Asana och Workplace från Meta

Asana för Workplace ger dig åtkomst till viktiga Asana funktioner utan att behöva lämna Workplace.

Workplace är en allt-i-ett-plattform för företagskommunikation från Meta som på ett säkert sätt kombinerar chattar, video, grupper och intranät med de arbetsverktyg du redan använder. Som Facebook, fast för ditt företag.

Skapa Asana-uppgifter

Du kan skapa Asana-uppgifter från grunden via Asana-boten i Workplace, eller med hjälp av ett inlägg eller en kommentar i Workplace. Du kan på så sätt fånga upp åtgärdspunkter utan att behöva öppna nya flikar och störas av avbrott.

task from post

Skapa en uppgift från ett inlägg eller en kommentar:

  1. Lägg till en kommentar i ett inlägg med @asana create eller en underkommentar till en kommentar med @asana create
  2. En länk till uppgiften kommer att läggas upp som en underkommentar.
task from post 2

Därifrån kan du:

  1. Ändra tilldelad person
  2. Välj ett slutdatum
  3. Lägg till i projekt
  4. Skriv en beskrivning
  5. Klicka på Spara för att spara alla ändringar som gjorts i uppgiften

När du skapar en uppgift från ett inlägg kommer uppgiftens titel att som standard vara inläggets titel och den tilldelade personen vara uppgiftens skapare.

Om du skapar en uppgift från en kommentar kommer titeln att som standard vara det du skrev i kommentaren.

Få aviseringar när uppgifter blir tilldelade till dig

Få aviseringar om viktiga ändringar och uppdateringar som berör de uppgifter du har blivit tilldelad. Det hjälper dig att ha koll på viktiga uppdateringar direkt i Workplace.

notifications

Få projektstatusuppdateringar i en Workplace-grupp

Få relevanta uppdateringar om projektstatus och milstolpar i Asana genom att länka Workplace-grupper till Asana-projekt.

Länka ett projekt till en Workplace-grupp

asana bot

Klicka på Asana -roboten och klicka sedan på Länkar.

select group

Välj i vilken Workplace-grupp du vill ta emot aviseringar.

select project

Välj det projekt du vill länka till Workplace-gruppen och klicka på Spara.

message

Du får ett meddelande från Asana bot om att projektet har länkats till Workplace-gruppen.

updates

Du kommer nu att få viktiga och genomförbara projektuppdateringar direkt från Workplace-gruppen.

Avlänka ett projekt från en Workplace-grupp

unlink

Avlänka ett projekt från en Workplace-grupp:

  1. Klicka på Asana bot
  2. Klicka på Länkar
unlink select group

Välj den Workplace-grupp som projektet är kopplat till.

unlink select project

En lista med projekt visas. Klicka på det länkade projektet för att avlänka det och därefter på Spara.

unlink message

Du får ett meddelande från Asana bot om att projektet har avlänkats från Workplace-gruppen.