Visa och filtrera dina mål

 

Tillgänglig på Asana AdvancedEnterprise och Enterprise+ nivåer, samt och tidigare abonnemang på Business och Legacy Enterprise.

Besök vår prissättningssida för mer information.

När du går igenom och granskar mål kan du anpassa vyn med hjälp av filter för att visa den viktigaste informationen.

Är du ny på Asana mål? Kolla in vår artikel Kom igång med Asana mål.

Företagsmål

filter company goals

Från fliken Företagsmål kan du filtrera efter följande:

  1. Målägare
  2. Status
  3. Tidsperiod
 

Teammål

När du söker efter teammål kan du använda teamväljaren för att visa mål som tillhör specifika team.

filter team goals

I fliken Mål för team kan du filtrera mål efter:

  1. Team som målen tillhör
  2. Målägare
  3. Status
  4. Tidsperiod

Du kan välja team som du är medlem i, öppna team eller team för vilka man måste ansöka om medlemskap. Privata team som du inte är medlem i visas inte när du söker.

Mina mål

my goals

I fliken Mina mål kan du filtrera mål efter:

  1. Alla mål
  2. Öppna mål
  3. Stängda mål