Buggspårning

Skapa ett projekt för buggspårning i Asana

Det finns några olika sätt att skapa ditt projekt. För att komma igång snabbt:

  1. Börja med vår mall för buggspårning och anpassa den efter teamets behov.
  2. Importera ett befintligt kalkylark som du för närvarande använder för att spåra buggar.

Om du vill spåra buggar för specifika funktioner, produkter eller sidor, kan du skapa ett projekt för varje funktion så att buggarna rapporteras på rätt ställe.

Komma åt alla Asana-mallar

GIF demonstrating how to access templates in Asana from the +button in the top bar

Om du är gratisanvändare, föredrar att skapa ditt egna buggprojekt från grunden eller vill få tips om bästa praxis för Asana-projekt kan du börja här.

Tips för att spåra och hantera buggar

1. Spåra buggar på ett enhetligt sätt och identifiera trender med anpassade fält

Om du har använt en mall ser du redan ett par anpassade fält, men om du vill ändra dem eller lägga till fler kan du klicka på den blåa knappen Lägg till anpassade fält längst upp i projektet.

Anpassade fält hjälper dig att spåra viktiga detaljer för varje uppgift, och även att filtrera och sortera projektet - som kolumner i ett kalkylark. Fält såsom källa och prioritet kan hjälpa teamet förstå feedback och se till att åtgärder utförs.

För att göra en snabb uppskattning av buggar med hög prioritet kan du sortera projektet efter anpassade fält så att du kan tilldela teamkollegor uppgifter att åtgärda.

Samla in viktiga detaljer snabbare med formulär

Buggrapportering är avgörande för att lösa problem och lära sig mer om kundernas behov, men det är inte möjligt om du spårar buggarna på olika sätt eller olika platser. Skapa istället ett formulär för buggspårning som är direkt kopplat till ditt projekt. Formuläret säkerställer att buggar registreras på ett enhetligt sätt så att teamet har alla detaljer som behövs för att åtgärda dem.

SCREENSHOT of a bug tracking form created in Asana

Följ dessa instruktioner för att skapa ett formulär. Lägg till projektregler för att automatiskt tilldela uppgifter för formulärinlämningar till en teamkollega för att se till att buggar prioriteras efter att ha skickats in.

3. Gör det enkelt för kunder att rapportera buggar med hjälp av ett formulär

Alla kan skicka in formulär - även de som inte använder Asana - om du delar formulärlänken med dem. Team som har kontakt med kunder behöver inte förlita sig på e-post och kunderna kommer att känna sig hörda utan att teamet behöver handskas med en oöverskådlig inkorg.

GIF of copying a form link from an Asana project to share with anyone

Om en skärmbild av buggen inkluderas kan teamet använda kvalitetskontroll för att lämna kommentarer direkt på bilden så att problem rapporteras i sitt sammanhang. Kommentarer vid kvalitetskontroll omvandlas till underuppgifter som också kan tilldelas.

4. Se till att buggar i konversationer och e-postmeddelanden blir genomförbara uppgifter

Om du får många buggar rapporterade via chatt- eller e-postmeddelanden kan du alltid skicka länken till ditt formulär, men du har även alternativet att använda integreringar för att snabbt omvandla dem till genomförbara uppgifter.

SCREENSHOT of Outlook and Gmail email integration with Asana

För e-postmeddelanden kan du använda tilläggen Asana för GmailOutlook eller andra e-postklienter. För chatt kan du prova Asana-integreringen för Slack.

GIF of creating an Asana task from a Slack message with integration

5. Håll ordning på buggar över tiden

Anpassade fält och formulär hjälper dig att starta upp ett organiserat projekt, men att tilldela en projektägare som är ansvarig för att regelbundet utvärdera inkommande buggar gör att ordningen bibehålls. Du kan tilldela dem en återkommande uppgift för att prioritera buggarna.

Om kunden märker att samma bugg redan har rapporterats kan uppgifterna sammanfogas för att undvika dubbla uppföljningar.

6. Vidta åtgärder på buggar snabbare

Det är inte all feedback som behöver åtgärdas omedelbart, men om så är fallet kan projektägaren tilldela uppgiften och ge den ett slutdatum. Uppgiften kommer redan att innehålla all nödvändig information för den tilldelade och förväntningarna kommer att vara tydliga. Det här sparar teamet massor av tid eftersom de inte behöver gå fram och tillbaka för få reda på vad som händer - och kunderna blir gladare när de ser att problemen blir lösta snabbare.

Resurser för buggspårning

Vill du ha fler tips? Tar du lättare till dig information visuellt? Vill du se hur användare som du spårar buggar? Kolla in de här resurserna:

Resurser för buggspårning Länk
Mall för buggspårning Använd mall
Videohandledning Se hur man använder Asana
Fallstudier och webbinarier Se hur Quora och StyleHaul spårar buggar med Asana
Blogg med tips för buggspårning Läs blogg
Anslut till gemenskapen Delta i en kommande utbildning eller starta en tråd på vårt forum