Asana och efterlevnad av globala handelsregler

Översikt

USA har tillsammans med andra länder regler kring exportkontroll och ekonomiska sanktioner som förbjuder export av vissa varor och tjänster. Det innebär att Asana för närvarande inte kan ge åtkomst till sin plattform eller tillhandahålla andra produkter och tjänster till personer eller företag i följande länder och regioner som omfattas av handelsembargo:

  • Kuba
  • Iran
  • Nordkorea
  • Syrien
  • regionerna Krim, Donetsk eller Luhansk i Ukraina.

Asana har heller inte tillåtelse att ge en nekad part åtkomst till plattformen eller andra Asana-produkter och -tjänster. Detta innebär att personer som finns med på den amerikanska regeringens lista över sanktionerade parter eller på en annan lista över begränsade parter inte kommer att kunna få åtkomst till Asana. Om du vill veta om du finns med på någon av USA: s listor över nekade parter kan du besöka sidan här.

Vad innebär detta för dig?

trade compliance prompt

Om du har fått detta eller ett liknande meddelande får vi inte ge dig åtkomst till vår plattform eller våra tjänster och din möjlighet att ladda ned, få tillgång till eller använda Asanas plattform och andra Asana-tjänster kan vara begränsad.

Vi vill även påminna om att du är ansvarig att följa tillämpliga lagar om efterlevnad av globala handelsavtal och är förbjuden att exportera, återexportera, överföra eller tillgängliggöra Asanas plattform, produkter eller tjänster, direkt eller indirekt, till någon nekad part.

Om du tror att du har fått det här meddelandet felaktigt, antingen på grund av din plats eller din identitet, kan du kontakta oss genom att gå till Asana-support.

 

Letar du efter ett bättre sätt att hantera ditt arbete? Börja med en 30-dagars gratis Asana-provperiod. Prova gratis