Intervjuer

För att intervjua potentiella nya medarbetare krävs samordning mellan flera personer på företaget. Med Asana kan intervjuare, rekryterare och anställande chefer samarbeta kring en uppsättning frågor som ska ställas till varje kandidat. Därigenom säkerställs att samma frågor ställs till alla kandidater utan att frågor ställs mer än en gång till en kandidat. Det är trots allt inte bara kandidaten som vill göra ett professionellt intryck under intervjun. Underlätta hela intervjuprocessen för kandidaten och intervjuarna - med Asana.

Skapa ett mallprojekt för intervjufrågor

Utgå från vår mall för intervjuförberedelse så går förarbetet smidigare.

  1. Skapa ett nytt projekt för en öppen roll och döp projektet till "Intervjufrågor för designansvarig", till exempel. Lägg till en länk i jobbeskrivningen i projektdokumentet. Inkludera instruktioner för intervjuare om att tilldela uppgifter till sig själva och kryssa för dem när de ställer frågor.

  2. Bjud in anställningschefen och teamkollegorna som är inblandade i intervjuprocessen från + -knappen längst upp till höger i ditt projekt.

  3. Låt anställningschefen lägga till en uppgift för varje fråga du vill ställa till kandidaterna för den här rollen.

  4. Inled en projektkonversation för att få idéer till andra frågor. Du kan skapa uppgifter direkt från konversationen för att lägga till frågor i listan.

  5. När du har skapat projektet kan du spara det som en mall genom att klicka på det nedrullningsbara projektsidhuvudet och välja Konvertera till mall. När du har sparat kan du kopiera mallen genom att gå till fliken Mallar när du skapar ett nytt projekt.

  6. Intervjuare bör tilldela sig själva frågor för varje kandidat och slutföra uppgiften när alla frågor har ställts.

Interview Questions project in Asana

Med

Asana kan du skapa en samling intervjufrågor och tilldela dem till intervjuare så att alla vet vem som kommer att ställa vilka frågor. På så sätt kan ditt team täcka in fler ämnen när de utvärderar en kandidat.

Tips för att hantera ditt mallprojekt för intervjufrågor

Skapa anpassade fält

Du kan skapa anpassade fält som du kan använda i din intervjumall och som sedan kopieras över när du kopierar mallprojektet. Du kan också skapa ett anpassat fält med siffror så att du kan ge ett betyg från 1–5 på svaren på frågorna.

Build an interview question template in Asana

Lägg till anpassade fält i ditt intervjuprojekt genom att klicka på den blå länken Lägg till anpassade fält högst upp i projektet. Där kan du skapa och hantera dina anpassade fält för poäng på frågor eller annan information som du behöver spåra.

Kommunicera med kommentarer

Använd kommentarsfunktionen på varje frågeuppgift när du vill göra anteckningar. Du kan också göra anteckningar i en ny uppgift och sedan dela den när du blir tillfrågad om intervjufeedback.

Använd avsnitt

Skapa avsnitt för projektet. Dela upp frågorna i de kategorier som är lämpliga för rollen. Vi använder ibland avsnitt som “Beteende,” “Tekniskt,” och “Hantering.”

Skapa ett huvudprojekt

Skapa ett huvudprojekt för allmänna intervjufrågor. När du skapar en ny mall kan du hämta relevanta frågor från det projektet.

Börja inte från noll

Nästa gång ni utlyser en ledig tjänst kan ni använda Asana under hela anställningsprocessen. När du har liknande roller öppna kan du se tillbaka på tidigare mallar för intervjufrågor för att få inspiration.

Om du använder Asana för att spåra intervjufrågorna kommer intervjuprocessen som helhet bli mer organiserad och effektiv, vilket innebär att ni kommer att kunna anställa den bästa kandidaten, snabbare.

 

För att kunna genomföra dina bästa intervjuer någonsin krävs kraften i Asana Premium. Kom igång gratis med en Premium-provperiod.

Starta provperiod