Pipeliner

Såhär skapar du ett pipelineprojekt i Asana

Det finns några olika sätt att skapa ditt projekt. För att komma igång snabbt:

  1. Börja med vår mall för pipeliner och anpassa den efter teamets behov.
  2. Importera ett befintligt kalkylark som du för närvarande använder för att spåra pipelinearbete.

Komma åt alla Asana-mallar

GIF demonstrating how to access templates in Asana from the +button in the top bar

Om du är gratisanvändare, föredrar att skapa din egen pipeline från grunden eller vill få tips om bästa praxis för Asana-projekt kan du börja här.

Du kan skapa en pipeline för vilket arbetsflöde eller process som helst, till exempel redaktionella kalendrarpipeliner för spårning av hänvisningar eller kontospårning.

Tips om hur du kan spåra pipelinearbete

1. Se och sortera pipelineuppgifter på olika sätt

Du har troligen skapat din pipeline som en tavla, men Asana ger dig olika sätt att dela upp dina vyer beroende på vad du vill se.

SCREENSHOT of Asana pipeline project in Boards view with columns for account opportunity progress


Lägg till anpassade fält i ditt pipelineprojekt för att spåra viktiga detaljer om varje uppgift och använda dem som filtrerings- och sorteringskriterier (som kolomnsortering i kalkylblad). För ett pipelineprojekt kanske du vill använda anpassade fält för att spåra faser, prioritet, status, uppgiftstyp med mera.

Du kan använda samma fält i olika projekt och köra avancerade sökrapporter för att spåra arbete i riskzonen, säkerställa att prioriteringarna är i rätt fas eller göra jämförelser mellan olika projekt.

2. Gå vidare med pipelinearbetet

Utan Asana är det svårt att se hur det går för varje uppgift och veta om arbetet går framåt. Med de här tipsen lyckas ni behålla drivkraften:

3. Gör kommunikationen tydligare och enklare med centrala statusuppdateringar.

Pipelineprojekt innebär vanligtvis mycket rörelse och uppdateringar. I stället för att hålla fler statusuppdateringsmöten eller skicka massor av separata meddelanden kan du använda förloppsvyn för att hålla alla informerade.
  

SCREENSHOT status update post in Asana Progress View with @mentioned tasks and stakeholders


Se till att en teammedlem alltid ger regelbundna statusuppdateringar i förloppsvyn. Dessa uppdateringar kommer att skickas till alla projektmedlemmar och visas i en portfolio. Du kan @omnämna teamkollegor, uppgifter och andra projekt för att informera och ge ett sammanhang.

4. Hantera flera pipelineprojekt i portfolior.

Om du har flera pipelineprojekt kan du lägga till dem i en portfolio så att du snabbt kan se vad som går bra och vilka projekt som behöver mer uppmärksamhet. Portfolior kan delas med intressenter och ger snabba statusuppdateringar utan att man behöver pussla ihop uppdateringar om varje enskilt projekt eftersom de redan ingår i en vy.

Resurser för pipeliner

Vill du se hur användare som du hanterar pipeliner? Anslut dig till vårt community och delta i en kommande utbildning eller starta en tråd i vårt forum.