Tavelvy

 

Med tavelvyn kan du organisera arbetet på samma sätt som med post it-lappar som du flyttar mellan olika avsnitt. Den ger en tydlig, visuell överblick och är lika effektiv för ett projekt som listvyn. Lägg till objekt i tavlan, dra och släpp dem sedan för att flytta dem eller följ arbetet genom flera faser.

boards

Skapa ett tavelprojekt

Create a board view for your project 1

Skapa ett nytt projekt genom att klicka på knappen Snabbinfoga i det övre fältet. Välj Projekt i den nedrullningsbara menyn. Klicka på +Tomt projekt.

Ett popup-fönster visas och gör det möjligt för dig att lägga till dina projektdetaljer. Här kan du välja Tavla som din projektlayout och standardvy. Klicka sedan på Skapa projekt.

Create a board view for your project 2

Skapa ett avsnitt

Get started by adding sections

Klicka på + Lägg till avsnitt. Ett nytt avsnitt visas så snart du namnger det i rubrikfältet.

Använd avsnitten som kategorier för att gruppera relaterat arbete eller som olika faser såsom ”Klar”, ”Pågående” och ”Slutfört” för att spåra specifika arbetsflöden.

Lägga till uppgifter

add tasks board view.png

För att lägga till uppgifter i din tavelvy kan du:

1. Klicka på knappen +Lägg till ny och välj Lägg till uppgift 

2. Klicka på + -knappen intill avsnittsnamnet

3. Klicka på +Lägg till uppgift längst ned i avsnittet

Lägga till en omslagsbild och fler alternativ

Högerklicka på uppgiften för att lägga till en omslagsbild till uppgiften. Välj Lägg till omslagsbild i menyn och välj från vilken plats du vill ladda upp bilden.

adding a cover image in board view (1).png

När du har laddat upp din bild kan du visa den senaste bilden, visa ingen bild eller lägga till en ny omslagsbild.

Massåtgärder för uppgifter

Du kan tillämpa massåtgärder för uppgifter genom att hålla ned kommandotangenten på enheten och välja de önskade uppgifterna.

Ett verktygsfält visas när du har markerat dina valda uppgifter.

bulk actions 1

Från verktygsfältet kan du:

 1. Redigera ett projekt eller avsnitt
 2. Kopiera uppgiftslänkar
 3. Ta bort uppgifter
 4. Klicka för att visa fler alternativ

Fler alternativ

Klicka på trepunktsikonen i verktygsfältet för massåtgärder för att visa fler alternativ.

bulk actions 2

Dra och släpp

Du kan dra och släppa uppgifter och avsnitt för att omorganisera ditt arbete eller flytta det genom olika faser. Projektmedlemmar kan omorganisera uppgifter efter behov och medarbetarna kommer att få uppdateringar när uppgifter flyttar mellan avsnitt. På så att är alla informerade.

Create new tasks with the plus button, then drag and drop them to the appropriate sections and assign and give a due date

Du kan dra flera uppgifter till ett annat avsnitt samtidigt med hjälp av kommandot Ctrl/Cmd + klick.

Hantera avsnitt

Byt namn på och ta bort avsnitt

Manage sections in Asana boards project

För att redigera namnet på ett avsnitt eller ta bort det:

 1. Klicka på trepunktsikonen till höger om avsnittstiteln
 2. Du kan välja att byta namn på avsnittet
 3. Du kan välja att ta bort avsnittet

Avsnitt måste vara tomma för att de ska kunna raderas. Flytta uppgifter till andra avsnitt eller radera dem för att rensa ett avsnitt.

Filtrering och sortering

Anpassa listvyns layout

customize board view and save for everyone.png
 1. Du kan filtrera och sortera uppgifter med hjälp av alternativen längst upp till vänster i varje projekt.
 2. För att spara din layout klickar du på trepunktsikonen och klickar på Spara för alla.

Om du klickar på Spara för alla så sparas projektvyn för alla du samarbetar med.

 
save project view as default.png

För att spara tavlan som din standardvy, klicka på trepunktsikonen bredvid fliken Tavla och klicka på Ange som standard.

Anpassade fält

Anpassade fält är det första steget för att spåra alla typer av arbete i Asana. Du kan ge ännu mer information om varje uppgift och spåra dem på det sätt som passar teamet bäst.

Hantera anpassade fält

custom fields

Få åtkomst till och hantera de anpassade fälten i ett tavelprojekt:

 1. Klicka på knappen Anpassa 
 2. Klicka på + Lägg till anpassat fält eller ställ in knappen till höger för att aktivera ett anpassat fält. Blå innebär att fältet är aktiverat.

Visa anpassade fält i ett tavelprojekt

view fields

Klicka på en uppgift i ditt tavelprojekt för att visa uppgiftsdetaljerna.

Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Se hur det fungerar i praktiken med en 30-dagars gratis Asana-provperiod. Prova gratis.

Du kan söka efter uppgifter i specifika avsnitt i tavelprojekt med hjälp av verktyget för avancerad sökning.

section search

När du har öppnat avancerad sökning och valt ett projekt:

 1. Klicka på pilikonen intill tavelprojektet och välj ett avsnitt
 2. Klicka på Sök

Antal underuppgifter i tavlor

Du kan också se antalet underuppgifter i en uppgift direkt i tavelprojektet.

subtask board

Antalet underuppgifter visas bredvid uppgiftsnamnet i ditt tavelprojekt.

Expandera underuppgifter

Klicka på pilen intill underuppgifterna i tavelvyn för att expandera och visa dem.

expand subtasks
 
Vill du lära dig mer? Upptäck alla funktionerna i Asana-projektvyer.