Servicekonton

Tillgänglig på nivåerna Asana Enterprise och Enterprise+, samt på och tidigare abonnemang på Legacy Enterprise.

Besök vår prissättningssida för mer information.

Med servicekonton kan superadministratörer i Asana få fullständig åtkomst till all data i sin organisation och exportera den via Asana API, vilket ger mer kraftfulla rapporteringsalternativ och underlättar byggandet av automatiseringar och integreringar.

Hitta mer information om hur du använder Asana API.

Obs! Servicekonton är inte tillgängliga för divisioner.

Med servicekonton kan du:

  • Skapa regelbundna säkerhetskopior av data
  • Automatisera hantering av användare och åtkomst baserat på företagets policyer
  • Automatisera återkommande administrativa uppgifter, t.ex. hantering av teammedlemmar och rensning av inaktiva projekt
  • Lägga till anpassade verksamhetsregler som utlöses av åtgärder i Asana
  • Exportera din organisations data med hjälp av Asana API
  • Bygga organisationsspecifika integreringar mellan andra interna verktyg och Asana, samt mycket mer.

Superadministratörer kan när som helst se listan över servicekonton via fliken Appar i sin adminkonsol, och byta namn på eller ta bort auktorisering av konton som inte längre behövs. Du kan ge servicekonton ett namn och en profilbild samt åtgärdspunkter på samma sätt som du skulle göra med ett vanligt användarkonto.

Använd servicekonto-tokens som substitut på organisationsnivå för personliga åtkomsttokens.

add service account

Lägga till ett servicekonto:

  1. Klicka på fliken Appar i adminkonsolen
  2. Klicka på Servicekonton
  3. Klicka på knappen Lägg till servicekonto 

Hantera servicekonton

edit service account

Klicka på trepunktsikonen intill ett befintligt servicekonto och klicka på Redigera.

Servicekonton har fullständig programmeringsåtkomst till din organisations data. Var noga med att inte hårdkoda servicekonto-tokens i dina program, och att regelbundet granska och avauktorisera tokens som inte längre används.

delete service account

I fönstret Redigera servicekonto kan du spara dina ändringar eller ta bort servicekontot.

Du kommer inte att kunna logga in på Asana som ett servicekonto. Servicekonton interagerar endast med din organisation via Asanas API.