Tidslinje

Visa ditt projekt på en tidslinje

Du kan visa alla dina projekt i Asana i en tidslinjevy.

Klicka på fliken Tidslinje i projektet för att få åtkomst till projektets tidslinje.

Underuppgifter övertar inte automatiskt projektet och den tilldelad person från sina överordnade uppgifter. Du behöver lägga till en underuppgift manuellt till ett projekt och lägga till ett slutdatum/datumintervall för att det ska visas i projektets tidslinje.

 • Alla uppgifter i projektet som har ett slutdatum eller datumintervall kommer automatiskt att visas på tidslinjen.
 • Ej schemalagda uppgifter i projektet som inte har slutdatum visas till höger om tidslinjen i avsnittet ej schemalagda uppgifter.
 • Dölj ej schemalagda uppgifter genom att klicka på pilikonen till höger eller genom att klicka på växlingsikonen Ej schemalagd i projektets verktygsfält.

 

Schemalägga uppgifter på tidslinjen

För att flytta en uppgift från ej schemalagda uppgifter till tidslinjen kan du dra uppgiften från avsnittet till rätt datum på tidslinjen eller återgå till list- eller tavelvyn och lägga till ett slutdatum eller datumintervall till uppgiften. När uppgiften har fått ett slutdatum visas den på tidslinjen.

Ändra schema på flera uppgifter på samma gång

Du kan behöva planera om flera uppgifter samtidigt för att anpassa dem till datumen för överordnade uppgifter eller på grund av hinder i projektet.

 

Hur man skjuter upp flera datum samtidigt:

Markera flera uppgifter samtidigt och dra dem till ett mer realistiskt datum på tidslinjen.

Från tidslinjevyn:

 1. Klicka på den första uppgiften i samlingen
 2. Håll in kommandotangenten på tangentbordet (Ctrl på en PC)
 3. Markera de andra uppgifterna och flytta dem när rektangeln är blå
 4. Dra dem till den nya tidsperioden
 5. Alla de andra uppgifterna bör visas med ändrade datum

Du kan ändra flera slutdatum i en lista genom att ändra vyn, sortera efter slutdatum, markera alla uppgifter som du vill ändra eller trycka och hålla ner kommando (Ctrl på en PC) och sedan använda upp- och nedpilarna för att justera alla slutdatum en dag i taget.

 

Skapa en ny uppgift på tidslinjen

För att skapa en ny uppgift på tidslinjen kan du klicka direkt på det datum på tidslinjen där du vill schemalägga uppgiften och skriva in namnet på den. Klicka sedan i uppgiftsdetaljerna för att lägga till ytterligare information och tilldela den. Uppgiften visas direkt på tidslinjen och i din list- eller tavelvy.

Ställa in färger i tidslinjen

Det bästa sättet att ställa in färger på din tidslinje är att skapa anpassade fält och ställa in färger för varje fält. När du sedan ställer in ett anpassat fält i uppgifterna visas den färgen på tidslinjen.

För att ställa in färger på tidslinjen kan du klicka på den nedrullningsbara menyn färg för att välja dina preferenser för färg.

Du kan välja Asanas standardinställning som tar hänsyn till andra färger som du redan har valt i Asana eller så kan du ställa in din färg baserat på anpassade fält. När du har valt vilka anpassade fält du vill använda kan du spara vyn så att alla i teamet ser samma färglogik när de tittar på projektet i tidslinjen.

Beroenden på tidslinjen

Du kan ställa in beroenden direkt på tidslinjen genom att klicka på kopplingsikonen som visas när du håller markören över en uppgift och sedan dra den till en annan uppgift.

För att rita beroenden på tidslinjen:

 1. Klicka på ikonen för koppling när du håller markören över en uppgift
 2. Dra kopplingen till uppgiften som du vill märka som beroende av.

 

Om uppgifterna i ditt projekt är beroende av andra, kommer de att visas som relaterade uppgifter på tidslinjen.

Om det inte finns några datumkonflikter kommer uppgiften att kopplas ihop med den uppgift den är beroende av med en grå linje på tidslinjen.

Om beroende uppgifter överlappar varandra på tidslinjen, till exempel om en uppgift har ett startdatum som börjar innan uppgiften den är beroende av är slutförd, visas en röd beroendelinje på tidslinjen för att påvisa att det finns en potentiell konflikt.

 

Zooma på tidslinjen

Du kan zooma in eller ut på tidslinjen för att se timmar, dagar, veckor, månader, kvartal, halvår eller år.

 

Dela tidslinjen

Alla som har åtkomst till ditt projekt har åtkomst till projekttidslinjen. Om projektet är offentligt och du vill dela en tidslinje med någon i företaget kan du skicka en länk till projekttidslinjen genom att kopiera URL: en. Alternativt kan du lägga till dem som en medarbetare till uppgifter i ditt projekt om projektet är privat.

Anpassning av beroendedatum

Alternativ för hantering av beroenden

Det finns tre olika alternativ för att ändra datum för beroende att välja mellan.

screenshot_title

För att få åtkomst till de olika alternativen för datumändring klickar du på trepunktsikonen i det övre högra hörnet av projektets tidslinje och väljer sedan Tidslinjealternativ. Alternativen förklaras närmare nedan.

Observera att kraven för automatisk växling av slutdatum för att fungera korrekt är följande:

 • En uppgift har markerats som beroende av en annan uppgift, antingen blockerad eller blockerad av en annan uppgift.
 • Både blockerings- och blockeringsuppgifterna har fastställda slutdatum. Ett startdatum påverkar inte den här processen.
 • Uppgifter märks inte som slutförda. Ändringar av datum påverkar inte slutförda uppgifter.

Bibehålla slutdatumbuffert med fördröjningsskifte

Välj Behåll buffert för att bibehålla tiden mellan beroende uppgifter. Den här processen kallas för fast marginal.

Maintain buffer

När du behåller marginalen mellan beroende uppgifter kommer slutdatumet för varje uppgift att flyttas i förhållande till slutdatumet för den ändrade uppgiften, samtidigt som du behåller tiden mellan dem.

Tänk på de 3 uppgifterna i exemplet med skärmdumpen som tillhandahålls.

 1. Välj festlokal, som förfaller den 1 juni.
 2. Organisera catering, som förfaller den 3 juni.
 3. Skicka ut inbjudningar som förfaller den 10 juni.

Välj festlokal blockerar Organisera catering, vilket i sig blockerar Skicka ut inbjudningar.

screenshot_title

När fördröjningen flyttas fram innebär det att förfallodatumet för Organisera catering flyttas tillbaka med en vecka till den 8 juni, vilket innebär att förfallodatumet för både Välj festlokal och Skicka ut inbjudningar också flyttas fram med en vecka för att bevara gapet. 2-dagarsgapet mellan Choose festlokal och Organize catering kvarstår, även om förfallodagarna har ändrats. 7-dagarsgapet upprätthålls också mellan Organisera catering och Skicka ut inbjudningar.

I den andra fasen av exemplet har flyttning av Organisera cateringens förfallodag framåt i tid från 10 juni till 9 juni samma effekt - förfallodagarna för både Välj festlokal och Skicka ut inbjudningar flyttas med 1 dag för att bibehålla deras respektive luckor.

Konsumera slutdatumbuffert med slack shifting

Välj Konsumera buffert för att konsumera tiden mellan beroende uppgifter förutsatt att det inte uppstår en konflikt. Det här kallas också för flexibel marginal.

Consume buffer

När du använder marginalen mellan två beroende uppgifter kommer slutdatumet för den ena uppgiften inte att flyttas i förhållande till slutdatumet för den ändrade uppgiften.

Tänk på de 3 uppgifterna i exemplet med skärmdumpen som tillhandahålls.

 1. Välj festlokal, som förfaller den 1 juni.
 2. Organisera catering, som förfaller den 3 juni.
 3. Skicka ut inbjudningar som förfaller den 10 juni.

Välj festlokal blockerar Organisera catering, vilket i sig blockerar Skicka ut inbjudningar.

screenshot_title

Med slack shifting kommer flytt av slutdatum för Organize catering till den 7 juni inte att ha någon inverkan på någon av de andra uppgifterna, eftersom det inte orsakar en slutdatumskonflikt. På samma sätt upprätthålls inte bufferten mellan Organisera catering och Skicka ut inbjudningar - 7-dagars mellanrummet blir ett 3-dagars mellanrum.

I den andra fasen av exemplet blockeras Organisera catering av Välj festlokal. Om du flyttar fram slutdatumet för Organize catering i tid till den 31 maj kommer det att resultera i en konflikt om slutdatum för beroendet. Därför måste slutdatumet för Välj festlokal flyttas fram i tid för att tillgodose detta. Förfallodatumet för Välj festlokal flyttas fram en dag för att respektera beroendet, och får ett nytt slutdatum den 30 maj.

Ignorera slutdatumbuffert

Välj Ingen för att ignorera tiden mellan beroende uppgifter, även om det finns en konflikt. Med det här alternativet kommer marginalen varken att behållas eller minskas. Konflikter mellan slutdatum för beroende uppgifter kommer inte heller att beaktas.

None

Tänk på de 3 uppgifterna i exemplet med skärmdumpen som tillhandahålls.

 1. Välj festlokal, som förfaller den 1 juni.
 2. Organisera catering, som förfaller den 3 juni.
 3. Skicka ut inbjudningar som förfaller den 10 juni.

Välj festlokal blockerar Organisera catering, vilket i sig blockerar Skicka ut inbjudningar.

screenshot_title

Med Ingen vald ignoreras tiden mellan slutdatumen helt. I exemplet ändras förfallodatum och respekterar inte beroenden mellan uppgifterna. Blockerade uppgifter kan fortfarande vara planerade att slutföras innan uppgifter som de är beroende av.

Beaktande av helger

weekend-awareness

Använd helgmedvetenhet för att automatiskt undvika att schemalägga uppgifter på helgerna när du flyttar slutdatum för beroende uppgifter.


Den kritiska linjen på tidslinjen

Tillgänglig på Asana AdvancedEnterprise och Enterprise+ nivåer, samt och tidigare abonnemang på Business och Legacy Enterprise. Besök vår prissättningssida för mer information.

Med kritiska linjen kan du enkelt identifiera vilka uppgifter som är avgörande för att projektet ska kunna slutföras och visualisera dem på din tidslinje. Med kritiska linjen kan du uppmärksamma hinder och hantera projektets tidslinje samtidigt som du har en fullständig överblick över projektet.

Beräkna projektets kritiska linje

Den kritiska linjen är den längsta kedjan av beroende uppgifter som måste utföras för att projektet ska kunna slutföras. Underuppgifter ingår dock inte i beräkningen av den kritiska linjen.

För att beräkna hur lång tid det tar att slutföra ett projekt måste man beakta uppgiftslängden och beroenden mellan uppgifterna, inklusive tidsluckor.

Till exempel:

 • Uppgift B är beroende av uppgift A.
 • Datumintervallet för uppgift A är 1 december till 5 december.
 • Datumintervallet för uppgift B är 10 december till 20 december.

Den totala tiden för den här linjen är 20 dagar.

Det här behövs för att beräkna projektets kritiska linje:

 • Uppgifter med ett slutdatum för att kunna uppskatta uppgiftslängden
 • Uppgiftsberoenden
 • Den sista uppgiften i projektet måste vara beroende av andra uppgifter.

Den kritiska linjen kommer att variera beroende på vilka ändringar som sker i beroenden och slutdatum.

Observera: Den kritiska linjen är tillgänglig för projekt med högst 2000 uppgifter med slutdatum.

 

Markera den kritiska linjen

Klicka på fliken Tidslinje för att visa projektets kritiska linje i din tidslinje.

highlight critical path

Härifrån kan du:

 1. Klicka på trepunktsikonen
 2. Aktivera Markera den kritiska linjen

Den kritiska linjen för projektet kommer att markeras i gult.

Om du inte kan se din kritiska linje direkt i tidslinjevyn bläddrar du till din sista uppgift. Om den här uppgiften inte har några beroenden kommer du bara att se den här uppgiften markerad.

Obs: Din kritiska linje kommer inte att markeras om uppgiften presenterar cirkulära beroenden. Till exempel, A är att blockera B är att blockera C är att blockera A.

Gillar du det du ser? Börja med en 30-dagars gratis Asana -provperiod i dag. Prova gratis

Avsnitt på tidslinjen

Avsnitt ger din projektplan en ny nivå av kategorisering. Du kan se ditt arbete på ditt sätt, dela en plan med fler visuella indikatorer för uppgiftstyper och anpassa planen samtidigt som du vet hur uppgifterna är grupperade.

Sections

Sortera på tidslinjen

Man kan också sortera uppgifterna på tidslinjen efter startdatum, slutdatum eller tilldelad person och sedan spara det som standardvy.

Sort by

För att sortera uppgifter på tidslinjen:

 1. Klicka på ikonen Sortera 
 2. Välj antingen startdatum eller slutdatum eller tilldelad person
 
layout

För att spara vyn kan du klicka på pilen i den nedrullningsbara menyn bredvid projektnamnet och klicka på Spara layout som standard.

När uppgifterna på tidslinjen är sorterade efter startdatum, slutdatum eller tilldelad person försvinner projektavsnitten. För att återgå till avsnitten kan du sortera efter Ingen.

Underuppgifter på tidslinjen

Att visa underuppgifter på tidslinjen hjälper dig att hantera komplexa projekt med många beroende arbetsflöden.

subtask

Det här kan du göra från din tidslinje:

 1. Klicka på pilen till vänster om uppgiftsrutan för att visa dess underuppgifter. Antalet underuppgifter visas bredvid uppgiftens namn.
 2. Klicka på underuppgiften för att se dess uppgiftsdetaljfönster
 3. Ställ in beroenden för underuppgifter med kopplingsikonen genom att dra den till en annan uppgift
 4. Ändra underuppgiftens slutdatum
 5. Visa oplanerade underuppgifter. Klicka på den här länken för att schemalägga dessa underuppgifter i uppgiftsdetaljfönster.

Till skillnad från överordnade uppgifter kan underuppgifter inte skapas från tidslinjevyn. Om du vill skapa en ny underuppgift navigerar du till den överordnade uppgiftens detaljfönster och lägger till den nya underuppgiften. Du kan också lägga till nya underuppgifter från projektets listvy.

Endast den första nivån av underuppgifter visas.

När du expanderar en uppgift för att se underuppgifterna förblir den expanderad när andra besöker tidslinjen. Om du stänger sektionen för underuppgifter förblir den stängd när andra besöker tidslinjen. Alla dessa åtgärder som vidtas på tidslinjen blir tidslinjens standardlayout.

Zoomknappen bör ställas in på dagar eller längre för att visa underuppgifter på tidslinjen.

Filtrera på tidslinjen

Använd projektets verktygsfält för att filtrera tidslinjen enligt dina önskemål.

Filtrera tidslinjen för att visa Ej slutfördaSlutförda eller Alla uppgifter.

Portfoliotidslinje

Tillgänglig på Asana AdvancedEnterprise och Enterprise+ nivåer, samt och tidigare abonnemang på Business och Legacy Enterprise. Besök vår prissättningssida för mer information.

Med portfoliotidslinjen kan du visualisera, dela och justera hur initiativen är ordnade för att utnyttja resurserna på bästa sätt och hålla dina deadliner.

Ta reda på mer om portfoliotidslinjen i vår artikel i vårt hjälpcenter för portfolios.