Tidsspårning

Tillgänglig på Asana Advanced ,Enterprise och Enterprise+ nivåer, samt och tidigare abonnemang Business och Legacy Enterprise.

Gå till vår prissättningssida för mer information.

Asanas interna tidsspårningsfunktion gör det möjligt att uppskatta hur mycket tid som behövs för att slutföra en uppgift och även registrera den faktiska tiden. Med hjälp av den här informationen kan du fatta välgrundade beslut inom områden såsom arbetsbelastning och resursplanering, uppskattning av projektförloppet i realtid, prognos och budgetering. 

Du kan spåra tiden manuellt eller använda tidsloggning för att automatiskt beräkna den totala faktiska tid som spenderats, utifrån olika tillfällen då någon arbetade med uppgiften. Det är också möjligt att redogöra för tidsspårningsinformation i paneler, och den beräknade tiden kan sorteras som anpassade fält.

Utforska tidsspårning kostnadsfritt. Påbörja en gratis provperiod med Asana i dag.

Aktivera tidsspårning i ditt projekt

estimated and actual time

Så här aktiverar du tidsspårning i ditt projekt:

 1. Klicka på Anpassa i det övre högra hörnet
 2. Välj tidsspårning från listan.

Fälten Beräknad tid och Faktisk tid

De anpassade fälten Beräknad tid och Faktisk tid läggs till i projektet. Du kan även lägga till dem via biblioteket med anpassade fält.

time fields
 1. Beräknad tid
 2. Faktisk tid
 3. Tidsloggen kan registrera varje tillfälle då någon arbetar med uppgiften
 4. Den totala tiden beräknas automatiskt utifrån tidsloggen.

Rapportera om tidsspårningsdata

Du kan rapportera om tidsinformation i projekt på liknande sätt som med andra anpassade fält med hjälp av paneler.

Beräknad tid efter tilldelad person

estimated time by assignee

Detta exempel rapporterar om den beräknade tiden för att slutföra uppgifter i ett projekt baserat på varje tilldelad person. Återskapa detta diagram genom att välja följande:

 • X-axel: tilldelad person
 • Y-axel: anpassat fält > beräknad tid

Beräknad tid efter en grupp av tilldelade personer

select assignees

Du kan också rapportera om den totala beräknade tiden för uppgifter baserat på en utvald grupp av tilldelade personer i projektet.

Total faktisk tid efter avsnitt

total time by section

Du kan också rapportera om total faktisk tid. Denna kontrollpanel visar total faktisk tid efter avsnitt.

Återskapa detta diagram genom att välja följande:

 • X-axel: avsnitt
 • Y-axel: Tidsangivelse > Faktisk tid

Total faktisk tid efter anpassat fält

total time by custom field

Rapportera den totala faktiska tiden efter anpassat fält i ett projekt.

Återskapa detta diagram genom att välja följande:

 • X-axel: anpassat fält > avdelning
 • Y-axel: Tidsangivelse > Faktisk tid

Tidsspårning live timer

Du kan nu registrera faktisk tid som läggs ner på en uppgift med hjälp av start- och stopptimern.

time tracking 1

När timern körs visas en popup i det nedre högra hörnet av skärmen med timern och uppgiftsnamnet som körs. Genom att klicka på popup-fönstret omdirigeras du till uppgiften som har timern igång. På så sätt kan du noggrant och smidigt hålla reda på den tid som läggs ner på en uppgift.

time tracking 2

Om du klickar på Faktisk tid på en uppgift visas varje instans som timern har körts medan uppgiften arbetas på, samt vilken användare som har ställt in timern. I exemplet ovan beräknades uppgiften ta 1 timme och arbetades i två olika perioder; en på 45 minuter och en på 15 minuter.

Stöd för tidsspårning Läs API

Det är nu möjligt att läsa tidsspårningsinformation för uppgifter i API: et. Se mer information i vårt communityforum.

Uppsamlingar av underuppgifter för tidsspårning

Värden från fälten Faktisk tid och Beräknad tid i underuppgifter sammanställs till det överordnade aktivitetsvärdet.

När underuppgifter expanderas i listvyn visas underuppgiftens faktiska tids- och beräknade tidsvärden och den överordnade uppgiftens faktiska tids- och beräknade tidsvärden separat.

subtask rollups 1

När underuppgifter komprimeras i listvyn rullas underuppgiftens faktiska tid och uppskattade tidsvärden upp och läggs till i de överordnade uppgiftsvärdena.

subtask rollups 2

De faktiska tids- och beräknade tidsvärdena som visas bredvid den överordnade uppgiften visar summan av den överordnade uppgiften och underuppgiftens faktiska tids- och beräknade tidsvärden.

I exemplet ovan läggs de faktiska tidsvärdena för två underuppgifter (45 minuter och 30 minuter) till det faktiska tidsvärdet för den överordnade uppgiften (1 timme, 0 minuter), totalt 2 timmar, 15 minuter. Uppskattade tidsvärden rullas upp på samma sätt.

Stöd för tidsspårning i mallar

Fält för tidsspårning stöds i mallar. Fälten Beräknad tid och Faktisk tid kommer att överföras till alla projekt som skapats från en mall där dessa fält finns.

Import- och exportstöd för tidsspårning

Det är möjligt att importera och exportera tidsspårningsvärden via CSV.

Exportera

Ett värde på 1 tim 30 min kommer att exporteras som 1:30

time tracking import export

Importera

När du importerar tidsspårningsvärden kommer Asana att känna igen följande format:

 • tt:mm
 • _tim _min
 • _t _m

Enbart siffror antas vara timmar. Import av ett värde på 15 kommer att redovisas som 15 timmar.

 

Vill du lära dig mer? Upptäck alla funktionerna i tidsspårning i Asana.

Var denna artikel till hjälp?

Thanks for your feedback