Skicka uppgifter till Asana med e-post

Vidarebefordra e-postmeddelanden för att omvandla dem till Asana-uppgifter

Du kan skapa uppgifter och meddelanden genom att skicka e-postmeddelanden till Asana. Observera att du endast kan vidarebefordra e-postmeddelanden till Asana med en maximal storlek på 30 MB.

Så här tolkar Asana ditt e-postmeddelande:

E-postfält Uppgiftsfält:
Skicka e-postmeddelanden till x@mail.asana.com Uppgift i Mina uppgifter
Ytterligare adress läggs till i fältet Till: Tilldelad person
Mottagare av e-postmeddelanden med ”CC” -kopia Uppgiftsmedarbetare
E-postmeddelandets ämne Uppgiftsnamn
E-postmeddelandets text Uppgiftsbeskrivning
E-postmeddelandets bilagor Uppgiftsbilagor

Observera att x i ”x@mail.asana.com” inte är en variabel.

Skicka uppgifter via e-post till dina Mina uppgifter

Om du vill skapa uppgifter i dina Mina uppgifter via e-post skickar du ett e-postmeddelande till x@mail.asana.com. Som standard kommer x@mail.asana.com att skapa en uppgift i den arbetsyta eller den organisation som är associerad med din e-postadress.

Så här ändrar du den organisation eller arbetsyta som är associerad med din e-postadress:

 • Klicka på din profilbild till höger om det övre fältet.
 • Välj Mina inställningar
 • Välj fliken E-post-vidarebefordran
 • Välj den organisation eller arbetsyta som du vill associera med din e-postadress

På fliken E-postaviseringar har du möjlighet att lägga till fler e-postadresser till ditt konto. När du lägger till en ytterligare e-postadress till ditt Asana-konto, observera att om du lägger till en e-postadress som redan är kopplad till ett annat Asana-konto kommer båda kontona att slås samman. Det är en oåterkallelig förändring.

Skicka uppgifter till projekt med e-post

Du kan skicka ett e-postmeddelande för att skapa uppgifter direkt i ett Asana-projekt.

Varje projekt i Asana har en unik e-postadress som kan användas för att skapa uppgifter i projektet.

Desktop.png

Så här hittar du ett projekts e-postadress:

 1. Klicka på den nedrullningsbara pilen bredvid projektnamnet i Projektåtgärder
 2. Klicka på Importera och välj sedan E-post

Du kan manuellt identifiera projektets e-postadress genom att använda projektets unika ID:

 • Öppna valfritt projekt.
 • Ditt projekt-ID är den siffersträng som finns i projektets URL (den bör se ut så här https://app.asana.com/0/projectID/list).

Om du vill skapa en uppgift i ditt projekt via e-post skickar du ett e-postmeddelande till x+projectID@mail.asana.com. Om ditt projekt-ID till exempel är 123, skickar du ett e-postmeddelande till x+123@mail.asana.com.

Skapa uppgifter direkt från din e-postinkorg med tillägget Asana för Gmail eller integreringen Asana för Outlook.

Observera att användare bara kan skapa uppgifter i projekt som de redan är medlemmar i om inte både projektet och teamet är offentliga. I det här fallet kan användare skapa uppgifter utan att bli medlem i projektet.

E-postmeddelanden

Du kan lägga upp meddelanden till dina team eller projekt genom att skicka ett e-postmeddelande.

 

E-post till teammeddelanden

Team ID (1).png

Längst ner på varje teams meddelandesida finns en e-postadress. E-postadressen för alla teammeddelanden är [TeamID]@mail.asana.com

 

E-post till projektmeddelanden

Project ID (1).png

Längst ner på varje projekts meddelandesida finns en e-postadress. E-postadressen för alla projektmeddelanden är [ProjektID]@mail.asana.com

Skicka ett e-postmeddelande till den adressen om du vill skapa ett inlägg i det teamet eller projektet. Du kan även vidarebefordra till andra personer om du vill lägga till dem som medarbetare till meddelande.

Inom organisationer kan du bara skicka meddelandeinlägg via e-post från din företags-e-postadress.

Om du till exempel hörde till organisationen acme.com kan du bara lägga upp ett meddelande via e-post genom att skicka ett meddelande från din e-postadress @ acme.com, även om du har andra e-postadresser kopplade till ditt användarkonto.

Försäkra dig om att alla personer du inkluderar i fälten Kopia till eller Till har åtkomst till din arbetsyta, din organisation eller ditt projekt i Asana och att du använder den e-postadress som är kopplad till deras Asana-konto. Om de inte har åtkomst får du en avisering om att uppgiften inte kunde skapas.

Automatisk vidarebefordran av e-post

Om du vill skapa uppgifter i Asana för e-postmeddelanden som du mottar regelbundet, kan du vidarebefordra dem automatiskt. Gör så här om du vill vidarebefordra e-postmeddelanden automatiskt till Asana:

 1. Skapa ett e-postkonto för vidarebefordran.
 2. I Asana lägger du till avsändare@ till din organisation eller arbetsyta och lägger till den e-postadressen i Asana och i projektet du skickar e-posten till.
 3. Logga ut från ditt Asana-konto och logga in med kontot för vidarebefordran. Stäng sedan av kontots e-postavsieringar
 4. Ställ in ditt avsändare@ -konto så att det automatiskt vidarebefordrar e-post till ditt Asana-projekt. Här följer instruktionerna för vanliga e-postkonton:

Varje gång avsändare@ tar emot ett e-postmeddelande kommer det att vidarebefordras till Asana-projektet och tilldelas till det vidarebefordrande kontot. De här uppgifterna kan sedan enkelt omfördelas.

Autentisering av e-post

För att skydda ditt konto mot potentiellt nätfiske och e-postförfalskning kräver vi att e-postservern som skickar din e-post är korrekt konfigurerad för din e-postdomän. Servern måste vara konfigurerad så att domänen för avsändar-adressen stämmer överens med domänen för  från-adressen. Om så inte är fallet får du ett felmeddelande som indikerar att adresserna inte stämmer överens och att du måste kontakta administratören för din e-postserver för att lösa detta.

 

Gillar du det du ser? Börja med en 30-dagars gratis Asana Business-provperiod i dag.

Prova gratis