Kom igång med Asana-mål

Tillgänglig på Asana AdvancedEnterprise och Enterprise+ nivåer, samt och tidigare abonnemang på Business och Legacy Enterprise.
Besök vår prissättningssida för mer information.

 

Den här artikeln beskriver hur du använder funktionen Asana mål. Lär dig hur man framgångsrikt hanterar en organisations mål och grunderna för en målhanteringsprocess med vår Led målhanteringen i din organisationsartikel.

Målöversikt

Målspårning kopplar ihop arbetet med dess syfte. Det håller ditt företag och team samordnade, engagerade och agila inför behov i förändring.

Asana-mål kopplar samman företagsmål och arbete, t.ex. milstolpar, projekt och portfolior, på en och samma plats.

Läs mer om du vill veta hur du kan använda Asana-mål för spårning av företags- och teammål och om hur man kopplar ihop mål med arbete i Asana.

Företagsmål

Företagets mål skapas av ledningens team baserat på organisationens uppdrag och prioriteringar. Varje år förmedlar de strategin som teamen kommer att stödja med sina egna mål.

Skärmen Företagsmål ger dig en översikt över dessa mål.

För att skapa företagsmål:

 1. Gå till fliken med företagsmål och klicka på ”+” -ikonen.
 2. Härifrån kan du ange målets namn, välja en målägare, välja en tidsperiod, besluta om målets integritet och de mätningar du kommer att använda för att mäta framgång.

Teammål

Teammål skapas av team för att stödja företagets mål och mål från andra team.

För att skapa team goals:

 1. Gå till fliken team mål och klicka på knappen + Lägg till mål eller ikonen + bredvid namnet på ditt team.
 2. Härifrån kan du fylla i alla detaljer för team målet.

Mina mål

Använd fliken Mina mål för att snabbt hitta och övervaka de mål du äger. Gå till fliken Mina mål i avsnittet Mål i sidofältet. Här kan du filtrera efter allaöppna och stängda mål.

Vill du prova mål gratis? Registrera dig för en gratis 30-dagars provperiod.

Skapa ett mål

Du kan lägga till ett nytt mål för ett företag eller ett team.

För att skapa ett nytt mål:

 1. Ange ett namn som beskriver resultatet av målet
 2. Tilldela målet till en ägare och definiera om det är ett mål för team eller företag
 3. Välj det team som är ansvarigt för att uppnå målet. Om det är ett företagsmål väljer du företagets namn.
 4. Välj en tidsperiod då målet ska vara slutfört
 5. Välj sekretess för målet
 6. Du kan lägga till medlemmar till målet; de kommer att få aviseringar om kommentarer, statusuppdateringar och andra målaktiviteter.
 7. Du kan göra målet till ett delmål till ett annat överordnat mål
 8. Välj hur du vill mäta framstegen för ditt mål
 9. Klicka på Spara mål

Obs! Du kan ändra ett måls ansvariga team genom att klicka på målet och sedan klicka på Accountable team på höger sida.

Ta bort ett mål

Du kan ta bort ett mål genom att klicka på den nedrullningsbara pilen bredvid målets namn och välja Ta bort mål.

Duplicera ett mål

Du kan duplicera ett mål genom att klicka på den nedrullningsbara pilen bredvid målets namn och välja Duplicera.

 

I fliken Mål för team kan du:

 1. Se en lista med mål som är kopplade till ett team. Du kan klicka på pilen intill målnamnet för att expandera en lista med delmål.
 2. Ändra målets team association, eller ta bort associationen
 3. Redigera ett måls tidsperiod
 4. Visa målets förlopp och klicka för att navigera direkt till målet
 5. Ändra ägaren för de mål som visas

När du ändrar team association flyttas målet till det nya team.

Visa och filtrera dina mål

När du går igenom och granskar mål kan du anpassa vyn med filter för att fokusera på den viktigaste informationen. Läs mer om att visa och filtrera mål.

Målsekretess och måldelning

Mål kan vara öppna för hela företaget eller privata. Privata mål är endast synliga för ägaren och medlemmarna. Läs mer om målsekretess och måldelning.

Förlopp, status och koppling av arbete till mål

Förlopp och status är viktiga indikatorer för hur din organisation spårar sina mål. Att koppla mål till arbete skapar mer tydlighet kring vad som ligger bakom målens förlopp och status. Läs mer om förlopp, status och koppling av arbete till mål.

Målkommentarer, målaviseringar och aktivitetshistorik

Kommentarer

Du kan lägga till kommentarer till målen för att ställa frågor, inleda diskussioner, tillhandahålla ytterligare information eller insikter till alla som har åtkomst till målet i fråga. Genom att kommentera målen kan alla som har tillgång till målen kommunicera och samarbeta i ett sammanhang. Du kan använda målkommentarer för att utarbeta och anpassa mål tillsammans med samarbetspartners och intressenter.

 

Aktivitetshistorik

Målets kommentarer och aktiviteter visas längst ner på målet. Från första början kan du följa målets alla interaktioner.

activity

Se ett historiskt spår av aktivitetsförändringar för att:

 • Utför en tillbakablicksanalys
 • Utvärdera processen för blockerare
 • Prognostisera liknande formade framtida mål
 • Spåra aktiviteten för att ta välinformerade beslut

Målaviseringar

Aviseringar kommer att skickas till inkorgen, mobilen och e-postinkorgen för följande:

Målägarna kommer att få en avisering när:

 • Du läggs till som ägare
 • Du tas bort som ägare
 • Slutdatumet har ändrats
 • Du läggs till som medarbetare
 • Målets status ändras.

Medarbetarna kommer att få en avisering när:

 • Du läggs till som medarbetare
 • Målets status ändras.

Medlemmarna i ett team får inga aviseringar om de inte har lagts till som ägare eller medarbetare. Alla som vill få uppdateringar om mål behöver läggas till som medarbetare.

Typer av mål och mallar

Tillgänglig på Asana Enterprise och Enterprise+ nivåer, samt och tidigare abonnemang Legacy Enterprise.

Måltyper och mallar är kraftfulla funktioner som kan hjälpa dina team att skriva mål som följer de etablerade bästa metoderna som definierats av målprocessens ägare, vilket ökar effektiviteten i organisationens målmetodik.

Med måltyper kan du kategorisera mål som syften, nyckelresultat eller individuella mål, vilket ger dig fullständig kontroll över dina OKR och mål på individuell nivå.

Målmallar gör det möjligt för målprocessens ägare att standardisera mål för hela organisationen genom att automatisera standard attribut för specifika måltyper.

Läs vår artikel om mål och mallar för att lära dig mer om hur dessa funktioner kan förbättra din målsättningsprocess.

Uppdragsbeskrivning

Så här lägger du till eller redigerar en befintlig uppdragsbeskrivning:

 1. Gå till avsnittet mål i sidofältet
 2. Klicka på fliken Företagsmål 
 3. Klicka på uppdrag

Endast din organisations administratörer kan lägga till eller redigera ditt företags uppdragsbeskrivning.

Mina mål-widget

Mina mål gör det enkelt spåra dina mål direkt från startsidan, så att det är tydligt vad det är du behöver göra och varför det är viktigt.

goals widget

För att komma igång kan du lägga till widgeten Mina mål genom att välja den i menyn Anpassa i det övre högra hörnet på startsidan och startsida och dra den från sidofältet till din startsida. Du kan använda trepunktsmenyn för att visa widgeten i full eller halv storlek, beroende på vad du föredrar. Du kan använda filtreringsmenyn i widgeten för att visa öppna mål, stängda mål eller båda. </div >

Fler målresurser

Vanliga frågor och svar om mål

Är mål tillgängligt på Android och IOS?

Ja, mål är tillgängliga men endast som visning på Android och IOS. Endast visning innebär att målen inte kan redigeras eller ändras i mobilversionen av Asana. Om du vill redigera eller ändra ett mål behöver du använda Asanas skrivbordsversion.

Jag har inte Asana Advanced eller äldre Business, kan jag ändå få åtkomst till mål?

Du kommer inte att kunna skapa eller ändra mål, men de kan läggas till som ägare eller medarbetare.

Mål i arbetsytor

Mål är också tillgängliga för arbetsytor som har Asana Advanced eller äldre nivå Business. Eftersom arbetsytor fungerar som ett enda team finns det ingen möjlighet att växla mellan olika team från målets listvy. Alla mål kommer att läggas till på arbetsytans nivå.

Vad händer om jag raderar ett team där mina mål finns?

Om du tar bort teamet raderas inte målen, eftersom de finns på organisationsnivå. Det innebär att du fortfarande kan söka efter dina mål med hjälp av sökfältet om du tar bort ditt team.

Vi rekommenderar dock att alla mål som tilldelats teamet omtilldelas till ett annat lämpligt team innan de tas bort. På så sätt kommer du att kunna filtrera målen med hjälp av det nytilldelade teamet vilket underlättar navigeringen.

Vill du prova mål gratis? Registrera dig för en gratis 30-dagars provperiod.