Hantera en organisation

Asana-konton är gratis och personliga. De ger tillgång till delade arbetsytor och organisationer för att användare ska kunna samarbeta med andra användare av Asana.

Med ett enda Asana-konto kan du skapa eller gå med i flera arbetsytor och organisationer, för att samarbeta med olika grupper av Asana-användare. De arbetsytor och organisationer du tillhör är separata enheter, var och en med sin egen unika uppsättning av personer, projekt och uppgifter.

Eftersom varje arbetsyta och organisation är separata enheter kan inte dina kollegor se vilka arbetsytor eller organisationer du tillhör. Du kan inte heller se vilka arbetsytor eller organisationer dina kollegor tillhör. Läs mer om skillnaderna mellan de olika ytorna här. 

Relaterade artiklar:

account diagram

Läs mer om behörighetsinställningarna för uppgifter inom projekt som finns i dina arbetsytor och organisationer här.

Vad är en organisation?

Organisationer för samman alla anställda på ditt företag som använder Asana till en enda plats, baserat på ditt företags gemensamma e-postdomän.

Inom organisationen kan du och dina kollegor dela upp er i team för att samarbeta på projekt och uppgifter.

organization diagram

Om varken du eller ditt företag har en en unik e-postdomän kan ni samarbeta i en arbetsyta i stället.

Personer i din organisation

Inom organisationer finns det olika typer av personer: organisationsmedlemmar, organisationsgäster och medlemmar med begränsad åtkomst. Anställda är medlemmar i din organisation och externa medarbetare är gäster.

Till exempel, michael @ dittföretag.com är medlem i organisationen dittföretag.com. De som har en annan e-postadress (såsom @gmail.com eller @ annatföretag.com) är gäster i organisationen dittföretag.com.

Du kan inte omvandla en organisationsmedlem till en gäst. Det är e-postadressen som avgör hur medlemskapet för en person ser ut i en organisation.

Medlemmar i organisation

Medlemskapet i en organisation baseras på den domän som är associerad med din e-postadress. För att bli medlem i en organisation måste du ha en e-postadress i en av organisationens godkända e-postdomäner.

Personer som registrerar sig i Asana med en e-postadress i en av organisationens godkända e-postdomäner läggs automatiskt till i din organisation.

En organisationsmedlem kan:

  • Skapa nya team
  • Se en fullständig lista över team som de kan begära att gå med i inom organisationen
  • Se namn och e-postadresser för andra medlemmar och gäster i organisationen via sina teaminställningar. Administratörer för betalda organisationer har möjlighet att se en fullständig lista med medlemmar och gäster i organisationen i sina organisationsinställningar.
  • Komma åt projekt och uppgifter som är öppna för organisationen.

De medlemmar som automatiskt har gått med i din organisation måste själva begära att gå med i, eller bli inbjudna till, ett av dina team för att kunna samarbeta med projekt och uppgifter som du inte uttryckligen har ställt in som öppna. Läs mer här.

Organisationsgäster

Du kan samarbeta med klienter, entreprenörer, kunder eller vem som helst som inte har en e-postadress på en godkänd e-postdomän som är ansluten till organisationen (t.ex. @gmail.com eller @yahoo.com). De blir då organisationsgäster. Som gäster har de begränsad åtkomst till din organisation och kan bara se det som någon uttryckligen har delat med dem.

Organisationsgäster måste bli inbjudna för att kunna gå med i ett team. De kan inte skapa, visa eller skicka in en förfrågan om att gå med i ett annat team.

Organisationsgäster kan bjuda in andra gäster till din organisation genom att dela de projekt och uppgifter de har åtkomst till.

Identifiera medlemmar och gäster

guest identification

Gäster har en jordglobsikon intill sina namn i söklistan eller medlemslistan.

Medlemmar med begränsad åtkomst

Varje team har sina egna medlemmar och projekt. De som inte har åtkomst till alla projekt i ditt team visas som medlemmar med begränsad åtkomst under fliken Medlemmar i teaminställningarna. Alla som har åtkomst till att gå med i eller dela ett projekt kan bli en medlem med begränsad åtkomst i ett team. Medlemmar med begränsad åtkomst kan alltid se åtminstone teamets namn och medlemskap, samt projekt och uppgifter som de har lagts till i, men inte meddelanden eller andra projekt i team.

Medlemmar med begränsad åtkomst räknas in i fördelningen av platser på din nivå.

Skapa en organisation

Skapa en organisation i Asana på något av följande sätt. Vissa användare måste kontakta oss för support.

Att skapa en organisation påverkar alla i Asana som använder en e-postadress som matchar ditt företags e-postdomän.

Bli den första från företaget att registrera sig

Registrera dig för ett nytt Asana konto med din företags-e-postadress så skapar vi automatiskt en organisation åt dig. Detta baseras på din e-postdomän.

I vissa fall kan du registrera dig på det här sättet och i slutändan skapa en arbetsyta i stället för en organisation. Om det händer kan du konvertera din arbetsyta till en organisation.

Skapa ytterligare organisationer

Det är möjligt att skapa och ansluta sig till fler än en organisation från ett konto. Om du har ytterligare en företags-e-postadress kan du lägga till den till ditt konto och följa de här stegen för att skapa en ny organisation.

Varje organisation måste vara associerad med en unik e-postdomän. Endast de som har din företags-e-postdomän kopplad till sitt Asana -konto blir medlemmar i organisationen.

Lägga till eller ändra din organisations e-postdomän

Om du vill lägga till en godkänd e-postdomän för din organisation (till exempel om ditt företag byter från acme.com  till acmestaff.com) kan du gå igenom verifieringsstegen som beskrivs i din administratörskonsol som visas här.

Kontakta oss så snart du vet att du ska byta e-postdomän. Det är enklast att byta när både den gamla och den nya e-postdomänen är aktiva samtidigt.

Adminkonsol

Användare med en betald prenumeration har åtkomst till adminkonsolen för att göra ändringar i sin prenumeration, hantera fakturering, få insikter i organisationen och hantera medlemmar.

Uppgradera din organisation för att få åtkomst till adminkonsolen.

Läs mer här!

Var denna artikel till hjälp?

Thanks for your feedback