Kampanjhantering

Så här skapar man ett projekt för en marknadsföringskampanj i Asana

Det finns några olika sätt att skapa ditt kampanjprojekt. För att komma igång snabbt:

 1. Börja med vår kampanjmall och anpassa den efter teamets behov.
 2. Importera ett befintligt kalkylark som du för närvarande använder för att spåra kampanjarbete.

Komma åt alla Asana-mallar

GIF demonstrating how to access templates in Asana from the +button in the top bar

Om du är gratisanvändare, föredrar att skapa ditt egna kampanjprojekt från grunden eller vill få tips om bästa praxis för Asana-projekt kan du börja här.

Bjud in byråer som du samarbetar med som gäster

Om du vill ha extra smidiga kickoffer och kampanjgenomföranden kan du överväga att bjuda in de byråer du arbetar med som gäster till ditt projekt. På så sätt kan de se dina övergripande kampanjplaner och du kan klargöra förväntningar kring deadliner och leveranser - och därigenom lansera relevanta kampanjer med bra timing.

Titta på den här korta handledningen för att se hur du bjuder in gäster till Asana.

Tips för att hantera och arbeta med marknadsföringskampanjer

Nu när du har skapat projektet hjälper de här tipsen dig att hantera projektet när arbetet börjar.

1. Starta upp kampanjen med en tydlig sammanfattning och ange roller

SCREENSHOT of Overview view showing project brief and roles for a marketing campaign project

Alla som arbetar med en kampanj tittar vanligtvis på sammanfattningen för att försäkra sig om att de håller sig till det övergripande målet och budskapet. Genom att lägga in sammanfattningen på fliken Översikt  i projektet blir den lätt åtkomlig när som helst, vilket gör att kampanjcheferna slipper bli kontaktade varje gång någon inte kan hitta ett dokument.

Ställ in roller på fliken Översikt så att alla vet vem de ska vända sig till för godkännanden eller frågor.

2. Kartlägg din projektplan (och justera efter behov) med tidslinjen

Lyckade marknadsföringskampanjer har många viktiga deadliner och beroenden som leder fram till lanseringsdagen. Tidslinjen hjälper dig att kartlägga dem i din plan innan du börjar med att säkerställa att alla delar passar ihop för att uppnå ditt mål.

GIF of project plan creation with Asana Timeline feature

Skapa en plan för en marknadsföringskampanj med tidslinjen:

 1. Skapa uppgifter för kampanjens alla att göra-listor i listvyn.
 2. Klicka på fliken Tidslinje högst upp i projektet för att växla till tidslinjevyn.
 3. Dra och släpp uppgifterna för att schemalägga dem på tidslinjen. Om du identifierar konflikter kan du också dra och flytta uppgifterna för att omplanera dem.
 4. Utöka datumintervallen för uppgifterna så att de tilldelade personerna bättre kan planera in tiden de behöver för att hålla deadlinerna.
 5. Om uppgifterna måste slutföras i en viss ordning skapar du beroenden genom att hålla muspekaren över en uppgift och sedan dra punkten till en tillhörande uppgift.

När arbetet har kommit igång kan tidslinjen även hjälpa dig att snabbt hantera konflikter innan de får din plan att spåra ur. Om till exempel dina kampanjlandningssidor tar längre tid än väntat, kan du flytta de beroende uppgifterna i tidslinjen. De tilldelade personerna aviseras automatiskt när deras deadliner justerats. Arbetet kan börja vid rätt tidpunkt - utan att orsaka förvirring, extra möten eller panik när det redan är för sent.

3. Fånga in relevanta detaljer för kreativa sammanfattningar och genomför dem snabbare med hjälp av formulär

Kreativa sammanfattningar hjälper marknadsföringsteam att samla in viktiga detaljer om en kampanjs mål, målgrupp och krav, men de kan bromsa den kreativa processen om de inte fylls i ordentligt eller försvinner i ett dokument. Skapa i stället ett formulär för kreativa sammanfattningar som är direkt kopplat till ditt kampanjprojekt för att se till att ditt team börjar med den information de behöver (i termer som de förstår).

SCREENSHOT of a campaign brief form created in Asana

Alla kan skicka in formulär - även de som inte använder Asana - om du skickar formulärlänken till dem. När formuläret har skickats in blir det till en uppgift i ditt kampanjprojekt så att det kan prioriteras.

Skapa ett formulär genom att följa de steg som beskrivs här.

4. Förhindra dubbelarbete genom att spåra kampanjuppgifter i fler än ett projekt

Kampanjarbete är ofta kopplat till andra marknadsföringsaktiviteter - till exempel som en del av en produktlansering eller rekryteringsinsatser. Utan Asana kan teamet kanske inte se det arbete som utförs i andra projekt eller initiativ, vilket kan leda till att arbetet utförs dubbelt eller att själva samordningen av arbetet blir tidskrävande.

GIF multihome the same task into multiple Asana projects for content calendar and launch project

 1. Skriv Tab + P och sedan namnet på ytterligare projekt där du vill lägga till en uppgift.

Lägg till uppgifter i flera projekt för att spara tid utan att behöva kopiera arbete eller hantera det på olika ställen. Uppgiften förblir förstås densamma i alla projekt som du lägger till den i, så alla filer och kommentarer finns kvar och intressenterna ser dem i det sammanhang som är mest meningsfullt för dem.

5. Nå deadliner med tydligare granskningar och godkännanden

Att lättare kunna ge och implementera kampanjfeedback kan vara avgörande för om kampanjen går obemärkt förbi eller blir en viral succé. Följ i stället de här stegen för att få arbetet att gå igenom godkännanden på ett tydligt och snabbt sätt:

GIF approval workflow with custom fields in Asana to show when work is ready or already approved

 1. Lägg till projektregler så att uppgifter automatiskt tilldelas till rätt person, slutförs eller flyttas till andra projektavsnitt i takt med att de förlöper.
 2. Använd aviseringar för anpassade fält för att hålla intressenter informerade om förloppet. De får aviseringar om fälten uppdateras från till exempel ”Feedback behövs” till ”Godkänd”.
 3. Använd godkännanden för att klargöra när tillgångarna är redo för slutligt godkännande. Om en tillgång kräver godkännande från flera intressenter kan du överväga att lägga till underuppgifter för godkännande till en överordnad uppgift som innehåller tillgången så att du kan hålla reda på alla godkännanden på ett och samma ställe.
 4. Granskarna kan lämna feedback direkt på bilderna med korrektur. Varje feedback skapar en genomförbar underuppgift så att skaparen kan spåra och implementera feedback om det behövs.

GIF of image proofing workflow in Asana

Vår integrering med Adobe Creative Cloud gör det möjligt för kreatörer att läsa feedback direkt i Adobe-appen där de arbetar vilket vägleder dem samtidigt som de sparar tid på att slippa växla mellan olika sammanhang och verktyg.

SCREENSHOT of Adobe Creative Cloud integration with Asana task visible in Adobe program

Detta gör det lättare att ge och ta emot feedback eftersom granskarna kan klargöra sina idéer och skaparna kan bestämma hur de ska införliva dem eller inte (och hålla ett register på ett och samma ställe).

6. Spara tid på varje kampanj och missa aldrig några viktiga steg med våra mallar

Även om varje lansering inte är exakt likadan finns det vanligtvis en uppsättning uppgifter som måste utföras varje gång. I stället för att ödsla tid på att återskapa planen för varje kampanj (eller förvara mallen i ett dokument som inte är kopplat till arbetsfiler och instruktioner) kan du skapa och spara kampanjmallar i Asana.

GIF of saving an Asana project as a template to reuse

 1. Utforma ditt grundläggande kampanjarbete som uppgifter i ett projekt. Tilldela inte uppgifterna och lägg inte till några slutdatum om det inte alltid är samma person som slutför samma uppgifter varje gång.
 2. Klicka på... i projektsidhuvudet och välj Spara som en mall.
 3. Om du vill begränsa vem som kan ändra mallen, kan du göra den till ett projekt med enbart kommenteringsrättigheter
 4. För varje kampanj kan du kopiera mallen genom att klicka på den orangea + -knappenProjekt, och sedan gå till fliken där organisationens sparade mallar finns.
 5. I takt med att du förbättrar dina kampanjaktiviteter allt mer kan du uppdatera mallen för att säkerställa att du inte upprepar tidigare misstag eller använder inaktuella strategier.

Voila! Nu kan du komma i gång med vilken kampanj som helst med bara några få klick.

Tips för att rapportera om kampanjarbetet och -förloppet

1. Lägg upp statusuppdateringar och se projektaktiviteter i Översikt

SCREENSHOT of a project status update in Asana with activity feed showing task updates

När kampanjarbetet börjar ta fart kan du gå till fliken Översikt för att publicera uppdateringar och se en löpande lista över projektaktiviteter. I statusuppdateringen kan du dra och släppa höjdpunkter till dina uppdateringar för att dela diagram eller milstolpar. Asana sparar din mall för statusuppdateringar om du vill använda samma format varje gång.

2. Använd ditt projekt som mötesagenda för effektivare möten

Regelbundna möten hjälper dig att kontrollera att det görs framsteg och att allt hålls samman. Om du använder ditt kampanjprojekt som en mötesagenda vid samtal med din byrå eller tvärfunktionella partner, blir det lättare att se hur arbetet fortskrider och vilka ämnen som verkligen behöver tas upp. Därigenom kan ni fokusera på att diskutera strategier och idéer i stället för att ägna er åt allmänna uppdateringar.

Under mötet kan du skapa arbetsuppgifter för åtgärdspunkter när de dyker upp så att de inte glöms bort.

3. Hantera prioriteringar och organisera kampanjarbetet med anpassade fält

Om du är van vid att använda kalkylark brukar du kanske sortera och filtrera kolumner så att det blir lättare att se viktiga detaljer. Anpassade fält kan gör detta men på ett mycket kraftfullare sätt, eftersom de spårar informationen i arbetskontexten (i stället för på en plats som bara kampanjchefen kan se).

Om du till exempel lägger till ett anpassat fält för "prioritet" i ditt kampanjprojekt kan du prioritera varje uppgift så att alla teamkollegor vet vart de bör rikta sin uppmärksamhet. Sedan kan du sortera ditt projekt efter prioritet så att de högst prioriterade uppgifterna visas överst och därmed hålls i fas.

Du kan också se dina uppgifter på tidslinjen efter anpassat fält vilket gör att du bättre kan visualisera planer och upptäcka problem baserat på färg.

4. Bevaka förlopp och hantera personal i flera kampanjer med portfolior och arbetsbelastning

När teamledare vill få statusuppdateringar och se innehållsteamens kapacitet brukar de vanligtvis behöva sammanställa information från möten, e-postmeddelanden eller kalkylark, vilket kan vara tidskrävande och bli fel. Skapa i stället en projektportfolio med din innehållskalender och andra relevanta projekt för att se projektstatus, deadline, prioritet och ägare på ett och samma ställe.

Använd sedan fliken Arbetsbelastning för att visualisera teamets kapacitet i de här projekten baserat på de uppgifter som de redan har tilldelats i Asana. Arbetsbelastning hjälper dig att fatta välinformerade beslut om bemanning så att arbetsbelastningen hålls balanserad och innehållsprojekten i fas.

SCREENSHOT of work being rebalanced between assignees in Workload view

Arbetsbelastning baseras på antal uppgifter som standard, men vi vet att inte alla uppgifter är likadana. Du kan skapa anpassade fält för insats i portfolioprojekt för att få en bättre uppfattning om det totala antalet timmar eller hur mycket insats som har spenderats på varje uppgift.

Resurser för planering och hantering av kampanjer

Tar du lättare till dig information visuellt? Vill du se hur våra användare hanterar sina marknadsföringskampanjer? Kolla in de här resurserna:

Resurser Länk
Mall för marknadsföringskampanj Använd mall
Kurs på begäran Registrera dig för Asana Academy
Fallstudie Se hur Dow Jones marknadsföring och Culture Amp driver sina marknadsföringskampanjer och sin produktion med Asana
Webbinarium om fallstudie Se hur InVision och Leukaemia Foundation planerar och hanterar marknadsföringskampanjer med Asana
Blogg med kampanjtips Läs blogg
Anslut till gemenskapen Delta i en kommande utbildning eller starta en tråd på vårt forum