ServiceNow och Asana

Asana för ServiceNow

Med Asanas ServiceNow Spoke-integrering kan organisationer enkelt integrera Asana i befintliga verktygsöverskridande arbetsflöden och minska det manuella arbete som krävs för att samarbeta effektivt.

IT- och verksamhetsteam som använder ServiceNow för att automatisera arbetsflöden kan skapa ett flöde som utlöser en uppgift, ett projekt eller ett godkännande i Asana. Dessa utlösare kan till exempel vara att eskalera kundförfrågningar till relevanta supportteam, skapa spårningsobjekt för interna HR- eller IT-förfrågningar eller begära godkännande från finans- eller HR-avdelningen för en budget- eller lönefråga.

Installationskrav

Asana-krav

Integreringen mellan Asana och ServiceNow är tillgänglig för alla Asana Business- och Enterprise-kunder.

ServiceNow-krav

Asana för ServiceNow är byggt på Now-plattformen och kräver ett integrationHub-abonnemang på ”Starter” -nivå eller högre.

Installation

Du måste vara en ServiceNow-administratör för att installera Asana för ServiceNow-integreringen. Du behöver också ha ett Asana-konto med ett Business- eller Enterprise-abonnemang.

Installera integreringen:

 • Logga in på ServiceNow.
 • Gå till ”System Application” > ”All Available Applications” > ”All”.
 • Ange ”Asana” i sökfältet och hitta Asana Spoke.
 • Klicka på ”Get/Install”.
 • När installationen är slutförd går du till ”System Web Services” > ”REST Message”.
 • Klicka på Asana och sedan på Get OAuth Token under ”Related links”.
 • Autentisera en Asana-användare - den här användaren kommer att tillskrivas alla åtgärder som vidtas i Asana från Flow Designer.

Åtgärder som stöds

supported actions

När installationen är färdig kan du hitta åtgärder som stöds genom att söka efter Asana i Flow Builder. Du kan sedan välja från en lista över standardåtgärder.

Följande Asana-åtgärder kan utföras i Flow Builder:

Uppgifter:

 • Skapa uppgift
 • Uppdatera uppgift
 • Hämta uppgiftsdata.
 • Kopiera uppgift

Projekt:

 • Kopiera projekt (baserat på projekt-id).
 • Hämta projektdata.

Du kan inte använda ett project_template_id för att kopiera projekt.

Godkännanden:

 • Skapa godkännande.
 • Ta bort godkännande
 • Uppdatera godkännande.

Bilagor:

 • Bifoga en bilaga till en uppgift eller ett godkännande.
 • Hämta bilagor från en uppgift eller ett godkännande.

Användningsfall

Med tanke på flexibiliteten hos ServiceNow-plattformen är det här inte en fullständig lista utan speglar några vanliga användningsfall:

Tilldela arbete automatiskt när en incident inträffar

Ledningsteam för IT-tjänster som använder ServiceNow för att automatisera incidenthantering kan skapa ett flöde som utlöser en uppgift i Asana för kundansvariga team direkt när incidenter av olika allvarlighetsgrader inträffar. Om IT-avdelningen registrerar ett allvarligt prestandaproblem i ServiceNow, utlöser det automatiskt en Asana-uppgift för marknadsföringsavdelningen att bevaka kundnöjdheten och förbereda reaktiv kommunikation.

Eskalera förfrågningar som kräver arbete utanför ServiceNow

Interna serviceteam som använder ServiceNow för att spåra och hantera ärenden från anställda får ofta förfrågningar som kräver åtgärder utanför ServiceNow, till exempel att uppfylla hårdvaruförfrågningar eller arbetsplatsförfrågningar.

Letar du efter ett bättre sätt att hantera ditt arbete? Börja med en 30-dagars gratis Asana-provperiod. Prova gratis