Asana för Salesforce

Integreringen mellan Asana och Salesforce är tillgänglig för alla Business- och Enterprise-kunder.

Försäljningsteam behöver samarbeta med tvärfunktionella team genom hela försäljningscykeln. Med hjälp av Asana för Salesforce kan du starta upp nya faser i arbetet för dina kollegor som använder Asana och få insyn i arbetes framfart.

Asana för Salesforce-integreringen är fördelaktig för organisationer eftersom den gör att försäljningsteam effektivt kan samarbeta med andra tvärfunktionella teammedlemmar genom hela försäljningscykeln, och för att den därmed påskyndar processen för att ingå avtal. Den automatiserar även överlämnandet mellan försäljnings- och efterförsäljnings-/implementeringsteam, reducerar manuellt arbete och gör allting tydligare.

Du kan sömlöst koppla dina erbjudanden till dina mål genom att integrera Asana-mål och Salesforce, vilket eliminerar behovet av manuella uppdateringar och ger en korrekt representation av din verksamhetspåverkan.

Översiktsvideo om Asana for Salesforce-integrering

Läs mer om att ansluta Asana med Salesforce genom att titta på vårt Power up your work: Connecting Asana och Salesforce-webbinarium.


Installationskrav

Asana-krav

Integreringen mellan Asana och Salesforce är tillgänglig för alla Business- och Enterprise-kunder.

SFDC-krav

Asana för Salesforce-integreringen är optimal för Lightning men även kompatibel med Salesforce Classic. Observera att det kan finnas vissa skillnader i konfigureringssteg mellan Classic och Lightning.

Vi har stöd för Enterprise- och Unlimited-utgåvorna.

installation

Du måste ha rollen som Salesforce-administratör för att installera Asana för Salesforce-integreringen. Du behöver även ha ett Asana-konto.


Installation

Asana for Salesforce-integrering - Kom igång

Du kan kontakta din administratör för att konfigurera integreringen eller ta del av hela instruktionsdokumentet.  

Asana och Salesforce processautomatisering

Samarbeta med tvärfunktionella team och automatisera processer mellan Asana och Salesforce. Läs mer om Asana och Salesforce processautomatisering.

Asana-mål och Salesforce

Anslut Asana-mål till Salesforce för att övervaka påverkan och få en korrekt bild utan manuella uppdateringar. Läs mer om Asanas mål och Salesforce.