Faktureringsinställningar i adminkonsolen

I den här artikeln beskrivs hur du får åtkomst till och hanterar faktureringsinformation. Det omfattar prenumerationsändringar, faktureringsuppdateringar, fakturahantering, platsutnyttjande och processen för att tilldela betalningsansvar.

Relaterade artiklar

Hantera faktureringsinformation

Informationen i det här avsnittet anger att administratörer och superadministratörer kan hantera prenumerationer och komma åt faktureringsinformation, precis som betalningsansvarig kan. Observera att den här möjligheten bara har rullats ut till kunder med automatisk betalning. Manuellt fakturerade abonnemang kan fortfarande endast hanteras av betalningsansvarig.

Både betalningsansvariga och administratörer för betalda organisationer kan komma åt faktureringsinformationen via adminkonsolen. Om en administratör gör ändringar i faktureringsfliken kommer betalningsansvarig att få en e-postavisering.

Du kan hitta mer information om hur du granskar och uppdaterar dina administratörer här.

billing informationI fliken Fakturering kan du:

 1. Ändra eller annullera ett abonnemang
 2. Uppdatera din faktureringsinformation och lägg till en betalningsmetod
 3. Visa och ladda ner din senaste faktura eller din fakturahistorik
 4. Visa din platsanvändning och lägg till eller minska antalet platser
 5. Omtilldela äganderätten till kontot
 6. Kontakta vårt support team

Ovanstående alternativ kan variera beroende på din abonnemangstyp.

Se och ladda ned fakturor

Betalningsansvariga och administratörer kan se och ladda ned alla tidigare fakturor.

Du kan se din senaste faktura och din fakturahistorik under Fakturor på fliken Fakturering i adminkonsolen. Du har också möjlighet att ladda ned alla fakturor för ett visst år.

invoice history

För att komma åt din fakturahistorik:

 • Klicka på Fakturahistorik
 • Se alla fakturor
 • Klicka på nedladdningssymbolen för att ladda ned året i bulk eller välj en viss månad
all invoices

Ändra eller redigera storleken och nivån på ditt abonnemang

I adminkonsolen kan du enkelt ändra ditt betalabonnemang från Starter till Advanced eller omvänt.

Så här ändrar du ditt abonnemang:

 1. Gå till adminkonsolen och välj fliken Fakturering.

 2. Klicka på Ändra abonnemang.

 3. Här kan du välja mellan Asana Starter och Advanced. Klicka på Bekräfta och ändra abonnemang när du har valt önskad nivå.

Det är bara den betalningsansvarig för ett abonnemang eller en administratör som kan ändra storleken eller nivån.

Var denna artikel till hjälp?

Thanks for your feedback