Lär dig mer om Asana Premium-funktioner

Den här artikeln hänvisar till Premium, en av Asana: s äldre nivåer. För information om Asana: s nya nivåer kan du besöka de dedikerade sidorna för Asana Starter, Advanced, Enterprise och Enterprise+.

Se vår prissättningssida för mer information.

Asana Premium -funktioner*

Asana Premium tillhandahåller följande funktioner utöver de som redan ingår i Asana Personal, vår kostnadsfria nivå.

Enklare projekthantering

 • Formulär - Fånga upp rätt information varje gång för en projektsammanfattning eller förfrågan. Formulären är direkt kopplade till projekten, så när de väl har skickats in kan du spåra alla på ett och samma ställe.
 • Anpassade fält- Skapa anpassade fält som är nedrullningsbara, som har siffror eller text i projekt och portfolior när du vill samla in information på ett enhetligt sätt, spåra statusen och sortera och filtrera information (såsom kolumner i kalkylark). Du kan också få aviseringar när anpassade fält ändras.
 • Uppgiftsanknytningar - märk en uppgiftsanknytning som väntande på en annan för att hålla komplexa projekt i fas och se till att rätt arbete utförs vid rätt tidpunkt.
 • Startdatum och starttider - Anpassa målsättningarna för ditt team och förhindra att uppgifter och beroenden glider av. Schemalägg uppgifter med precision som sträcker sig över dagar eller på minutnivå. Att ställa in dessa är så enkelt som att klicka på fältet för slutdatum och lägga till önskat startdatum, tid och slutdatum.
 • Tidslinje- En Gantt-liknande vy som visar hur projektdelar hänger ihop och som hjälper dig att starta projekt på rätt sätt och hålla deadline.
 • Asana-skapade mallar- Använd våra färdiga mallar när du snabbt vill lägga till nya arbetsflöden i Asana som baserats på våra bäst praxis. Du kan anpassa mallarna ytterligare för att matcha ditt arbetsflöde efter behov.
 • Anpassade mallar- Standardisera vanliga arbetsflöden genom att skapa anpassade mallar som alla kan använda.
 • Verktyg för arbetsflöde - Samordna arbetet mellan team genom att automatisera processer. Skapa effektiva arbetsflöden visuellt, koppla samman team och organisera projekt smidigt.
 • Jira Cloud & Server integrering- Brygga planeringen i Asana med utvecklingen i Jira. Övervaka Jira-ärenden direkt i uppgifterna i Asana.
 • Regler - Effektivisera uppgifter och skapa arbetsflöden. Ställ in utlösare för att aktivera regler och automatiskt utföra åtgärder som att tilldela uppgifter när slutdatum är fastställda.

Rapportering och insikter om förloppet

 • Milstolpar- Gör projektmålen tydliga och håll ditt team motiverat genom att sätta upp milstolpar som viktiga framstegsmarkörer.
 • Statusuppdateringar- Gör en status uppdatering på några sekunder som du kan dela med relevanta intressenter. Du kan också spara uppdateringsmallar och använda grafer från panelen i uppdateringarna.
 • Panel - Här finns anpassade realtidsdiagram som hjälper dig att förstå var arbetet kan vara blockerat eller ur spår, med möjlighet att exportera diagram till PNG.*
 • Sparade avancerade sökningar- Spara sökningar som baserats på specifika kriterier så att det blir lättare att hitta arbete igen, eller göra bedömningar utifrån dina sökkriterier.
 • Rapportering för ett obegränsat antal projekt- Universell rapportering erbjuder lättsmälta visuella data. Kombinera diagram för en snabb översikt över viktiga mätvärden.

Hitta en balans mellan sekretess och transparens

 • Inställningar för sekretess - Projekt och team kan göras privata eller öppna beroende på om du vill skydda känsligt arbete eller göra det öppet för hela organisationen.    
 • Adminkontroller - Utse en administratör för att hantera användare och team och konfigurera Google SSO för sin organisation.†
 • Projekt med enbart kommentarsåtkomst - Förhindra oavsiktliga ändringar i dina projekt eller mallar och låt vissa projektmedlemmar endast skriva kommentarer till uppgifter, samtidigt som de fortfarande har åtkomst till informationen i projektet.
 • Google SSO-Logga enkelt in på Asana med Google SSO. Klicka bara på Använd Google-konto på inloggningssidan.

Få ut det mesta ur Asana

 • Fler medlemmar - Köp ett abonnemang för hela ditt team, avdelning eller företag. Du kan också bjuda in gäster så att även leverantörer, entreprenörer och andra medverkande kan arbeta med dig.
 • Obegränsat antal gratisgäster- Bjud in så många gäster du behöver utan att lägga till platser i din prenumeration. När du väljer att uppgradera en organisation räknas inte gästerna in i det totala antalet platser.
 • Prioriterad support- När du har en fråga till vårt team eller behöver felsökningstips kan du hoppa över kön och få all den hjälp du behöver.
 • Resurser för användarframgång - Se till att ditt team lyckas med hjälp av Asana genom våra resurser för användarintroduktion, inspelade utbildningar, tillgång till vår kundcommunity och läromedel från vårt team för användarframgång.†
 • Asana Academy - navigera i Asana med självförtroende. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren användare. Upptäck Asana hjälpresurser här.

*Alla Asana Premium funktioner ingår även i Asana Business och Legacy Enterprise planer.

†Endast tillgängligt för organisationer och avdelningar som har Premium, Business och Legacy Enterprise. Inte tillgänglig med en team prenumeration.

Observera att den här artikeln hänvisar till Premium, en av Asana: s äldre nivåer. För information om Asana: s nya nivåer kan du besöka de dedikerade sidorna för Asana Starter, Advanced, Enterprise och Enterprise+.

Se vår prissättningssida för mer information.