Led målhanteringsprocessen i din organisation med Asana-mål

Varför Asana-mål?

Målspårning kopplar ihop arbetet med dess syfte. Det håller ditt företag och team samordnade, engagerade och agila inför behov i förändring.

Asana-mål kopplar samman företagsmål och arbete, t.ex. milstolpar, projekt och portfolior, på en och samma plats.

Asana stöder alla i din organisation, från chefer till enskilda medarbetare. Ta reda på hur Asana-mål hjälper dig och dina team att skapa ett sammanhang i ert arbete.

Målspårning kan vara en utmaning. Asana-mål hjälper dig i varje steg på vägen.

Fem grunder för målhantering

För att målhantering ska vara framgångsrik måste fem viktiga grunder finnas på plats. Ta reda på vilka grunderna är och hur du ser till att de är solida.

En framgångsrik målhanteringsprocess har följande:

  1. Samstämmighet i hela organisationen eller teamet om att målspårning är en prioritet som är värd att investera i.
  2. En person som är ansvarig för att leda organisationen eller teamet till att uppnå målen.
  3. En enkel metod som definierar vad som är ett bra mål och hur man skriver det (t.ex. OKR: er).
  4. En process med lämpliga milstolpar för att ta målen från idé till skapande och slutförande.
  5. Rätt resurser för att teamen ska förstå målprocessen, metodiken och Asana som verktyg.

Asana-mål tillhandahåller verktygen och resurserna för att bygga grunderna och vägleda organisationen genom en framgångsrik målhanteringsprocess.

1. Samstämmighet

Oavsett om du ansvarar för målhanteringen för en hel organisation eller ett enskilt team måste du se till att intressenterna i hela organisationen är överens om vikten av måluppföljning genom att ge dem rätt motivation.

I den här videon kan du se hur Asana-mål ger värde åt alla i organisationen, såväl enskilda medarbetar som teamledare och chefer. Ta dig tid att träffa dem som är involverade i målhanteringsprocessen för att höra deras frågor och idéer. Hjälp dem att förstå varför det är viktigt för din organisation att följa upp mål.

De mest effektiva målhanteringsprocesserna sker med en samstämmighet uppifrån och ner och utgår från organisationens uppdrag och strategi.

2. En målmästare

Den andra grunden är en målmästare. Någon som har till uppgift att driva målhanteringsprocessen. Den här personen är ansvarig för att främja en kultur där mål skrivs effektivt och för att genomföra de åtgärder som behövs i varje fas av målspårningsprocessen.

Stora organisationer som lyckas med målspårningen har en eller flera personer som på heltid driver målprocessen. Det är ett relativt enkelt villkor för att hantera teamens mål på ett framgångsrikt sätt!

Om du har fått i uppdrag att driva processen och det inte är ditt enda ansvar behöver du inte oroa dig. Asana-mål tillhandahåller verktygen och resurserna för att ska kunna använda din tid effektivt när du spårar mål i hela organisationen.

3. En målmetodik

Asanas flexibilitet gör det perfekt för anpassning till OKR, SMART-MÅL eller variationer av de här standardramarna.

Om du är nybörjare på målspårning och är intresserad av en enkel metod kan du lära dina team att läsa Asanas riktlinjer för hur man skriver mål.

Om du är intresserad av att använda Asana för OKR kan du kolla in den här Asana Academy-videon och vår e-bok om OKR för att få veta mer.

4. En målprocess

Nyckeln till en framgångsrik målhantering är att ha en tydlig process som beskriver de milstolpar som teamen måste uppnå vid olika tidpunkter under året. Läs mer om idéutformning till genomförande av mål i Asanas artikel om målspårningsprocessen.

5. Resurser för att introducera och stödja dina team

På Asana prioriterar vi att det ska vara enkelt för dig att spåra ditt arbete och dina mål. Vi ger dig också resurser för att få dina team att börja spåra mål med Asana och utbilda dem. Du kan alltid kontakta vårt team om du behöver extra stöd.

Använda Asana-mål

Målprocess och metodik

Få stöd direkt från vårt team