Jira Server

Översikt

Asana för Jira Server är en integrering som förstärker samarbetet och synligheten mellan team som arbetar i Asana och Jira.

Integreringen erbjuder Jira Server-användare liknande funktioner som i Jira Cloud-integreringen.

Den gör det möjligt för företags- och produktteam (som ägnar största delen av sin tid åt att planera och hantera arbete i Asana) att sömlöst samarbeta och spåra arbete med teknikteam (som planerar och utför arbete i Jira). Syftet är att optimera planeringen genom att spåra sprintar och i slutändan ge Asana-användare insyn i utvecklingsfasen i Jira.

Asana för Jira Server överbryggar klyftan mellan planeringsfaserna i Asana och utvecklingsfaserna i Jira, från utförande till leverans.

Den skapar och övervakar Jira-ärendenas status i Asana-uppgifter.


Installationskrav

Asana-krav:

Asana för Jira Server-integreringen är tillgänglig för alla Premium-Business- och Enterprise-kunder.

Jira-administratören måste ha följande tillgängligt för de första stegen i installationen:

 • Ett Asana-konto
 • Ett betalabonnemang

Letar du efter ett bättre sätt att hantera ditt arbete? Börja med en 30-dagars gratis Asana-provperiod. Prova gratis.


Jira-krav:

Jira Software Server eller Data Center-instanser stöds och konfigureras enligt kraven som anges i länken nedan. Om du vill ha support för en speciell version kan du se listan på Jira Marketplace.

Välj Asana för Jira Cloud-integreringen om du använder Jira Cloud.


Installera

Föra att skapa applikationslänken måste Jira-administratören installera insticksprogrammet från Jira Server Marketplace. Jira-administratören måste slutföra de första stegen och därefter kan Asana-användarna lägga till integreringen till projekten de har åtkomst till.

Jira-administratörens installering:

Jira-administratören måste sedan klicka på ”Connect to Asana” för att autentisera applikationen.

 • Du kommer att bli uppmanad att ge behörighet med Asana.
 • När det är gjort kan du välja en lämplig Asana-domän att ansluta till den nya integreringen.
 • När du ser en bekräftelse i Jira innebär det att du har slutfört de nödvändiga stegen från Server. Resten kan slutföras av Asana-användarna.

Asana-användare:

 1. Gå till projektet i Asana du vill lägga till integreringen i.
 2. Klicka på Anpassa längst upp till höger på skärmen, bläddra ned i menyn och klicka på Lägg till app add apps

  Om du under autentiseringen får meddelandet ”Din Asana-instans har inte lagts till i Jira Server” kan du gå tillbaka till steget för Jira-administratörens installering. Se till att Asana-organisationen är autentiserad, att rätt arbetsyta är vald och att den visas i ”Administration” i Jira Server. 

Jira server

När det är klart läggs appen till i projektet. Användarna bör se ett Jira Server-fält i uppgifter där de kan lägga till befintliga eller skapa nya Jira-ärenden i Asana.

Jira Server field

Om det är första gången du försöker lägga till appen i ett projekt kommer du att gå igenom flera autentiseringsflöden i Jira och Asana. Du kommer därefter att kunna länka ärenden till uppgifter i projektet.


OAuth 2.0 för Jira Server och Jira Data Center

Vi har stöd för OAuth 2.0 för versionerna 8.22 eller senare av Jira Server och Jira Data Center.

Det finns två olika sätt att installera en integrering för Jira Server och Jira Data Center. Med installationsprocessen för OAuth 1.0 måste kunderna installera Asana för Jira Server-tillägget från Atlassian Marketplace.

Med OAuth 2.0 är det här steget inte nödvändigt för att aktivera installationsprocessen, vilket innebär att en Jira-administratör kan utföra hela installationsprocessen direkt från sin Jira-instans.

Installationsinstruktioner
steg för steg

Det är endast Jira-administratörer som kan utföra den här processen.

 1. Generera länken för applikationens autentiseringsuppgifter:
 • Klicka på kugghjulsikonen för att öppna den nedrullningsbara menyn Applications (
 • Öppna applikationslänkar i den nedrullningsbara menyn
 • Skapa en ny inkommande applikationslänk med följande parametrar:
 1. När du har tryckt på ”Save” får du tillgång till autentiseringsuppgifterna: ”Client ID” och ”Client secret”. Håll sidan öppen eftersom du behöver informationen i steg 5.
 2. Öppna installationssidan genom att ange https://jira-api.integrations.asana.plus/setup i en separat flik i webbläsaren.
 3. Logga in på ditt Asana-konto och bekräfta att du godkänner att bevilja behörigheter genom att klicka på Tillåt. Välj en Asana-arbetsyta som du vill integrera din Jiira-instans med.
 4. Du behöver ange följande information:
 • JIRA-domän: JIRA-domänen du vill ansluta till. Din Jira-instans måste vara tillgänglig från det offentliga internet. Om din Jira-instans endast är tillgänglig via ditt företagsnätverk eller ett VPN kommer detta inte att fungera.
 • ”Client ID”: från steg 2.
 • ”Client secret”: från steg 2.
 • Klicka på Spara
 1. Du blir därefter ombedd att ge Asana behörighet att komma åt din Jira-domän. Klicka på Tillåt om du vill fortsätta.

Funktioner

Du kan nu använda integreringen för att länka en befintlig Asana-uppgift till ett befintligt Jira-ärende, eller skapa ett nytt ärende.

Länka en Asana-uppgift till ett befintligt Jira-ärende

Du kan lägga till ett befintligt ärende i den nedrullningsbara menyn i Jira Server-fältet.

add field

Du behöver bara ange Jira-ärendets URL eller skriva ärendets namn i textfältet.

url

Härifrån kan du öppna ett Jira-ärende, ge feedback och ta bort ett ärende från en uppgift.


Skapa Jira-ärende från Asana-uppgift

Välj Skapa nytt ärende i Jira Server-fältet i Asana-uppgiften.

create issue

En ny popup-ruta visas som du behöver fylla i. Försök att fylla i alla fälten (särskilt projekt- och ärendetyp). Du kan även lägga till bilagor från Asana-uppgiften.

create issue

Klicka på ”Create issue”.

Asana kommer att skapa ett ärende med relevant information från de ifyllda fälten.

När du har skapat eller länkat ett ärende ser du den uppdaterade informationen om ärendet i Asana-uppgiften. Du kan bara lägga till ett Jira-ärende i varje Asana-uppgift.


När du har skapat Jira-ärendet får du information i realtid om ärendets status, prioritet och tilldelade person från en Jira-widget. Klicka på den för att se mer.

asana changes


Alla ändringar som gjorts i Jira-ärendet kommer att synas i Asana nästa gång du laddar sidan.


Huvudfunktioner

 • Överbrygga klyftan mellan planeringsfas och överlämnande: Projektledare kan sömlöst skapa ett Jira-ärende i Asana när teknikuppgifterna är redo att utföras. Planeringen har redan skett i Asana och produktchefen kan enkelt gå över till teknikavdelningen för att göra sprintplaneringen i Jira. Integreringen sparar tid och förhindrar inkonsekvent information.

 • För att spara tid och optimera ditt arbetsflöde kan du automatisera skapandet av Jira-ärenden via funktionen Regler. Läs mer.

Adding rules jira

I popup-fönstret Lägg till regel:

 1. Klicka på Skapa nytt ärende under Jira Server
 2. Fyll i alla fält i rutan Skapa nytt ärende 
 3. Klicka på Skapa regel för att automatisera skapandet av Jira Server-ärenden.
 • Ökad transparens i utvecklingsarbetet i Jira: Asana-användare har insyn i arbetet som sker i Jira och de kan uppdatera intressenter och kunder om viktiga utgivningsdatum, buggfixar, etc. På samma sätt vill produktchefen ha flexibiliteten att kunna spåra, planera och utföra Jira-arbete i Asana. Det är en win-win.

Se nedan om du vill se en lista på de vanligaste frågorna om Asana för Jira Server-integreringen.

 • Integreringen använder OAuth som auktoriseringsstandard. Användare behåller sin behörighet tills OAuth-token går ut eller tills någon upphäver den.

 • Du måste auktorisera ditt Jira-konto för att länka befintliga Jira-ärenden till en Asana-uppgift eller för att skapa ett nytt Jira-ärende i Asana.

Så här kontrollerar du om du använder Jira Server

 • Gå till URL: en du använder för att logga in på ditt Jira-konto.

 • Om din webbadress har denna struktur: ".atlassian.net" använder du Jira Cloud och är inte berättigad att använda serverintegreringen. Du kommer att behöva använda Cloud-versionen.

 • Om URL: en inte ser ut så här: ".atlassian.net" ska du använda Jira-servern och kan använda den här integreringen.

Vem initierar den första Jira-integreringen?

En Jira-administratör måste skapa en applikationslänk för din serverinstans för att du ska kunna ansluta till Asana. Detta behöver bara göras en gång. När det väl är gjort kan användare i Asana autentisera sig individuellt när de vill lägga till projekt.

Är det en enkelriktad eller dubbelriktad integrering?

 • När en användare skapar ett nytt Jira-ärende eller länkar till ett befintligt Jira-ärende från Asana, skickar vi följande från Asana till Jira:
 1. Uppgiftsnamn
 2. Beskrivning
 3. Bilagor
 • Den här informationen blir en del av det nya Jira-ärendet. Den här dataöverföringen från Asana till Jira är dock en engångshändelse som sker under skapandet av ett nytt Jira-ärende, och det är också den enda gången som vi överför data från Asana till Jira.

 • När Jira-ärendet har skapats visar Jira-widgeten skrivskyddade data från det länkade Jira-ärendet. Tekniskt sett synkroniserar widgeten bara data direkt från Jira till Asana. Jira-widgeten fungerar på samma sätt när du länkar ett befintligt Jira-ärende till en Asana-uppgift.

Hur fungerar behörigheterna?

 • När du skapar ett nytt Jira-ärende i Asana följer integreringen Jiras behörighetsmodell. Det innebär att en användare bara kan skapa ett Jira-ärende om personen har behörigheter att göra det i Jira. Det är den enda möjligheten för en användare att skriva in data i Jira (för att skapa ett nytt Jira-ärende). På liknande sätt är det också den enda möjligheten för integreringen att läsa Asana-data.

 • Integreringen läser Asana-data och skapar ett nytt Jira-ärende genom att skriva in (valfritt) Asana-uppgiftsinformation (uppgiftsnamn, beskrivning och bilagor) i det nya Jira-ärendets fält (ärendenamn, etc.).

 • På samma sätt kan användare endast länka befintliga Jira-ärenden till en Asana-uppgift om:

 • De har auktoriserat sitt Jira-konto

 • De har åtkomst till de specifika Jira-ärendena i Jira.

 • När ett ärende har länkats till en Asana-uppgift styrs läsbehörigheterna av Asanas behörighetsmodell. Om en användare till exempel länkar ett Jira-ärende till uppgiften XYZ, kan Asana-användare med åtkomst till Asana-uppgiften XYZ se (skrivskyddad) det länkade Jira-ärendets data. Om du vill hålla Jira-data privat i Asana har du möjlighet att göra dina projekt eller uppgifter privata.

Kan vi skapa eller länka Asana-uppgifter till Jira-ärenden i Jira?

Nej. Integreringen kräver att du skapar en uppgift i Asana och sedan länkar den till ett befintligt Jira-ärende.

Så här avauktoriserar man integreringen eller växlar Jira-konto

Användare kan ta bort auktoriseringen genom att i Jira återkalla åtkomsten till Asana för Jira Server-integreringen.

 1. Gå till Account Settings > Connected Apps > klicka på Revoke Access

Nästa gång användaren försöker bifoga eller skapa ett nytt Jira-ärende kommer han eller hon uppmanas att auktorisera sig på nytt.

Om du vill ansluta en annan Jira Server-instans till din Asana-arbetsyta kontaktar du Asana Support.