Enterprise-nyckelhantering

Översikt

Enterprise-nyckelhantering är en funktion i Asana som gör att du kan kryptera dina data med dina egna nycklar. Funktionen ger dig mer kontroll över dina data eftersom du kan hantera nycklarna och har insyn i hur de används - samtidigt som du får ut det mesta möjliga av Asana.

Asana Enterprise-nyckelhantering är integrerat med dina krypteringsnycklar som skapas med AWS KMS (Key Management Service). Dina nycklar kommer att användas för att kryptera dina data över Asanas datalager: data i RDS (Relational Database Service), bilagor i S3 samt OpenSearch.

Hur EKM fungerar

screengrab

Enterprise-nyckelhantering i Asana krypterar dina data i alla våra datalager. Här är en översikt för hur EKM fungerar:

  • Du skapar KMS-nycklar för AWS specifikt för Asana EKM på ditt eget AWS-konto. De här nycklarna bör ENDAST användas för Enterprise-nyckelhantering i Asana och inte i något annat syfte.
  • Du ger Asana åtkomst till nycklarna.
  • För domändata i RDS använder Asana nycklarna för att kryptera dina data och databassäkerhetskopior.
  • För bilagor som lagras i S3 skapar Asana ett nytt AWS-konto för isolering. Vi skapar sedan en S3-hink som är krypterad med dina nycklar.
  • För data som finns i OpenSearch skapar Asana en ny OpenSearch-instans som är krypterad med dina nycklar.
  • Notera att en liten del av de data som användaren anger förblir okrypterad. För närvarande är dessa undantag:
    • E-postadresser
    • Metadata för appintegrering

Kontakta din försäljningsrepresentant om du är intresserad av funktionen Enterprise-nyckelhantering.