Innehållskalender

Skapa en innehållskalender i Asana

Det finns några olika sätt att skapa din innehållskalender. För att komma igång snabbt:

 1. Använd vår innehållskalendermall.
 2. Importera ett befintligt kalkylark som du för närvarande använder för att spåra innehållsarbete.

Komma åt alla Asana-mallar

GIF demonstrating how to access templates in Asana from the +button in the top bar

Om du är gratisanvändare, föredrar att bygga din egen innehållskalender från grunden eller vill få tips om bästa praxis för Asana-projekt kan du börja med dessa steg.

Tips för att hantera och arbeta med en innehållskalender

1. Visualisera allt innehållsarbete i en enda kalender (och på andra sätt)

När du hanterar en innehållskalender vill du förmodligen se den i en kalendervy. På så sätt kan du se hela ditt publiceringsschema på ett ställe och justera datum utan att använda ett separat verktyg. Kalendervyn sparar tid eftersom den fylls i med dina befintliga innehållsuppgifter med deadliner.

GIF of how to use calendar view in Asana and reschedule on calendar

I allmänhet ger projektvyer dig olika sätt att visualisera projektdata, allt från deadliner i en kalender till statusuppdateringar, eller att visa alla bilagor i ditt projekt.

SCREENSHOT showing all different Asana project views and tabs

2. Spara tid och undvik misstag genom att skapa en mall för vanliga innehållsprocesser

De flesta innehållsteam upprepar processer såsom redaktion- och granskningscykeln. I stället för att förlora tid genom att börja från början och eventuellt glömma steg eller lämna luckor kan du skapa malluppgifter som har beroenden.

 1. Skapa en ny uppgift i ditt innehållskalenderprojekt och ge den namnet ”MALL - kopiera mig för nytt innehåll”.
 2. Lägg till underuppgifter för alla saker du gör varje gång du skapar innehåll. Till exempel: skiss, första utkast, granskning, redigering, publicering, delning med försäljningsavdelningen, osv. Skapa underuppgifter genom att skriva Tab + s
 3. Se till att intressenterna påbörjar sin del av arbetet vid rätt tidpunkt genom att lägga till uppgiftsberoenden. Klicka på ikonen... och sedan på Märk som beroende av. De personer som tilldelas en uppgift får ett meddelande när uppgiften de väntar på är slutförd så att de kan börja utan att först behöva skicka frågor om arbetet snart är klart eller av misstag missa en överlämning.
SCREENSHOT of how to create a task dependency in Asana

3. Fånga in relevanta detaljer för kreativa sammanfattningar och genomför dem snabbare med hjälp av formulär

Kreativa sammanfattningar hjälper innehållsteam att samla in viktiga detaljer om en uppgifts mål, målgrupp och krav, men de kan bromsa den kreativa processen om de inte fylls i ordentligt eller försvinner i ett dokument. Skapa i stället ett formulär för kreativa sammanfattningar som är direkt kopplat till ditt innehållskalenderprojekt för att säkerställa att ditt team börjar med den information de behöver (i termer som de förstår).

SCREENSHOT of creative campaign project brief form created in Asana

Alla kan skicka in formulär - även de som inte använder Asana - om du skickar formulärlänken till dem. Inskickade formulär blir en uppgift i ditt innehållskalenderprojekt så att det kan prioriteras.

När du är redo att arbeta med det nya innehållet skapar du en kopia av uppgiften för innehållsmallen. Klistra sedan in de kreativa sammanfattningarna från formuläret i uppgiftsbeskrivningen.

4. Nå deadliner med tydligare granskningar och godkännanden

Att få tillgångar granskade och godkända kan ta längre tid än nödvändigt och kräva ständig kommunikation som bara leder till ofullständig feedback. I stället kan team använda aviseringar om regler och anpassade fält för att få arbetet att gå igenom godkännanden på ett tydligt och snabbt sätt:

GIF approval workflow with custom fields in Asana to show when work is ready or already approved

 1. Lägg till projektregler så att uppgifter automatiskt tilldelas till rätt person, slutförs eller flyttas till andra projektavsnitt i takt med att de förlöper.
 2. Använd aviseringar för anpassade fält för att hålla intressenter informerade om förloppet. De får aviseringar om fälten uppdateras från till exempel ”Feedback behövs” till ”Godkänd”.
 3. Granskarna kan lämna feedback direkt på bilderna med korrektur. Varje feedback skapar en genomförbar underuppgift så att skaparen kan spåra och implementera feedback om det behövs.

GIF of image proofing workflow in Asana

5. Förhindra dubbelarbete genom att spåra innehållsuppgifter i fler än ett projekt

I vanliga fall är innehållet du skapar inte isolerat - kanske är det en del av en större kampanj eller ett arbete som ett annat team är beroende av. Utan Asana kan teamet kanske inte se det arbete som utförs i andra projekt eller initiativ, vilket kan leda till att arbetet utförs dubbelt eller att själva samordningen av arbetet blir tidskrävande.

GIF approval workflow with custom fields in Asana to show when work is ready or already approved

I stället kan du lägga till uppgifter i flera projekt för att spara tid utan att du behöver kopiera arbete eller hantera det på olika ställen. Uppgiften förblir förstås densamma i alla projekt som du lägger till den i, så alla filer och kommentarer finns kvar och intressenterna ser dem i det sammanhang som är mest meningsfullt för dem.

Tips för att rapportera om arbetet med innehållskalendern och dess förlopp

Om du vill veta hur du skapar rapporter för att analysera din innehållsproduktion kan du börja här.

För att få uppdateringar om innehåll som du publicerar och dess status kan du börja här.

Håll koll på hur det går för ditt innehåll så att du i tid kan upptäcka hinder eller arbete som riskerar att bli försenat

För att kunna publicera innehållet i tid måste redaktörerna försäkra sig om att arbetet fortskrider väl mot leveransdatumet. Genom att använda anpassade fält för ”innehållsfas”, ”prioritet” och ”godkännandefas” kan du sortera ditt projekt efter dessa kategorier för att kontrollera innehållet i olika faser och övervaka prioriteringar proaktivt.

SCREENSHOT of advanced search report results in Asana
 1. När du vill sortera ditt projekt klickar du på filtreringsikonen uppe till höger.
 • Välj det anpassade fält som du vill sortera efter.
 • Om till exempel en blogguppgift med slutdatum i morgon är märkt som ”inte påbörjad” kan du @omnämna den som tilldelats uppgiften direkt från uppgiften för att se om slutdatumen behöver flyttas. Eller om en högprioriterad broschyr inte har godkänts ännu behöver du inte skicka ett panikmeddelande till alla och fråga om den är färdig för att tryckas.

  Resurser för planering och hantering av en innehållskalender

  Tar du lättare till dig information visuellt? Vill du se hur våra användare hanterar sina innehållskalendrar? Kolla in de här resurserna:

  Resurser Länk
  Mall för innehållskalender Använd mall
  Videohandledning Se hur man använder Asana
  Kurs på begäran Registrera dig för Asana Academy
  Fallstudier Se hur Discovery Digital StudiosAutodesk och Hubspot hanterar sina innehållskalendrar med Asana.
  Anslut till gemenskapen Delta i en kommande utbildning eller starta en tråd på vårt forum 
  Blogg med tips för innehållskalendern Läs blogg
  Tips för kalender för sociala medier Läs blogg

  Att planera en innehållskalender i kalkylark och separata kalendrar gör det svårt att se slutdatum, veta hur det går för innehållet och hålla reda på filer. I stället kan teamen planera, hantera och arbeta med innehåll i ett och samma projekt så att det blir lättare att publicera arbete på högsta nivå.