Anpassade fält

Med anpassade fält kan du lägga till ytterligare information till uppgifterna i Asana-projekten. Du kan skapa fält för faser, prioritet, kostnad eller något annat som är viktigt för ditt arbetsflöde, team och företag. Det gör det möjligt för användare att få klarhet i arbetet som pågår i hela organisationen. Du kan se de anpassade fälten som kolumner i projektet eller i själva uppgiften. 

Du kan skapa två typer av anpassade fält i Asana:   

 • Lokala anpassade fält är specifika för ett projekt eller en portfolio.
 • Globala anpassade fält läggs till i organisationens fältbibliotek, vilket innebär att de kan återanvändas i hela organisationen.   

med i vår virtuella utbildning i Asana och lär dig hur man spårar, kategoriserar och filtrerar arbete med hjälp av anpassade fält. Registrera dig nu.  

Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Se hur det fungerar i praktiken med en 30-dagars gratis Asana -provperiod. Prova gratis

Globala vs lokala anpassade fält

Globala anpassade fält är fält som hela din organisation kan använda. Lokala anpassade fält är privata för projektet eller portfolion. 

Skapa ett globalt anpassat fält 

global field

För att skapa ett globalt anpassat fält klickar du på knappen Lägg till fält om du behöver lägga till fält i projektet.

 

global

I fliken Lägg till anpassat fält kan du göra följande:

 1. Lägg till en fälttitel
 2. Välja fälttyp
 3. Lägg till en beskrivning
 4. Lägga till fältet i organisationens fältbibliotek så att det kan återanvändas i hela organisationen (globalt)

Skapa ett lokalt anpassat fält 

local

För att skapa ett lokalt anpassat fält klickar du på plus-ikonen högst upp till höger om du behöver lägga till fält i projektet.

 

local field

I fliken Lägg till anpassat fält kan du göra följande:

 1. Lägg till en fälttitel
 2. Välja fälttyp
 3. Lägg till en beskrivning
 4. Inte lägga till fältet i organisationens fältbibliotek eftersom det är specifikt för ditt projekt (lokalt)
 5. Ta bort hela fältet
 6. Spara dina ändringar

Endast den första nivån av underuppgifter ärver de anpassade fälten för den överordnade uppgiften automatiskt. 

 

Redigera fält

Du kan redigera ett anpassat fält genom att använda verktygsfältet eller kolumnrubrikerna.

Klicka på pennikonen bredvid fältnamnet för att redigera fältet.

 

Du kan även redigera anpassade fält genom att använda kolumn rubrikerna. Klicka på den nedrullningsbara pilen bredvid det anpassade fältet och välj Redigera fält.

Om du redigerar ett globalt anpassat fält i din organisation kommer ändringarna att gälla för alla projekt där du har använt fältet.

Ta bort ett fält permanent

För att ta bort ett fält permanent:

 1. Klicka på pennikonen bredvid fältnamnet
 2. Klicka på Ta bort fält
 3. Lägg in fältnamnet
 4. Klicka på Ta bort

Redigera nedrullningsbara fält

När du redigerar ett nedrullningsbart fält kan du göra följande:

 1. Ändra fältalternativets färg
 2. Ta bort ett alternativ från fältet
 3. Lägga till ett nytt alternativ
 4. Ta bort hela fältet

Omorganisera nedrullningsbara alternativ

Dra och släpp de olika alternativen för att omorganisera dina anpassade fält.

Om du tar bort ett av de nedrullningsbara värdena från ditt fälts värdealternativ, kommer de uppgifter som använder värdet att behålla det borttagna värdet. Det går sedan att ändra fältet till ett annat värde, men inte återställa ett borttaget värde.

Redigera nummerfält

När du redigerar ett nummerfält kan du göra följande:

 • Ändra fältet efter valuta, nummer, procentandel, anpassad etikett eller oformaterad.
 • Ändra antalet decimaler som visas
 • Ta bort hela fältet

Om du minskar decimalerna behåller fältet alla nuvarande värden, men avrundar dem uppåt eller nedåt. Om du ökar decimalerna återgår fältvärdet till det ursprungliga.

Ta bort anpassade fält från ett projekt

Ta bort ett fält från ett projekt om du inte längre behöver eller kan använda det.

Du kan även välja alternativet Ta bort fält från projekt genom att klicka på den nedrullningsbara pilen bredvid det anpassade fältet i kolumn rubriken.

Genom att ta bort ett fält tar du bara bort det från det nuvarande projektet, det försvinner inte helt. Om fältet förekommer i andra projekt i din organisation finns det kvar och är tillgängligt för andra projekt.

Bibehållna värden

Du tar inte bort fältvärdena från ett projekt om du tar bort ett fält från ditt projekt.

Om fältet är ifyllt kan du fortfarande se det anpassade fältet och dess värde i det högra fönstret i uppgiftsdetaljerna.

Om fältet inte är ifyllt kommer du inte längre att se det anpassade fältet i det högra fönstret i uppgiftsdetaljerna.

Aviseringar om anpassat fält

 

Det är möjligt att aktivera aviseringar för anpassade fält när som helst, oavsett om det gäller nya eller befintliga nedrullningsbara fält.

Turn on 1

Kryssa i rutan Aviseringar när du skapar ett nytt nedrullningsbart fält för att meddela uppgifts medarbetare när fältvärdet har ändrats.

 

Turn on 2

Aktivera aviseringar för ett befintligt fält:

 1. Klicka på Anpassa fil
 2. Klicka på fliken Fält 
 3. Klicka på pennikonen för att redigera fältinställningarna och kryssa i rutan för aviseringar.

Aviseringar för anpassat fält är endast tillgängliga för nedrullningsbara fält.

När du är en uppgiftsmedarbetare får du en inkorgsavisering varje gång ett fältvärde ändras.

Vem får aviseringar för anpassade fält?

Om ett anpassat fält är offentligt för organisationen eller teamet och någon kryssar i aviseringsrutan, kommer alla som för närvarande använder fältet att få aviseringar varje gång fältvärdet ändras. Man måste vara uppgiftsmedarbetare för att få aviseringar när ett fältvärde ändras för en viss uppgift.

Medlemmar i projekt får endast aviseringar för anpassade fält om de följer uppgiften där fältvärdet har ändrats.

 

Vill du lära dig mer? Upptäck alla funktionerna i anpassade fält i Asana.

Var denna artikel till hjälp?

Thanks for your feedback