
 2. Börja att skriva namnet på den uppgift som ska sammanfogas eller välj en i den nedrullningsbara menyn
 3. Leta upp och klicka på den duplicerade uppgiften.

Du kommer att bli hänvisad till den andra uppgiften (dess projekt kommer att laddas i huvudfönstret) och du kommer att se alternativet för att ångra högst upp i huvudfönstret.

Den duplicerade uppgiftens taggar, medarbetare och gillanden läggs till i huvuduppgiften. Den kopierade uppgiften märks som slutförd och ordet [Kopia] visas bredvid dess namn.

Vi kommer att meddela följande personer om sammanfogningen via e-post (om de har aktiverat e-postaviseringar) eller inkorgen:  

 • Den duplicerade uppgiftens medarbetare
 • Huvuduppgiftens skapare och den tilldelade personen

Bilagor från den duplicerade uppgiften kommer inte att läggas till i huvuduppgiften.

Kopiera uppgiftens URL för att enkelt dela den med kollegorna.

Kopiera uppgiftslänken:

 1. Klicka på ikonen Kopiera uppgiftslänk högst upp i uppgiftsfönstret

Omvandla en uppgift till projekt

task to project

Omvandla en uppgift till ett projekt:

 • Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret
 • Navigera till Konvertera till och från den nedrullningsbara menyn och välj Projekt
 • Ange projektnamnet
 • Välj det team som du vill lägga till projektet i
 • Välj Tomt projekt eller Använd en mall
 • Välj Omvandla

organisationer kan du även välja vilket team som projektet ska skapas för. Som standard kommer projektet att skapas för samma team som den ursprungliga uppgiften.

Ditt nya projekt

När en uppgift omvandlas till ett projekt kommer många av detaljerna att föras över till det nya projektet:

Ursprungligt fält: Nytt fält:
Uppgiftsnamn Projektnamn
Tilldelad person Projektägare
Uppgiftsmedarbetare Projektmedlemmar
Underuppgifter Överordnade uppgifter

Dessutom kommer en länk till den ursprungliga uppgiften att ingå i projektbeskrivningen.

Uppgiftsfiler och kommentarer till uppgifter överförs inte utan finns kvar i den ursprungliga uppgiften.

Den ursprungliga uppgiften

En länk till det nya projektet kommer att ingå i den ursprungliga uppgiftens högra fönster.

Behörigheter

Efter att en uppgift har omvandlats till ett projekt kommer det nya projektet att få samma behörigheter som den ursprungliga uppgiften.

En uppgift som är privat för en grupp av medlemmar omvandlas till:

 • Ett öppet projekt i arbetsytor, team eller organisationer som är gratis.
 • Ett projekt som är privat för en grupp medlemmar i arbetsytor, team eller organisationer som är Premium.

Lägga till en uppgift i ett projekt

add task step 1

Så här lägger du till en uppgift till ett projekt:

 • Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret och välj Lägg till i ett annat projekt
 • Sök efter och välj det projekt som du vill lägga till uppgiften i

Du kan även använda kortkommandot Tab + P för att lägga till en uppgift i ett annat projekt

from task details

Från uppgiftsdetaljer:

 • Klicka på + i uppgiftsdetaljfönstret under Projekt.
 • Håll muspekaren över Lägg till den här uppgiften till ett annat projekt och klicka igenom
 • Sök efter och välj det projekt som du vill lägga till uppgiften i

Skriva ut en uppgift

Du kan välja att skriva ut en viss uppgift och dess detaljer.

För att skriva ut en enskild uppgift:

 1. Klicka på trepunktsikonen i det högra fönstret
 2. Välj Utskrift

Lär dig att skriva ut en hel lista med uppgifter här.  

Helskärmsläge

Starta helskärmsläge om du vill fokusera på en uppgift eller om du ska hålla en presentation under ett möte.

För att starta helskärmsläge:

 1. Klicka på helskärmsikonen högst upp i uppgiftsfönstret.

Du kan även använda kortkommandot Tab + X för att starta helskärmsläget

 

Multi-val

multiselect

Multival är ett enkelt och effektivt sätt att vidta åtgärder för flera uppgifter samtidigt.

För att välja flera uppgifter i en listvy i huvudfönstret kan du använda en av följande metoder:

 

Klicka + Skift + Klicka

 • Klicka på den första uppgiften i ditt urval.
 • Håll ned Skift-tangenten på tangentbordet.
 • Klicka på den sista uppgiften i ditt urval.

Klicka + Skift + Pilar

 • Klicka på den första uppgiften i ditt urval.
 • Håll ned Skift-tangenten på tangentbordet.
 • Använd upp- eller nedpilen för att välja intilliggande uppgifter.

Klicka + Dra

 • Klicka på den första uppgiften i ditt urval.
 • Dra muspekaren till den sista uppgiften i ditt urval.

Ctrl/Cmd + Klicka (för ej intilliggande uppgifter)

 • Håll ned Ctrl- eller -tangenten på tangentbordet.
 • Klicka på varje önskad uppgift.
multiselect 2

När du har valt dina uppgifter och verktygsfältet visas kan du:

 1. Lägg till dem i ett projekt eller flytta dem till ett annat avsnitt i ett projekt
 2. Kopiera uppgiftslänkarna
 3. Ta bort uppgifterna
 4. Få åtkomst till fler alternativ för uppgifter

När du har valt flera uppgifter kan du samtidigt ändra tilldelad person, slutdatum eller anpassade fält.

multiselect 3

När du klickar på trepunktsikonen kan du:

 1. Markera alla valda uppgifter som ej slutförda
 2. Lägg till medarbetare till alla valda uppgifter
 3. Markera alla uppgifter som milstolpar
 4. Markera alla uppgifter som godkännanden
 5. Gör alla uppgifter beroende av en annan
 6. Sammanfoga duplicerade uppgifter...

Kom ihåg att du kan använda kortkommandon för att vidta de flesta av de åtgärder som anges ovan.

Du kan även dra och släppa dina valda uppgifter i huvudfönstret för att flytta dem till ett annat avsnitt i projektet.

 

Ta bort uppgifter

Om du skapar en uppgift av misstag eller ångrar dig kan du ta bort den.

Det finns två sätt att ta bort en uppgift på:

 • Från huvudfönstret: klicka i den begärda uppgiften och tryck på Tab+backsteg på tangentbordet
 • Från uppgiftsdetaljfönstret: klicka på trepunktsikonen och välj Ta bort uppgift från den nedrullningsbara menyn
delete task

Så här tar du bort en uppgift i uppgiftsdetaljfönstret:

 1. Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret
 2. Välj Ta bort uppgift

 

Borttagna objekt vy

Du måste skapa en sökvy för borttagna objekt och sedan lägga till den här vyn i sidofältet. I vyn för borttagna objekt kan den person som skapade eller tog bort en uppgift, ett mål, en underuppgift eller ett meddelande återställa det. Den motsvarar papperskorgen på din dator.

Premium-Business- och Enterprise-användare kan skapa en vy för borttagna objekt genom att starta en avancerad sökning och följa stegen nedan:

deleted items view.png


Så här söker du efter borttagna objekt eller skapar en sökvy för borttagna objekt:

 1. Klicka på sökfältet högst upp i din Asana-instans.
 2. Klicka på Avancerad sökning längst ned i listan.
 3. Klicka på Lägg till filter.
 4. Välja Mer > Borttagna... och klicka på Sök.
 5. Klicka på stjärnikonen bredvid Sökresultat och namnge din sparade sökning Borttagna objekt eller något liknande. Denna sökning kommer sedan att läggas till i dina favoriter i sidofältet.

 

Observera att du måste favoritmarkera sökningen för att den ska visas i sidofältet.

 

Borttagna uppgifter kommer att stanna i vyn för borttagna objekt i 30 dagar och tas sedan bort permanent.

 

Du hittar också borttagna meddelanden i vyn för borttagna objekt.


Användare med ett Basic-abonnemang måste kontakta vårt supportteam för att få ett borttaget objekt återställt.