Enterprise-nyckelhantering

Tillgänglig på nivån Asana Enterprise+. Gå till vår prissättningssida för mer information.

Enterprise-nyckelhantering är en funktion i Asana som gör att du kan kryptera dina data med dina egna nycklar. Funktionen ger dig mer kontroll över dina data eftersom du kan hantera nycklarna och har insyn i hur de används - samtidigt som du får ut det mesta möjliga av Asana.

Asana Enterprise Key Management är integrerat med dina krypteringsnycklar som du skapar med AWS KMS (Key Management Service). Dina nycklar kommer att användas för att kryptera dina data över Asana: s datalager: data i RDS (Relational Database Service), bilagor i S3 samt OpenSearch.

Behörighetskrav för EKM

Enterprise-nyckelhantering kan tillhandahållas för organisationer där det finns en prenumeration på minst 100 platser för Enterprise+.

Hur EKM fungerar

screengrab

Enterprise-nyckelhantering i Asana krypterar dina data i alla våra datalager. Här är en översikt för hur EKM fungerar:

 • Du skapar KMS-nycklar för AWS specifikt för Asana EKM på ditt eget AWS-konto. De här nycklarna bör endast användas för Enterprise-nyckelhantering i Asana och inte i något annat syfte.
 • Du ger Asana åtkomst till nycklarna.
 • För domändata i RDS använder Asana nycklarna för att kryptera dina data och databassäkerhetskopior.
 • För bilagor som lagras i S3 skapar Asana ett nytt AWS-konto för isolering. Vi skapar sedan en S3-hink som är krypterad med dina nycklar.
 • För data som finns i OpenSearch skapar Asana en ny OpenSearch-instans som är krypterad med dina nycklar.
 • Din nyckel är helt och hållet ditt ansvar; Asana är inte ansvarigt om du förlorar, inaktiverar eller tar bort nyckeln eller någon data under din krypteringshanteringsprocess.

Notera att vissa funktioner och delar av tjänsten inte är kompatibla med EKM kommer att förbli okrypterad. För närvarande är dessa undantag: 

 • E-postadresser
 • Tjänster från tredje part och relaterade metadata
 • Videor som skapats i tjänsten

Följande delar av tjänsten delas okrypterat med Asana underprocessorer för att möjliggöra tillhandahållande av tjänsterna:

 • Slutanvändarnas namn och e-postadresser 
 • Namn på team

Kontakta din försäljningsrepresentant om du är intresserad av funktionen Enterprise-nyckelhantering.

Var denna artikel till hjälp?

Thanks for your feedback