Designfeedback och granskningsmöten

Hantera designgranskningsmöten i Asana

Använd vår mall för att komma igång snabbt. GIF: en nedan visar hur du får åtkomst till mallar:

GIF demonstrating how to access templates in Asana from the +button in the top bar


Om du är en gratisanvändare, föredrar att skapa dina egna mötesprojekt från grunden eller vill få tips för bästa praxis för Asana-projekt kan du komma igång med de här instruktionerna för projektskapande.

Tips för att hålla effektivare granskningsmöten

Nu när du har skapat ditt projekt kan de här tipsen hjälpa dig att hålla effektiva möten.

Stegen nedan handlar specifikt om granskningsmöten, men ramverket kan anpassas till andra feedbackprocesser. Skapa helt enkelt ett projekt i vilket designers kan lägga till sitt arbete när det behöver granskas eller godkännas och följ stegen nedan.


1. Tilldela en teamkollega ansvaret för hanteringen av mötesagendan

Möten är som mest effektiva när det finns en tydlig agenda, enkel tillgång till material och tillräckligt med tid för att behandla dem. Om en designchef, producent eller annan teamkollega alltid är ansvarig för att leda mötet kan du göra dem till projektägare. Om inte, kan den rollen rotera.

Projektägaren är ansvarig för att se till att det finns punkter på granskningsmötets dagordning, att tillgångar är bifogade och att det finns rimlig tid för att behandla dem.

För att se till att ingen glömmer att lägga till arbete som ska granskas på agendan, skapa en återkommande påminnelseuppgift och tilldela kollegorna kopior av uppgiften.


2. Lägg till befintliga uppgifter till agendan

För att spara tid och hålla sammanhangen tydliga kan du be designer/kreatörer att lägga till befintliga uppgifter till deras designarbete i agendan. För att lagra en uppgift i flera projekt:

GIF multihome the same task into multiple Asana projects for content calendar and launch project

  1. Gå till uppgiften i Asana.
  2. Skriv tab + P.
  3. Skriv namnet på det andra projektet som du vill lägga till uppgiften i. Tryck sedan på Enter.
  4. Din uppgift lagras i flera projekt, men förblir en enskild uppgift.

Nu kan du enkelt komma åt arbetsfiler under mötet och spåra feedback på samma ställe så att den kan genomföras vid behov.


Tips för att hantera feedback effektivt

Prova de här tipsen för att göra det snabbare och enklare att ge och ta emot feedback under designgranskningen:

1. Se till att utvärderarnas feedback från mötet är genomförbar och i sitt sammanhang.

Feedbacken bör hålla sig till sammanhanget, vara tydlig och tillgänglig på ett och samma ställe. Annars kan kreatörerna känna sig förvirrade eller osäkra på vad som förväntas av dem när de går tillbaka till arbetet efter mötet.

För att förhindra detta kan  du använda korrekturanteckningar för att spåra feedback direkt på tillgången (eller använda uppgiftskommentarer för att fånga dem). Det kan utföras av någon som tar anteckningar under mötet eller av en granskare på egen hand. Kvalitetskontroll ger en enda, användbar dokumentation av feedback i samband med bilden så att formgivarna kan hänvisa till den och slutföra sitt arbete på bästa sätt.

GIF of image proofing workflow in Asana


Nu kan kreatörerna återgå till sitt arbete med en klar uppfattning om vilken feedback de behöver ta hänsyn till. När de har införlivat feedbacken (eller inte) kan de kommentera vilka beslut de har fattat och varför, så att granskarna vet att feedbacken har implementerats.

2. Nå deadliner med tydligare granskningar och godkännanden

Att lättare kunna ge och implementera feedback kan vara avgörande för skillnaden mellan en godtagbar design och att skapa ett verkligt intressant bildspråk. Följ i stället de här stegen för att få arbetet att gå igenom godkännanden på ett tydligt och snabbt sätt:

GIF approval workflow with custom fields in Asana to show when work is ready or already approved

  1. Lägg till projektregler så att uppgifter automatiskt tilldelas till rätt person, slutförs eller flyttas till andra projektavsnitt i takt med att de förlöper.
  2. Använd aviseringar för anpassade fält för att hålla intressenter informerade om förloppet. De får aviseringar om fälten uppdateras från till exempel ”Feedback behövs” till ”Godkänd”.


3. Ha feedbacken till hands när du arbetar med designen

När du har fått feedback kan det ta längre tid att referera till den under arbetet om du måste skriva ut den eller växla mellan olika appar och skärmar. Om du jobbar i en Adobe Photoshop CC, Illustrator CC, eller InDesign CC-app, kan du använda vår integrering för att hämta feedbackuppgiften direkt till programmet du jobbar i så går det snabbare.

SCREENSHOT of Adobe Creative Cloud integration with Asana task visible in Adobe program

Ställ in integreringen genom att följa de här instruktionerna.


Resurser för planering och hantering av feedback

Tar du lättare till dig information visuellt? Vill du se hur våra användare planerar möten och hanterar feedback? Kolla in de här resurserna:

Resurs Länk
Feedbackmall Förhandsgranska mall
En onlinekurs Registrera dig för Asana Academy
Webbinarium om fallstudie Se hur InVision ger feedback till ett distansarbetande team med Asana
Anslut till gemenskapen Delta i en kommande utbildning eller starta en tråd på vårt forum