Vanliga frågor och svar om gäster

Vad innebär det att vara en organisationsgäst?

En gäst är en användare i en organisation som inte delar organisationens e-postdomän. Gäster kan bjudas in till organisationen för att arbeta med specifika uppgifter, projekt eller team.

Du kan samarbeta med klienter, leverantörer, kunder eller vem som helst som inte har en e-postadress i en godkänd e-postdomän som är ansluten till organisationen (t.ex. @gmail.com eller @yahoo.com). När de har bjudits in blir dessa användare organisationsgäster.

Guests

Vad har en organisationsgäst åtkomst till?

Gäster har begränsad åtkomst till organisationen och kan bara se det som någon uttryckligen har delat med dem.

  • Om du delar en uppgift med dem kan de bara se just den uppgiften.
  • Om du delar ett projekt med dem kan de se det projektet och alla uppgifter som ingår i projektet.
  • Om du bjuder in dem till ett team kan de se alla öppna projekt inom det teamet förutsatt att de har lagts till som teammedlemmar.
  • Om du bjuder in dem till en portolio kan de bara se projekt som ingår i portfolion som de har bjudits in till.
  • Gäster kan inte skapa eller äga regler, men däremot utlösa dem.
  • Gäster kan inte skapa eller redigera uppgiftsmallar.
  • Gäster kan inte skapa eller redigera anpassade fält.
  • Gäster kan inte skapa team eller redigera teaminställningar.
  • Gäster kan inte visa mål, skapa egna mål, redigera befintliga mål eller läggas till som medarbetare på mål.
  • Gäster kan inte spela in videor med Vimeo + Asana-integreringen.

I en organisation kan gäster i allmänhet interagera med betalda funktioner på ett passivt sätt. Med åtkomst till det relevanta projektet kan en gäst välja ett värde för ett anpassat fält från listan, men inte redigera det anpassade fältet. En gäst kan till exempel ändra ett värde för ett ”brådskande” anpassat fält från medelhög till hög, men kan inte redigera namnet på det ”brådskande” anpassade fältet eller göra ändringar i något av de anpassade fältens värdealternativ.

Behöver jag betala för gäster i en betalande organisation?

Nej. När du väljer att uppgradera en hel organisation räknas inte gästerna in i det totala medlemsskapsantalet.

Vad är skillnaden mellan en gäst och en medlem med begränsad åtkomst?

Gäster Medlemmar med begränsad åtkomst
Delar inte din organisations e-postdomän Delar din organisations e-postdomän
Finns bara i organisationer, inte i arbetsytor Finns både i organisationer och arbetsytor
Räknas inte in i ett betalabonnemangs platsgräns Räknas in i antalet platser i betalande team, avdelningar och organisationer

Kan gäster se andra gäster i en organisation?

private users

Gäster har begränsad åtkomst till organisationen de har bjudits in till och kan bara se det som någon uttryckligen har delat med dem.

Om två personer ser varandra som privata användare är båda gäster. Om gäster ser det här innebär det att de inte arbetar i samma team eller i samma projekt. Den här funktionen är till för att säkerställa att om du arbetar med kunder, kan de inte se varandras namn om du inte vill det. Om de båda arbetar i samma projekt eller team, kommer de att kunna se varandras namn.

För att gäster ska kunna se varandras namn måste de vara medlemmar i minst ett gemensamt projekt eller team. Om du lägger till gästerna i samma projekt eller team kommer de att kunna se varandras namn.

Vem kan bjuda in organisationsgäster?

Generellt sett kan alla medlemmar lägga till en gäst i en organisation. Organisationsgäster kan också bjuda in andra gäster till din organisation genom att dela de projekt och uppgifter de har åtkomst till.

Enterprise-avdelningar eller superadministratörer kan också definiera vem som får bjuda in externa gäster till organisationen med hjälp av kontroller för gästinbjudningar i administratörskonsolen.

Kan en gäst bli organisationsadministratör?

Nej. Du måste vara en fullvärdig organisationsmedlem för att bli administratör för en betalande organisation.

Kan jag omvandla en gäst till en medlem eller omvänt?

Nej. Det är inte möjligt att omvandla en gäst till en medlem eller omvänt.

Det enda sättet att omvandla en gäst till en medlem är att förse gästen med en e-postadress under organisationens domän och be gästen att lägga till den nya adressen till sitt Asana-konto.

Kan en gäst uppgradera en organisation till ett betalabonnemang?

Nej, endast medlemmar i en kostnadsfri organisation eller den betalningsansvariga för en betalande organisation kan begära en uppgradering eller göra ändringar i ett betalabonnemang.

Godtagbara användarvillkor för gäster

Gäster omfattas av avsnitt 2.4(b) (Villkor för godtagbar användning) i Asanas abonnemangsvillkor. Gästkonton är avsedda att användas för att samarbeta med klienter, leverantörer eller kunder. Kunder som använder Asanas tjänster har inte rätt att ge anställda eller anställda i dotterbolag gäståtkomst till dessa tjänster i stället för att teckna ett slutanvändarabonnemang för de berörda.