Instagantt + Asana

Instagantt är en webbapp som skapar Gantt-diagram för att hjälpa dig att visuellt planera projekt och schemalägga uppgifter med teamet. Du kan skapa startdatum, ställa in en förloppsprocent och länka uppgifter.

Konfiguration

Skapa ett Instagantt-konto. Du kan registrera dig med en e-postadress eller via Asana genom att använda Asana Connect

connect projects

Välj vilka av dina Mina uppgifter-listor och -projekt i någon av dina arbetsytor eller organisationer du vill synkronisera med Instagantt.

Du kan skapa grupper av upp till tio projekt från olika arbetsytor och organisationer. Inom en grupp kan du sortera uppgifter efter projekt eller avsnitt inom projekten.

disconnect projects

Ta bort projekt från Instagantt

Så här kopplar du från ett projekt eller Mina uppgifter:

 1. Klicka på ikonen för projekt i sidofältet
 2. Klicka på kugghjulsikonen bredvid projektnamnet
 3. Klick Koppla bort

Kom igång

De projekt som du har synkroniserat sorteras efter arbetsyta och organisation i sidofältet i Instagantt. De kommer att vara sorterade på samma sätt som i Asana. Du kan omorganisera dem i Instagantt utan att det ändrar hur de är organiserade i Asana.

Visa projekt

view projects

Så här visar du ett projekt i Instagantt:

 1. Navigera till sidofältet
 2. Välj projekt

Inställningar av projekt färger i Asana kommer att reflekteras i Instagantt.

Slutdatum och färger

Uppgifter visas i Instagantt i 3 färger:

 • Grön - uppgifter som har slutförts i tid.
 • Blå - uppgifter i fas som ska slutföras i tid.
 • Röd - försenade uppgifter som inte är slutförda.
due dates

Om en uppgift inte har ett slutdatum visas den inte i diagrammet, men du kan enkelt lägga till uppgiften genom att klicka där du vill att dess fält ska börja.

Märka uppgifter som slutförda från Instagantt

Du kan märka uppgifter som slutförda direkt från Instagantt och då märks de även som slutförda i projektet i Asana.

mark complete

Så här märker du en uppgift som slutförd:

 1. Klicka på kryssrutan intill uppgiftsnamnet

De ikryssade uppgifterna kommer att märkas som slutförda i projektet i Asana.

Skapa uppgifter från Instagantt

Du kan skapa uppgifter direkt från Instagantt som då även visas i projektet i Asana.

add taks

Skapa en uppgift i Instagantt genom att klicka på knappen + Lägg till uppgift. Instagantt låter dig ställa in ett uppgiftsnamn och en tilldelad person.

Uppgiftsdetaljer i Instagantt

Du kan visa och redigera en uppgifts detaljer direkt från Instagantt.

Visa eller redigera en uppgifts detaljer genom att välja en uppgift så att uppgiftens detaljer visas. Ändringar av detaljer som görs i Instagantt reflekteras i Asana.

Med Instagantt går det att göra följande:

task description

Fördjupning

Skapa beroenden

Du kan sammanlänka uppgifter för att visa beroenden mellan uppgifter.

set dependency

Så här skapar du ett beroende:

 1. Håll muspekaren över uppgiften.
 2. Dra beroendesättaren till den uppgift den kommer att vara beroende av

remove dependency

Så här tar du bort ett beroende:

 1. Håll muspekaren över uppgiften och klicka på skiftnyckelikonen 
 2. Välj Unlink from...
 3. Välj den uppgift du vill ta bort länken från

Om uppgiften har flera beroenden kan du antingen avlänka ett beroende eller alla beroenden.

Start- och slutdatum för uppgifter

Du kan klicka och dra en uppgift i Instagantt för att ändra start- och slutdatumet för en uppgift. Läs mer om startdatum i Asana.

Dra uppgiften till vänster för att ändra startdatumet eller till höger för att ändra slutdatumet.

Filtrera uppgifter

Du kan filtrera uppgifter i Instagantt efter start- och slutdatumberäknade timmarförloppsstatus och tilldelad person.

filter

Visa eller dölj slutförda uppgifter

I Instagantt kan du visa alla uppgifter eller dölja slutförda uppgifter.

completed tasks

Så här ändrar du hur uppgifter ska visas:

 1. Klickalternativ
 2. Välj Slutförda uppgifter sedan:
 3. Välj vilka uppgifter du vill ska visas.

Exportera Instagantt-diagram

Om du vill skriva ut eller lägga till ett Instagantt-diagram i en presentation kan du exportera diagrammet som en bild och PDF.

exported

Exportera genom att:

 1. Klicka på ”Exportera och dela
 2. Välj ett av alternativen

Omsynkronisering med Asana

Om ändringar har gjorts i Asana och du vill att ändringarna ska reflekteras i Instagantt ska du klicka på synkroniseringsmolnet i det högra hörnet för att synkronisera om projekten.

Letar du efter ett bättre sätt att hantera ditt arbete? Börja med en 30-dagars gratis Asana -provperiod. Prova gratis.

Var denna artikel till hjälp?

Thanks for your feedback