Underuppgifter

Använd underuppgifter för att dela upp arbetet i mindre delar eller för att dela upp arbetet mellan flera personer. Underuppgifter fungerar på samma sätt som självständiga uppgifter och har samma fält som en överordnad uppgift, men är inbäddade i en överordnad uppgift.

Skapa en underuppgift

För att skapa en underuppgift:

 • Klicka på knappen underuppgifter i uppgiftsdetaljfönster.
 • Eller tryck på flik+S på tangentbordet efter att ha valt en överordnad uppgift.
 • När du har skapat en underuppgift är det bara att välja den och trycka på Retur på tangentbordet för att skapa ännu en.

Create Subtask

Underuppgiftsdetaljer

För att få åtkomst till och ändra underuppgiftsdetaljerna:  

Klicka på pratbubblan intill namnet på underuppgiften.

subtask details
 
 • Det är möjligt att skapa underuppgifter i underuppgifter, med en högsta gräns på fem nivåer av underuppgifter.
 • I underuppgiftsdetaljerna har du tillgång till samma alternativ som för en överordnad uppgift, vilket även inbegriper möjligheten att skapa fler underuppgifter.
parent task
 • När du tar del av en underuppgifts detaljer ser du namnet på den överordnade uppgiften ovanför namnet på underuppgiften. För att gå tillbaka till den överordnade uppgiftens detaljer klickar du på namnet på den överordnade uppgiften i den övre delen av uppgiftsdetaljfönstret.
 • Att slutföra en överordnad uppgift kommer inte att slutföra de associerade underuppgifterna. De måste slutföras separat och kommer att förbli gråmarkerade i den överordnade uppgiften när de har slutförts.

Visa antalet underuppgifter i ett projekt

Screenshot of board view with focus on icon for subtasks

 

Med de olika vyerna och funktionerna i Asana såsom tavlor, kalender eller arbetsbelastning är det enkelt att se om en uppgift har underuppgifter. Du hittar ikonen för underuppgifter och antalet intill uppgiftsnamnet.

Underuppgifter i listvyn

Genom att använda listvyn kan projektteam visa sina projekt i en layout som gör det lätt att snabbt se vad som återstår att göra i projektet. Team kan få en överblick över tidslinjer, kritiska linjer, godkännandestatus, uppgiftens varaktighet, milstolpar, beroenden, underuppgifter och mer.

Även underuppgifter visas i listan vilket är en bra lösning för projekt som rör sig på olika nivåer.

subtask list view

 

Asana-användare kan ställa in fältvärden, och även anpassade fält, i underuppgifter. Det går även att minimera och expandera underuppgifter för att få en överblick eller se detaljerna.

Att dela upp ett stort projekt i mindre och mer hanterbara delar gör att användarna ofta känner sig mer säkra på att projekt kan slutföras framgångsrikt.

Med hjälp av den här listan som visar underuppgifter är det enkelt att på ett ögonblick identifiera flaskhalsar, potentiella problem och brister.

Underuppgifter i tidslinjevy

Underuppgifter visas i tidslinjevyn, vilket ger en övergripande bild av dina projekt. Läs mer om hur underuppgifter fungerar i tidslinjevyn här.

Underuppgift och projekttillhörighet

Om du vill att en underuppgift ska vara synlig i projektets uppgiftslista, projektkalender och projekttidslinje tillsammans med dina andra uppgifter är det möjligt att lägga till den manuellt i projektet. Du kan också ange en tilldelad person eftersom underuppgifter inte automatiskt övertar den från sina överordnade uppgifter.

subtask project association

För att associera ett projekt till en underuppgift:

 • Klicka på chattbubblan för att öppna underuppgiftens detaljer
 • Klicka på uppgiftsåtgärdsknappen.
 • Välj Lägg till i projekt i den nedrullningsbara menyn
 • Skriv namnet på det projekt som du vill lägga till underuppgiften i

När underuppgiften har länkats till projektet:

 • Blir underuppgiften synlig i aktivitetslistan för det valda projektet
 • Blir projektnamnet synligt i underuppgiftens detaljer.

Tryck på flik+P på tangentbordet för att rikta in dig på underuppgiftens projektfält.

Underuppgiften kommer också att vara synliga i vyerna Filer, Förlopp och kalender.  

Underuppgiftsbehörigheter

Underuppgifter är synliga för alla som kan se den överordnade uppgiften. Läs mer om uppgiftsbehörigheter.

Om du vill lägga till anpassade fält i en underuppgift måste underuppgiften först läggas till manuellt i ett projekt.

Omvandla uppgifter till underuppgifter

convert task to subtask

Omvandla en uppgift till en underuppgift:

 • Klicka på uppgiften du vill använda som den nya överordnade uppgiften för att läsa in detaljerna i uppgiftsdetaljfönster.
 • Klicka på och dra uppgiften du vill omvandla till avsnittet för underuppgifter i det öppna uppgiftsdetaljfönstret för den nya överordnade uppgiften
 • För att kunna omvandla en uppgift till en underuppgift måste båda uppgifterna finnas i samma lista i huvudfönstret (ett projekt, en tagg eller en Mina uppgifter-lista).

Det går även att göra det åt andra hållet om du vill omvandla en underuppgift till en uppgift.

Det går inte att dra en överordnad uppgift till dess egna underuppgifter.

Ta bort underuppgifter

delete_subtask

För att ta bort en underuppgift:

 1. Klicka på underuppgiften du vill ta bort
 2. Klicka på trepunktsikonen
 3. Välj Ta bort vald underuppgift

Kapslade underuppgifter

Om du vill se vilka underuppgifter som är kopplade till dina överordnade uppgifter klickar du på den svarta triangelikonen i projektets listvy.

nested subtask

För att se kapslade underuppgifter måste projekt sorteras efter inga.

Letar du efter ett bättre sätt att hantera ditt arbete? Börja med en 30-dagars gratis Asana -provperiod. Prova gratis.

Var denna artikel till hjälp?

Thanks for your feedback