Sekretess och säkerhet

I den här artikeln kommer du att lära dig mer om Asana: s datahanteringsrutiner, säkerhetsfunktioner som förbättrar kontots skydd och dataexportfunktioner.  

E-postmeddelanden om inloggningsdetektering

Ett e-postmeddelande kommer gå ut till Asana-användare när en ny inloggning detekteras på deras konton.

Det här e-postmeddelandet kommer att skickas ut till användare när de använder en kombination av webbläsare och IP-adress för första gången.

Det här gäller för inloggningar med användarnamn/lösenord och Google SAML-baserad autentisering av enkel inloggning (SSO).

Reproduktion, säkerhetskopiering och återskapande av data

Asana använder Amazons relational database service (RDS) för att hantera alla användardata. Databasen reproduceras synkront så att vi vanligtvis kan återhämta oss från ett databasfel på några sekunder.

Som en extra försiktighetsåtgärd tar vi regelbundet ögonblicksbilder av databasen och flyttar dem säkert till ett separat datacenter så att vi kan återställa dem någon annanstans vid behov, även i händelse av ett regionalt Amazon-haveri.

Läs mer om Amazons relational database service här.

Exportera projektdata

Du kan exportera dina egna data per projekt till de textbaserade filformaten JSON eller CSV. Det senare kan visas i ett kalkylprogram såsom Microsoft Excel eller Google Sheets.

Exportera genom att:

 1. Klicka på den nedrullningsbara pilen från sidhuvudet
 2. Välj Exportera/skriv ut
 3. Välj antingen JSON eller CSV.

Förutom projekt kan du exportera en sparad sökning eller dina Mina uppgifter.  

JSON

Om du väljer JSON-alternativet öppnas en länk till JSON-filen i en ny flik. URL: en är en permalänk, tillhandahålls som https, och är föremål för åtkomstkontroll. Endast personer som kan se innehållet i Asana kommer att kunna läsa in innehållet i JSON-URL: en, och endast när de är inloggade i Asana.

JSON kan konverteras till andra format - fråga din it-kontakt eller sök på nätet för att få veta mer (vi tillhandahåller inga konverteringsinstruktioner).

CVS

Om du väljer CSV-alternativet laddas CSV-filen ner till din dator från din webbläsare.

Exportera team-CSV

Administratörer och superadministratörer i en betalande organisation eller avdelning kan exportera teamlistor till CSV i adminkonsolen genom fliken team.

premium org

Från din adminkonsol:

 1. Gå till fliken team 
 2. Klicka på Exportera CSV

Du kommer att få ett e-postmeddelande med länken till filen att ladda ned.

Ladda ner listan över dina team så att du får en bättre förståelse för de olika teamen i din domän och även en lista över medlemmarna i varje team samt medlemsdetaljer.

I den nedladdade CSV-filen finns följande fält:

 • Team
 • Antal medlemmar
 • Sekretess
 • Skapad den
 • Skapad av
 • Beskrivning
 • Medlem (e-postadress)
 • Medlemmar med begränsad åtkomst (e-postadress)
 • Väntande inbjudningar (e-postadress)

Fullständig exportering av en organisation

Tillgänglig på Asana Enterprise+ -nivån, samt och tidigare abonnemang på Legacy Enterprise.

Med det här alternativet kan administratören eller superadministratören för en organisation exportera alla projekt, uppgifter och meddelanden i en hel organisation via organisationsinställningarna eller Asana API.

 

För att begära en fullständig export av din organisation:

 1. Klicka på ditt profilfoto i det övre fältet och välj Adminkonsol
 2. Gå till fliken inställningar 
 3. Välj export av domän

En fullständig export av en organisation kommer att innehålla alla borttagna projekt och team samt alla uppgifter som har tagits bort under de senaste 30 dagarna innan din begäran skickas in.

När exporten är klar får administratören en länk för att ladda ned data. Exporterade data kommer att tillhandahållas endast i form av en JSON-fil. Det är inte möjligt att få de exporterade uppgifterna i form av en CSV-fil.

JSON-filen innehåller följande:

 • uppgifter (inklusive namn och ID)
 • created_at
 • modified_at
 • uppgiftsbeskrivning
 • slutförd-status (sant/falskt)
 • assignee_status (senare, kommande, i dag, inkorg)
 • completed_at
 • due_on
 • arbetsyta/team (inklusive namn och ID)
 • num_likes
 • tilldelad person
 • gillningar
 • taggar
 • medarbetare (inklusive namn och ID)
 • projekt (inklusive namn och ID)
 • anpassade fält
 • avsnitt: samma information som uppgifter
 • kolumnnamn (tavlor)
 • bilagor (inklusive bilder, PDF-filer och videofiler)
 • comments
 • underuppgifter
 • projektets slutdatum
 • projektägare
 • projektstatusar
 • meddelanden
 • uppgiftsmallar
 • projektmallar

Exportera dina organisationsdata med hjälp av Asanas API

Använd servicekonton för att säkerhetskopiera dina data och automatisera fullständiga organisationsexporter via Asana API. På så sätt kan du:

 • Granska hela innehållet i din organisation regelbundet
 • Lagra tillfälliga säkerhetskopior av dina Asana-data i dina egna system.

Datasekretess och applikationssäkerhet

Automatiserade kontroller

Asana använder alltid en SSL-anslutning.

All dataåtkomst i Asana är föremål för kontroller för att säkerställa att ingen utanför ditt företag någonsin ser eller ändrar dina data.

Asana följer bästa praxis inom alla områden av applikationssäkerhet och förhindrar vanliga webbattacker.

Medlemmar och gäster

Alla fullvärdiga medlemmar i din arbetsyta eller din organisation har åtkomst till data som inte har märkts som privat av andra medlemmar. Läs mer om uppgiftsbehörigheter

Gäster har åtkomst till data i projekt och uppgifter som de uttryckligen har lagts till i. Läs mer om medlemmar och gäster.  

Asana-teamet

Asana-medarbetare är bundna av sekretessavtal, men har åtkomst till dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att diagnostisera och åtgärda problem gällande produkten. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretess.  

Fysisk säkerhet och nätverkssäkerhet

Alla Asanas servrar finns i säkra, SOC 2-granskade datacenter. Alla servrar är utrustade med brandväggar som tillåter endast den minimala trafik som krävs för att driva tjänsten, och åtkomsten till servrarna är begränsad till Asanas anställda med legitima åtkomstbehov.

Vi erbjuder ingen Asana -version som du kan köra på dina egna servrar (på plats).

Ytterligare information

 

Var denna artikel till hjälp?

Thanks for your feedback