Förstå projekt

Projekt gör det möjligt för dig att organisera alla uppgifter relaterade till ett specifikt initiativ, mål eller viktigt jobb i form av listor eller tavlor.

Lär dig grunderna i uppgiftshantering i vår virtuella utbildning för att komma igång med Asana. Registrera dig nu

Skapa ett projekt

create

För att skapa ett nytt projekt:

 1. Klicka på knappen Snabbinfoga
 2. Välj projekt

Ett nytt fönster med tre alternativ visas och du kan välja mellan att skapa ett Tomt projektAnvända en mall eller Importera kalkylark.

Klicka på + i rutan Tomt projekt för att börja från början.

create a project 2

I organisationer måste du tillhöra ett team innan du kan skapa ett projekt.

Skapa ditt nya projekt

När du har klickat på ”Tomt projekt” kan du fylla i projektdetaljer, välja layout, välja projektfärg och -ikon och ställa in sekretessinställningar.

Du kan också anpassa ditt projekt med hjälp av anpassade projektikoner. Ladda upp en jpg eller en png för att ersätta standardprojektikonen. Dessa anpassade ikoner visas i sidofältet, * * hem * *, ** team ** sidor, * * portfolior ** och mer, vilket gör det enklare än någonsin att hitta dina projekt och få Asana att känna sig mer personlig än någonsin. 

create a project 3

På skärmen med projektdetaljer kan du:

 1. Ange ett projektnamn och en beskrivning
 2. Välj det team som du vill lägga till projektet till
 3. Ställa in sekretessinställningarna för projektet
 4. Välj en listatavlatidslinje  eller kalenderlayout
 5. Skapa projektet när du har lagt in alla detaljer

I organisationer kommer knappen Skapa projekt automatiskt att fyllas på med teamet högst upp i sidofältet. Klicka på fältet Team för att manuellt välja vilket team projektet ska skapas i.

När du har fyllt i fälten och klickat på knappen Skapa projekt laddas ditt nya projekt i huvudfönstret och visas även i sidofältet.

Projektåtgärder

Det finns många åtgärder som du kan utföra för dina projekt i Asana. Åtgärderna nedan avser projekt, sökvyer och Mina uppgifter erbjuder variationer av de här åtgärderna.

project actions

Klicka på den nedrullningsbara pilen för att få åtkomst till följande alternativ:

 1. Redigera projektdetaljer - ändra projektnamn eller -beskrivning
 2. Ställ in färg och ikon - ändra projektets färg
 3. Kopiera projektlänk
 4. Spara layout som standard
 5. Duplicera - duplicera projektet
 6. Konvertera till en mall
 7. Lägg till i portfolio
 8. Importera/exportera eller skriv ut/flytta till ett annat team
 9. Arkiv - arkivera projektet
 10. Ta bort projekt

För att favoritmarkera ett projekt klickar du på stjärnan intill projektnamnet. Det läggs då till i sidofältet för att du enkelt ska komma åt det.

Projektnamn och projektbeskrivning

Projektets namn och beskrivning ger information om vilken typ av projekt det handlar om och vad det vill uppnå. När du öppnar ett projekt visas projektets namn tydligt i sidhuvudet.

change project description

Så här ändrar du projektnamn och beskrivning:

 1. Klicka på den nedrullningsbara pilen
 2. Välj Redigera projektdetaljer

Projektbeskrivning stöder rik text och emojier.  

 

Skriva ut ett projekt

print project

Så här skriver du ut ett projekt:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Klicka på Exportera/skriv ut
 3. Välj alternativet Skriv ut 

Den utskrivna versionen innehåller:

 • Uppgiftsnamn och -beskrivningar
 • Underuppgiftsnamn och -beskrivningar
 • Avsnitts- och kolumnnamn
 • Kryssruta för slutfört/ej slutfört.
 • Anpassade fält
 • Slutdatum för uppgifter

Den utskrivna versionen återspeglar den aktuella vyn för ditt projekt eller dina Mina uppgifter. Om du vill att den utskrivna versionen ska sorteras eller filtreras annorlunda ändrar du bara vyn och skriver ut den igen.

Du kan även använda utskriftsalternativet att spara projektet som en pdf. De flesta webbläsare erbjuder alternativet Spara som pdf i utskriftsfönstret. Välj det här alternativet om du vill spara en utskriftsvy av projektet på datorn.

Kopiera ett projekt

Kopiera ett projekt och använd det som mall för dina vanligaste arbetsflöden.

duplicate project

Kopiera ett projekt:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn intill projektnamnet
 2. Välj Kopiera
duplicate project dialog

Här visas en lista med uppgiftsfält som du kan lägga till i ditt projekt. Kryssa i de fält du vill ha och klicka på Skapa nytt projekt när du är klar.

För de arbetsflöden du använder mest kan du ta hjälp av projektmallar i stället för att kopiera projekten en efter en.

Gå med i vår Skapa grundläggande arbetsflöden i Asanas virtuella utbildning och lär dig hur man skapar effektiva projekt. Registrera dig nu.

 

Sparade visningar

saved

Se vad som är mest relevant för dig och ditt team med sparade vyer för projekt. Med sparade vyer kan projektadministratörer och redigerare skapa upp till 12 flikar per projekt med flera list-, tavel-, kalender- eller tidslinjeflikar. Som projektadministratör eller redaktör kan du också använda filter och sortera projekt, samt spara vyn som en flik i ditt projekt eller ändra ordning, ställa in som standard, byta namn på eller ta bort flikar.

Några visningar som du kan prova:

 • Konfigurera flera kalendervyer för att se projektschemat per månad
 • Konfigurera en tavelvy för att visa förloppet för öppna uppgifter
 • Ordna om projektvyer för att sätta den viktigaste eller mest använda vyn först

Icke-uppgiftsvyer (Översikt, Arbetsflöde, Panel, Meddelanden, Filer) kan inte dupliceras eller döpas om.

Om din organisation för närvarande har en Enterprise-plan är det möjligt att projektadministratören uppdaterade projektbehörigheterna till "Endast projektadministratörer". Detta innebär att projektredigeraren inte kan ändra flikar i projektet.

Flytta ett projekt till ett annat team

Den här åtgärden är tillgänglig för både öppna projekt och privata projekt i organisationer.

Observera att du måste du vara medlem i båda teamen för att flytta ett projekt.

Du kan bara flytta ett projekt till team som du är medlem i.

move project to another team

Flytta ett projekt till ett annat team:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Välj Flytta till ett annat team
 3. Välj målteamet (kryssmarkeringen visar vilket team projektet för närvarande tillhör).

Du kan också flytta projekt mellan olika team genom att dra och släppa dem i sidofältet.

Flytta projekt till en annan arbetsyta eller organisation

Arbetsytor och organisationer är åtskilda. För att kunna flytta ett projekt till en annan yta måste du skapa ett nytt projekt i den valda arbetsytan och organisationen och kopiera och klistra in uppgiftslistor manuellt från det befintliga projektet till det nya projektet.

Likväl kanske du vill använda den här tredjepartsintegreringen. Kothar är ett verktyg som är utformat för att flytta Asana-projekt mellan olika arbetsytor. Det kopiera och reproducerar projektet till den yta du väljer utan att det påverkar det ursprungliga projektet.

Kopiera en projektlänk

Kopiera uppgiftens URL för att enkelt dela den med teammedlemmar

copy link

Kopiera en projektlänk:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Välj Kopiera projektlänk

Projektfärger

Om du har flera projekt men bara ett fåtal av dem är relevanta eller brådskande kan du använda färgfunktionen för att göra de här projekten mer synliga.

project colors

Så här ändrar du projektfärg:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Välj Ställ in färg och ikon
 3. Kryssa i rutan Ställ in för alla för att ställa in projektfärgen för alla i din arbetsyta eller organisation.

Importera ett projekt till Asana

Du kan importera uppgifter till ett Asana-projekt med en CSV-fil.

import tasks

Välj menyn i det nedrullningsbara projektsidhuvudet intill projektnamnet, håll muspekaren över Importera och välj CSV.

import tasks

Följ instruktionerna och välj det projekt till vilket du vill lägga till din CSV-fil och den organisation där projektet finns.

För att importera projekt eller uppgifter till Asana kan du även kopiera de uppgifter du vill flytta som en lista och klistra in listan i ett projekt. Asana skapar automatiskt en ny uppgift efter varje radbrytning.

Observera att vårt supportteam inte kan erbjuda hjälp med tredjepartsverktyg eftersom de inte är framtagna av Asana.

Exportera ett projekt

Du kan exportera ditt projekt till de textbaserade filformaten JSON eller CSV.

Förutom projekt kan du exportera en sökvy eller Mina uppgifter.  

export project

Så här exporterar du ett projekt:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn intill projektnamnet
 2. Håll muspekaren över Exportera/skriv ut
 3. Välj önskad filtyp

Läs mer om att exportera projekt.  

Arkivera ett projekt

Genom att arkivera projekt kan du fokusera på de som är aktiva.

archive project

Arkivera ett projekt:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Välj Arkivera

Alla som har en länk till det arkiverade projektet kan enkelt få åtkomst till projektet. Du kan också hitta det via Sökning.

Uppgifter i arkiverade projekt som du har blivit tilldelad kommer fortfarande att visas i Mina uppgifter.

Vill du märka ett projekt som slutfört? Vi rekommenderar att du slutför ett projekt i projektstatusen eftersom arkivering inte uppdaterar projektets status.

Avarkivera ett projekt

Du kan när som helst återställa ett projekt via projektets sidhuvud eller sidofält.

unarchive project

För att avarkivera ett projekt:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Välj avarkivera
 3. Eller klicka på återställningsknappen i det övre högra hörnet

Arkiverade projekt förfaller inte och tas inte bort.

Ta bort ett projekt

Att ta bort ett projekt innebär att det tas bort för alla. Ta bara bort projekt som ingen vill behålla.

Tilldelade uppgifter och uppgifter som är kopplade till andra projekt tas inte bort.

delete project

Ta bort ett projekt:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Välj Ta bort projekt

Alla projektmedlemmar får en e-postavisering om att projektet tas bort och personen som tar bort projektet får en länk för att eventuellt kunna avbryta borttagningen. Länken är giltig i 30 dagar. E-postmeddelanden för borttagning av projekt skickas inte om projektet skapades för mindre än en dag sedan och inte innehåller några uppgifter.

När du klickar på Använd en mall kommer du till ett bibliotek med allmänna mallar du kan välja från.

Template

Det finns rekommenderade mallar för dig baserat på din teamtyp, men om du inte ser några mallar du vill ha i den funktionen kan du enkelt ändra teamet för att se andra mallalternativ.

Anpassade mallar

Du kan även se och använda anpassade mallar som är specifikt framtagna för din organisation. De här anpassade mallarna är organiserade efter team.

Template 2

Så här använder du en anpassad mall:

 1. Välj namnet på din organisation
 2. Välj en anpassad mall som du vill använda.

Förhandsgranska mallar

 

När du har hittat en mall du vill använda kan du förhandsgranska den för att få mer information. Välj Använd mall när du är redo.

När du väljer Använd mall kommer du att kunna ändra namnet på mallen och starta upp ett nytt projekt.

I steg 1 måste du lägga till nya projektdetaljer.

Template preview

Inmatningsdetaljer:

 • Lägg till projektdetaljer, namn, team och välj ett sekretessalternativ

I steg 2 schemalägger du projektdatum.

Template step 2

Schema

 • Lägg till ett startdatum och ett slutdatum för att skapa ett projekt
 • Klicka på knappen Skapa projekt 

Projektbehörigheter

Läs mer om projektbehörigheter och hur du anpassar dem i artikeln om behörigheter.

Hitta och få åtkomst till projekt

accessing projects

Det finns flera sätt att få åtkomst till ett projekt:

 1. Sök efter ett projektnamn
 2. Från projektlistan i Teams.
 3. Från projektlistan i sidofältet.

 

Läs mer om att komma igång med projekt i Asana-communityforumet.

Besök communityn

Projektägare och projektmedlemmar

Ett projekt kan ha flera projektmedlemmar men bara en projektägare.

Både projektägare och projektmedlemmar kan lägga till, ta bort och redigera uppgifter i projektet.

Både projektägare och projektmedlemmar kan uppdatera projektets status och justera projektets förloppsdiagram samt få aviseringar om projektet.

Projektägare

En av projektmedlemmarna kan bli projektägare.

project owner identification

Projektägaren kan identifieras på följande sätt:

 1. Gå till  projektets översiktsavsnitt
 2. Du hittar projektägaren listad under Projektroller

Personen som skapar projektet blir som standard projektets ägare.

Omtilldela projektägare

change project owner

Så här ändrar du projektägaren:

 1. Gå till avsnittet Projektroller på fliken Översikt i projektet
 2. Klicka på den nedrullningsbara pilen bredvid projektmedlemmens namn och välj Ange som projektägare
remove project owner

Du kan också klicka på den nedrullningsbara pilen bredvid den nuvarande projektägarens namn och välja Ta bort som projektägare

Projektmedlemmar

Bli en projektmedlem och håll dig och kollegorna informerade om projektet.

Projektmedlemmar kommer att få en avisering (via e-post eller inkorgen, beroende på dina aviseringsinställningar) när:

 • Projektägaren uppdaterar projektets status
 • Någon skapar eller lägger till en ny uppgift i projektet
 • En ny konversation läggs upp i projektet.

Man behöver inte nödvändigtvis vara en projektmedlem för att se ett projekt. Det är projektbehörigheterna som definierar projektets synlighet.  

Lägga till en projektmedlem

add project member

Lägga till en projektmedlem

 1. Klicka på medlemmens profilikon i projektets sidhuvud
 2. Lägg till personens namn eller e-postadress.
add project member

Du kan lägga till flera personer i projektmedlemsfältet. Klicka på knappen Lägg till medlem när du har angett personens namn eller e-postadress.

Alla projektmedlemmar får en e-postavisering om ett projekt tas bort. Den här aviseringen går inte att stänga av.

Aviseringar om borttagna projekt innehåller också en länk för att kunna återställa det borttagna projektet.

Inställningar för medlemsaviseringar

access project notification settings

Komma åt inställningar för medlemsaviser

 1. Klicka på medlemmens profilikon i projektets sidhuvud
 2. Välj Hantera medlemsaviseringar
project notification settings

I dina inställningar för medlemsaviseringar kan du:

 1. Anpassa projektmedlemmens aviser. Anpassa projekt

I inställningarna för projektaviseringar finns det tre alternativ att välja mellan:

 • Statusuppdateringar - aviseringar skickas när projektägaren uppdaterar projektets status.
 • Konversationer - aviseringar skickas när någon lägger upp en projektkonversation.
 • Skapade uppgifter - aviseringar skickas när uppgifter skapas eller läggs till i projektet.

Det finns två typer av projektaviseringar:

Aviseringar från olika projektaktiviteter

 • Uppgift tillagd i ett projekt.
 • Projektägare ändras.
 • Projektets slutdatum ändras.
 • Projektdelning - när någon delar ett projekt med dig.

Aviseringar kopplade till ett projekt

 • Skapa en konversation - har en egen tråd i Asana-inkorgen.
 • Skapa en statusuppdatering - har en egen tråd i Asana-inkorgen.
 • Tacka ja till en inbjudan - när någon tacklar ja till din inbjudan.

Asana-användare får e-postaviseringar när kommentarer eller @omnämnanden läggs till i en uppgift de samarbetar på.

Avsnitt

Avsnitt gör det möjligt att dela upp och organisera uppgifterna i ett projekt. De kan användas till att skapa kategorier, olika stadier i arbetsflödet, prioriteringar och mycket mer.

För att skapa ett nytt avsnitt i Asanas skrivbordsversion kan du använda kortkommandot Tab - N.

sections

Skapa avsnitt

create section

Så här skapar du ett avsnitt i projektet:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn intill knappen Lägg till ny.
 2. Klicka på Lägg till avsnitt

Flytta uppgifter mellan avsnitt

change sections

Det finns två sätt att flytta en uppgift till ett annat avsnitt:

 1. Dra och släpp uppgiften mellan avsnitten i huvudfönstret
 2. Klicka på avsnittsnamnet i uppgiftsdetaljfönstret  och välj ett annat avsnitt i den nedrullningsbara listan.

Alla dina uppgifter flyttas automatiskt till det nya avsnittet

Visa avsnitt

identify section

Det finns två sätt att identifiera i vilket avsnitt en uppgift finns:

 1. Från huvudfönstret
 2. Från uppgiftsdetaljfönstret

Om du vill lägga till ett avsnitt under en lista med underuppgifter använder du kortkommandofliken +N.

Minimerbara avsnitt

Det går att expandera och minimera avsnitten.

Klicka på pilen intill ett avsnitt för att expandera eller minimera avsnittets uppgiftslista.

Collapsible Sections

Ta bort ett avsnitt

Du kan ta bort ett avsnitt när som helst.

delete section

Ta bort ett avsnitt:

 1. Klicka på trepunktsikonen intill avsnittsrubriken
 2. Välj Ta bort avsnitt

Du kommer nu att bli ombedd att bekräfta borttagningen.

delete section 2

Det är ingen hemlighet — Asana erbjuder 30-dagars gratis provperioder. Starta din idag. Prova gratis