Asana EU-datacenter

För att tillgodose våra kunder i hela EU-regionen har vi lanserat ett datacenter i Frankfurt, Tyskland, som i dag är tillgängligt för Asana Enterprise+ -kunder. Data Residency kan köpas som ett tillägg i Enterprise. Kontakta ditt team för mer information

Asana har ingått partnerskap med Amazon Web Services för att erbjuda lagring med hög tillförlitlighet och prestanda i regionen. Med tillgång till ett regionalt datacenter kan kunderna lättare följa både interna datapolicyer och myndighets- och tredjepartsförordningar som ständigt utvecklas, för att upprätthålla kraven på datahemvist.

Datacenter i EU: vanliga frågor - Vad du behöver veta

Vilka data lagras i datacentret i EU?

Behöriga Asana kunder kan välja att ha alla sina kunddata, inklusive team, projekt, uppgifter, domän/CSV-exporter och bilagor, lagrade i det europeiska datacentret (primärt i Tyskland och säkerhetskopierat i Irland). Profildata såsom e-postadress och lösenord kommer även fortsättningsvis att lagras i USA.

Kommer alla uppgifter att behandlas inom EU?

Nej, data kan behandlas utanför EU, t.ex. för supporttjänster och i linje med din användning av Asana. Ta en titt på listan över underbiträden som finns här.

Mitt företag är inte etablerat i EU. Kan jag fortfarande lagra mina data där?

Ja! Din geografiska plats begränsar inte din möjlighet att lagra data i det europeiska datacentret.

Kommer något att ändras vad beträffar service eller dataåtkomst om jag flyttar mina data till det europeiska datacentret?

Nej, din verksamhet kommer fortsatt att ha tillgång till samma fantastiska Asana-upplevelse som i dag.

Vilka ramverk för sekretess- och dataskydd följer datacentret i Europa?

Asana har etablerat ett omfattande sekretess- och dataskyddsprogram. Vi åtar oss att samarbeta med kunder och leverantörer för att tillgodose deras globala behov av efterlevnad av sekretess, inklusive att följa Dataskyddsförordningen, den brittiska Dataskyddsförordningen, den schweiziska federala lagen om dataskydd, den israeliska lagen om sekretess och den sydafrikanska Poppi-lagen. Asana är även ISO 27701-certifierad. ISO 27701 är en standard för hantering av sekretessinformation som stödjer efterlevnad av internationella sekretesslagar.

Vilka ramverk för efterlevnad av säkerhet och dataskydd har Asana slutfört?

Asana har framgångsrikt slutfört SOC 2-granskningarna (typ 1) och (typ 2), ISO 27001, ISO 27018, ISO 27017 och ISO 27701. Kunddata är krypterade vid vila och vid överföring och skyddade vid inter-regionala säkerhetskopieringar.

Låt oss göra fantastiska saker tillsammans

Lanseringen av det här datacentret är bara det senaste exemplet på våra fortsatta investeringar i funktioner på Enterprise-nivå och global efterlevnad av sekretess. För att läsa mer om varför fler än en miljon team i 190 länder förlitar sig på oss för att skydda sina data kan du besöka Asana sekretesspolicy och Asana sekretess.

Är du redo att komma igång?

Kontakta vårt försäljningsteam i dag.