Projektpaneler

Tillgänglig på Asana StarterAdvancedEnterprise och Enterprise+ nivåer, samt och tidigare abonnemang Premium, Business och Legacy Enterprise.

Gå till vår prissättningssida för mer information.

Paneler är flikar på projektnivå med diagram och visualiseringar som låter dig få en snabb översiktsbild för hur det går för teamet. Dessa diagram gör det möjligt att omedelbart identifiera potentiella problem i teamets arbete och driva projektet framåt.

Fliken panel är en bra referenspunkt för att hitta information och få en snabb översikt över projektets framsteg.

starting chart

 

Så här får du åtkomst:

 • Från ditt valda projekt klickar du på fliken panel.

Beroende på skärmens/fönstrets storlek kan du behöva klicka på Mer för att komma åt panelen.

Komponenter

Diagrammen i paneler fylls i automatiskt när du öppnar fliken. Du kan också lägga till anpassade diagram och numeriska sammanfattningar. Paneler uppdateras automatiskt varje gång du öppnar fliken eller uppdaterar sidan, så att du vet att informationen alltid är aktuell.

Diagramtyper

Kolumndiagram

Ej slutförda uppgifter efter avsnitt.

bar chart

För att anpassa:

Klicka på pennikonen. Du kan till exempel byta ut avsnitt till slutförandestatus eller något annat anpassat fält i menyn så att du kan se en vertikal fördelning av datapunkter för att göra jämförelser.

Du kan:

 • Visa antal uppgifter efter avsnitt för att se om det finns några flaskhalsar i processen för ditt team
 • Byta ut till valfritt anpassat fält för att se projektets status och var det kan finnas problem.

Ringdiagram

Antal uppgift efter slutförandestatus.

donut chart

Här kan du:

 • Få en snabb översikt över hur stor var och en av dina arbetsskivor är. Till exempel, är dina ofullständiga uppgifter en liten eller stor del av kakan?
 • Representera uppgifter visuellt efter slutförandestatus eller uppgifter efter avsnitt i ett anpassat fält genom att byta ut det ena mot det andra eller klicka på pennikonen för att anpassa diagrammet.

Diagram för tilldelad

Antal uppgift efter tilldelad person

lollipop

Du kan:

 • Förstå hur arbetet fördelas i ditt team. Med ett snabbt ögonkast kan du se vem som presterar och vem som kanske är överbelastad.
 • Klicka på pennikonen för att anpassa diagrammet.

Om du håller muspekaren över klubbdiagrammet över tilldelad person kan du se antalet kommande uppgifter.

Burnup-diagram

Slutförande av uppgift under en viss tid.

burnup chart

Det här diagrammet hjälper dig att följa hur snabbt ditt team arbetar och hur snabbt ditt team arbetar.

Linjediagram

line chart

Linjediagram hjälper dig att illustrera trender över tid och att förstå vilka processer som är effektivast i ditt team. Linjediagram kan hjälpa team att standardisera processer och dela med sig av bästa praxis.

Summan av anpassade sifferfält

Du kan lägga till ett sifferfält till ditt projekt för att se dess värde i det här diagrammet.

Förbättra din datarapport med en totalsumma av dina befintliga numeriska anpassade fält i ett visst projekt. Oavsett vilka de individuella anpassade fälten är kommer de att fylla i diagrammet för att skapa en sammanfattning. Du kan också klicka på pennikonen för att anpassa diagrammet.

Number CF

Vi kan summera numeriska anpassade fält inom hela projektet. Vi rekommenderar att du använder det här diagrammet när du jämför uppskattningar med faktiska resultat (t.ex. budget och faktiska kostnader) eller om du snabbt vill summera de timmar som ditt team har jobbat med projektet.

Om du har numeriska anpassade fält kommer vi automatiskt att ta med dem på panelen.

Lägga till anpassningsbara diagram och numeriska sammanfattningar

Gruppera eller filtrera data efter tilldelad person, anpassat fält, uppgiftstyp, slutförande, status eller datum. Du kan lägga till flera filter i lager för att få detaljerad information och ange egna titlar på diagrammen.

När du skapar ett nytt diagram kan du välja mellan KolumnLinje , Burnup, DonutLollipop eller Nummer.

Types of charts
Klicka på knappen Lägg till diagram för att lägga till ett diagram eller en numerisk sammanfattning.
add chart 1

Det går att lägga till högst 20 objekt i en panel.

I nästa fönster kan du anpassa diagrammet eller den numeriska sammanfattningen.

add chart 2

Du måste ange en titel på diagrammet innan du sparar det.

Redigera ett diagram

När du redigerar ett diagram går det att göra följande:

 • Välja format på diagrammet (ring-, stapel-, klubb-, linje-, eller burnupdiagram) eller numerisk sammanfattning.
 • Bestäm om du vill visa eller dölja dataetiketter i diagrammet genom att slå på eller av. 
 • Bestämma hur du vill gruppera data i diagrammet (x-axeln). Till exempel efter tilldelad person, skapare, numrerat anpassat fält, avsnitt, uppgiftstyp, slutförandestatus, uppgiftsstatus (kommande, försenad, slutförd, ej schemalagd) och tidsperiod. Observera att filtret för tidsperiod är tillgängligt på Asana Advanced och den äldre nivån Business.
 • Välja hur du vill mäta data ( y-axeln). Använd till exempel slutförandetid, antal uppgifter eller summa/genomsnitt av numeriska anpassade fält som ett mått i diagram och sammanfattningar. Ringdiagram kan inte använda medelvärde som mått, eftersom talen måste utgöra delar av en helhet.
 • Lagerfilter på ett enda diagram eller numerisk sammanfattning. Till exempel tilldelad person, alternativ för ett enskilt valt anpassat fält, avsnitt, uppgiftstyp, slutförandestatus, uppgiftsstatus (kommande, försenad, ej schemalagd), datumfilter. Inom relativa datumintervall kan du också välja vilket datum (skapande, slutförande, slutdatum) du vill använda. Dessa är diagramspecifika, inte panelspecifika filter.

Redigera diagram

Klicka på pennikonen vid ett markerat diagram för att redigera diagrammet.

edit chart

I nästa fönster kan du anpassa diagrammet som du vill.

edit chart 2

Klicka på Spara när du har redigerat färdigt.

Omorganisera diagram

Du kan omorganisera layouten genom att använda funktionen dra och släpp.

drag and drop charts

Expandera diagramvyn

Klicka på expanderingsikonen för att visa mer data och diagrammen i ett större format.

expand chart

Diagramåtgärder

Du kan exportera var och ett av diagrammen individuellt till en bild (png). Du kan inte exportera panelen i sin helhet.

Om du vill lägga till diagram till dina statusuppdateringar kan du ladda ned diagrammet och helt enkelt bifoga det i statusverktyget. Du kan sedan dra in diagrammet till ett e-postmeddelande, ett Slack-meddelande eller en bildpresentation för att rapportera om teamets framsteg.

 

chart actions from the three dot icon.png

Klicka på trepunktsikonen för att:

 • Ändra storleken på diagrammen till halv eller full storlek
 • Kopiera diagram
 • Ladda ned bild
 • Ta bort diagram

Anpassa diagram med färg

Att anpassa diagram och grafer med färg kan hjälpa dig att omedelbart identifiera och skilja mellan eventuella problem för teamet. Genom att använda en unik färg på olika diagram blir det lättare att visuellt representera uppgifter efter slutförandestatus eller uppgifter efter avsnitt. Anpassade färger kan användas för både filtrerade och grupperade diagram.

Redigera diagram

 1. Klicka på pennikonen intill ett markerat diagram.
 2. Välj önskad färg genom att använda färg väljaren och klicka på Spara.
Types of charts

Färger på anpassade sifferfält

Om du vill ställa in färger för anpassade sifferfält väljer du grå (”ingen”) färg uppe till vänster i väljaren för färg.

Number CF

Om du väljer att gruppera efter anpassat fält kommer vi automatiskt att ställa in diagramets färg till ingen för att se till att du ser färgerna för det anpassade fältet först.

Användningsfall

I paneler visas nyckeltal för specifika projekt. Den kan visa viktiga mätvärden för projektförlopp, eller lyfta fram särskilda problem som kräver ytterligare uppmärksamhet.

Om du erbjuder visuella data i dina rapporter är det lättare för din publik att snabbt förstå den information som presenteras och sedan överväga resultaten av dessa data.

Använd de här funktionerna för att:

 • Bevaka arbetet i ett eller flera projekt och identifiera svårigheter eller problem
 • Spåra förlopp i förhållande till mål och rapportera status till ledningen
 • Sammanställa de största problemområdena i en problembeskrivning/visualisering för intressenter.
 • Få värdefulla insikter om projekt
 • Ge liv åt data och ligga före i utvecklingen
 • Få en fullständig översikt över projektets kurs

Genom att använda diagram i rapporter gör du följande:

 • Driver på och förenklar arbetsflödet
 • Tar ansvar och ger klarhet
 • Omvandlar data till genomförbara insikter
 • Förmedlar ett starkare budskap snabbare

Var denna artikel till hjälp?

Thanks for your feedback